Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Na co mám nárok z povinného ručení při zranění nebo úmrtí

Na co mám nárok z povinného ručení?

Vlastník nebo provozovatel motorového vozidla musí mít zpravidla ze zákona povinně sjednané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla neboli povinné ručení. Na co mám nárok z povinného ručení při zranění nebo úmrtí poradíme v tomto článku.

Právo na odškodnění u nezaviněné dopravní nehody

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním obvykle znamená pro poškozeného vznik práva na odškodnění. Odškodnění za zranění při autonehodě lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Rozsah práv na odškodnění oběti autonehody z povinného ručení je poměrně široký. Odškodnění z povinného ručení může žádat řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a další účastníci dopravní nehody, kteří autonehodu výlučně nezavinili.

odškodnění po dopravní nehodě

Na co mám nárok z povinného ručení při zranění?

Na co mám nárok z povinného ručení je častá otázka obětí autonehod. Obecně lze okruh náhrad odškodnění za zranění při dopravní nehodě stanovit na:

Každý případ je však individuální a je nutné stanovit, které náhrady může poškozený požadovat v jeho konkrétním případě.

Odpověď na co mám nárok z povinného ručení při zranění byla zodpovězena. Nevyznáte se ve spleti paragrafů? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Kdy žádat odškodnění

Řada poškozených je přesvědčena, že odškodnění za zranění při autonehodě může žádat až po skončení léčby. Opak je ale pravdou. Každou náhradu lze uplatnit v jiný časový okamžik. Níže naleznete přehled, kdy lze jednotlivé náhrady uplatnit k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody:

  • bolestné – již po prvním ošetření nebo prvotní hospitalizaci (budoucí reoperace lze následně řešit doplatkem bolestného);
  • ušlý výdělek – zpravidla po skončení pracovní neschopnosti (u dlouhodobé pracovní neschopnosti lze žádat o zálohu na ušlý výdělek);
  • náklady léčení – po jejich vynaložení, obvykle po částech nebo po ukončení hlavní léčby;
  • cestovné – obvykle po částech nebo po ukončení hlavní léčby;
  • náklady péče – obvykle po částech nebo po ukončení péče o nesoběstačného poškozeného;
  • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky ) – zpravidla rok od dopravní nehody po ustálení zdravotního stavu.

Na co mám nárok z povinného ručení?

Využijte znalce ke správnému výpočtu

Jedním z nároků po dopravní nehodě je odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Výše odškodnění se počítá podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Bez specialisty je složité náhrady správně vyčíslit, zejména pak u těžších případů. V praxi se pak např. stává, že ošetřující lékař opomene uvést určitou položku zranění či body za operační zákroky. Tyto chyby vedou ke krácení odškodnění.

Řešením této situace je využití služeb specializovaného znalce.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek našeho spolupracujícího znalce ke správnému výpočtu odškodnění. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pokud následkem nezaviněné dopravní nehody dojde k úmrtí účastníka, mají obvykle pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody právo na adekvátní odškodnění z povinného ručení. Odškodnění pozůstalých po autonehodě představuje možnost uplatnění několika náhrad, které stanovuje občanský zákoník, a to konkrétně:

Odškodnění duševních útrap se při běžně fungujících rodinných vztazích pohybuje obvykle v rozmezí od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč pro nejbližší příbuzné zemřelého (manželka, děti, rodiče). Pozůstalý může žádat odškodnění nákladů pohřbu a v určitých případech lze žádat odškodnění nákladů na výživu pozůstalého, kterému byl zemřelý povinen poskytovat výživu (manžel, manželka, nezletilé dítě).

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro poškozené

Potřebujete pomoci se zajištěním odškodnění po dopravní nehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Právní pomoc poskytujeme také online. Konzultace je zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies