Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění dopravní nehody s těžkými zdravotními následky

těžké zranění při dopravní nehodě

Řešíte odškodnění dopravní nehody s těžkými zdravotními následky? Poradíme, jak získat odškodnění po dopravní nehodě.

Zranění při autonehodě

Poškozený autonehodou, který nehodu výlučně nezavinil, může žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. V rámci odškodnění autonehod s těžkými zdravotními následky lze žádat řadu náhrad ke kompenzaci. V některých případech, kdy poškozený není způsobilý k právnímu jednání, činí právní úkony k získání odškodnění za poškozeného jeho opatrovník.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Jsem těžce zraněn. Jakých náhrad se mohu domoci?

Oběti dopravních nehod mají nejčastěji právo na tyto náhrady:

  • Bolestné, popisujeme podrobněji níže v článku;
  • Ušlý výdělek zaměstnance nebo OSVČ (případně také renta) – ušlý výdělek se uplatňuje nejčastěji na základě vyplněného formuláře od zaměstnavatele, v případě OSVČ obvykle na základě daňových přiznání z minulých let, či jiných účetních dokladů;
  • Náklady léčení – jedná se o odškodnění zakoupených léků a pomůcek na základě daňových dokladů například z lékáren, či se může jednat o soukromá rehabilitační cvičení. Případě lze také zahrnout některé potřebné úpravy domácnosti k soběstačnosti poškozeného;
  • Náklady péče, popisujeme podrobněji níže v článku;
  • Cestovné do zdravotnických zařízeních – na základě čestného prohlášení lze odškodnit pohonné hmoty a opotřebení vozidla z cest za účelem ošetření a léčby zraněného;
  • Ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky), popisujeme podrobněji níže v článku.

Každý případ je nutné posoudit samostatně a u každého klienta určit, jaké náhrady jsou v jeho individuálním případě možné pro odškodnění.

Odškodnění po dopravní nehodě

Bolestné při těžkých úrazech

Bolestné přichází na řadu jako první. Je možné požadovat již po prvním ošetření či hospitalizaci. Při těžkých úrazech se může odškodnění této náhrady vyšplhat až na více než stovky tisíc korun. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy určuje každému jednotlivému zranění určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění podle průměrné hrubé mzdy za předchozí rok. V letošním roce se jeden bod rovná hodnotě 378,39 Kč. S komplikacemi a náročností léčby lze bolestné procentuálně navyšovat.

Přesný výpočet bolestného pro naše klienty zajišťuje zkušený znalec z oboru zdravotnictví. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Náklady péče o zraněného

Náhrada, která není klientům všeobecně známa, se týká péče. V období, kdy si poškozený nemůže sám zajistit základní potřeby zpravidla vypomáhá blízká osoba. Hodiny strávené péčí o nemohoucího lze následně odškodnit. Péči zahrnuje například pomoc při oblékaní, stravování a při hygieně. K této náhradě využíváme taktéž čestného prohlášení, kde osoby vymezí, co péči zahrnovalo a kolik hodin trvala. Pojišťovna následně případ posoudí na základě předložené lékařské dokumentace. Zpravidla násobí každou hodinu x 100,- Kč až 140,- Kč. Zhruba tolik by stála totiž školená pečovatelská služba.

těžké zranění při dopravní nehodě

Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění neboli také trvalé následky jsou jednou z mnoha náhrad, kterou oběť autonehody může být odškodněna. Trvalé následky jsou zdravotní obtíže, které z důvodu zranění po dopravní nehodě omezují poškozeného. Ovlivňují tak negativně jeho vývoj například v oblasti sociální, pracovní a vzdělávací. Jedná se o strádání nejen fyzického, ale i psychického rázu.

Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje zpravidla po ustálení zdravotního stavu, kdy je bezpochybné, že potíže budou přetrvávat. Je to zpravidla 1 rok od nehody.

Odškodnění trvalých následků je obvykle nejvyšší náhradou a dosahuje v nejtěžších případech částek mezi 1 mil. Kč až 20 mil. Kč.

Výpočet taktéž zajišťuje specializovaný znalec podle Metodiky Nejvyššího soudu.

Policie a její role při šetření dopravní nehody

Při vážnějším zranění při dopravní nehodě obvykle nastává trestní řízení vůči viníkovi nehody. Poškozeným lze doporučit být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení, protože případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za autonehodu v trestním řízení obvykle způsobí komplikace pro získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Odškodnění mimosoudně?

Odškodnění po dopravní nehodě lze získat často mimosoudně, když nehrozí promlčení. K mimosoudnímu získání odškodnění je podstatný správný výpočet náhrad za zranění a pokud nastane krácení od pojišťovny, pak uvedení správné argumentace, judikatury a předložení dokumentace k mimosoudnímu doplatku odškodnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc online

Pokud vás trápí těžké zdravotní následky po autonehodě, neváhejte se na nás obrátit. Tato právní oblast je naší specializací. Zajistíme pro vás zdama prvotní konzultaci a určíme, jaké náhrady jsou pro vás řešitelné. V případě zájmu poskytneme komplexní právní pomoc.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies