Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých: Právo na úhradu nákladů pohřbu

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, následně řeší otázku odškodnění. Kromě odškodnění nemajetkové újmy, zakotvuje občanský zákoník rovněž právo na odškodnění nákladů pohřbu.

V rámci nákladů spojených s pohřbem jsou obvykle odškodněny náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výdaje, nákup smutečního oděvu a květin, náklady na smuteční hostinu a náklady zřízení pomníku. Odškodnění uplatňuje ten, kdo je vynaložil bez ohledu na vztah k zemřelému.

Obecně se tak u této náhrady odškodňují přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies