Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Bolestné po autonehodě v roce 2022

Bolestné po autonehodě v roce 2022

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte bolestné po autonehodě v roce 2022? Poradíme rychle v tomto článku, jak získat odškodnění této náhrady.

Nezaviněná autonehoda a právo na odškodnění bolestného

Bolestné po autonehodě může žádat především poškozený nezaviněnou autonehodou, ať se již jednalo o řidiče, chodce nebo spolujezdce. Bolestné představuje jednu z náhrad odškodnění za zranění při dopravní nehodě. Mimo bolestného lze obvykle u poškozeného žádat také odškodnění ušlého výdělku, nákladů léčení a cestovného. U vážnějších zranění také náhradu nákladů péče o nesoběstačného poškozeného a ztížení společenského uplatnění v případě trvalých zdravotních následků po autonehodě.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Jak získat bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě v roce 2022 lze získat žádostí o odškodnění této náhrady u pojišťovny vozidla viníka nehody. Odškodnění bolestného se vypočte na základě lékařských zpráv poškozeného dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Právo žádat odškodnění přímo u pojišťovny namísto viníka nehody vyplývá přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

V řadě případů pojišťovna osloví poškozeného sama se zasláním formuláře k vyplnění bolestného ošetřujícím lékařem. Tento postup nedoporučujeme z důvodů, které uvádíme níže v článku.

Bolestné po autonehodě v roce 2022

Bolestné po autonehodě v roce 2022

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, kterou lze žádat obvykle již po prvotním ošetření po nehodě nebo propuštění z hospitalizace. K řešení bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti nebo celkové léčby.

Při výpočtu odškodnění bolestného se vychází z bodového hodnocení každého zranění. Hodnota jednoho bodu je každý rok pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest.

V roce 2021 dosáhla průměrná mzda 37.839,- Kč.

Pokud jste tedy utrpěli v letošním roce dopravní nehodu, pak hodnota jednoho bodu odškodnění bolesti bude činit částku ve výši 378,39 Kč.

Pozor na formuláře od pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody často zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem k odškodnění bolestného. Tento postup nedoporučujeme, protože se v naší praxi setkáváme s těmito chybami na formulářích:

  • Opomenutí zahrnutí některých zranění;
  • Nejsou uvedeny body za operační zákroky;
  • Není uplatněno zvýšení základního hodnocení bolesti pro komplikace u případů, kdy je to možné.

Ošetřující lékař poškozeného není obvykle proškolen pro výpočet bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Pro naše klienty vždy zajišťuje výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce ke správnosti výpočtu. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Odškodnění dopravní nehody

Vaši právníci – JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte bolestné po autonehodě v roce 2022? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Nejprve poskytneme konzultaci zdarma.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění za zranění, pak fungujeme na těchto zásadách:

  1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
  2. Pro klienta zajistíme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce.
  3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 8 až 10 % při vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies