Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda se zraněním

Dopravní nehoda se zraněním

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu se zraněním a řešíte, jak získat odškodnění po autonehodě? Rychlé právní rady poskytneme v tomto článku.

Autonehoda se zraněním

Ročně nastanou tisíce autonehod s ublížením na zdraví. Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním zakládá obvykle právo poškozeného na odškodnění újmy na zdraví. Odškodnění po autonehodě mohou žádat poškození nejenom s vážnějším zraněním, ale také poškození, kteří utrpěli jen lehké zranění (pohmožděniny, apod.).

 

Přestupek nebo trestný čin?

Dopravní nehoda se zraněním, které není pouze minimální, zpravidla znamená pro viníka nehody riziko trestního stíhání pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Když není autonehoda řešena v rámci trestního řízení, pak je zpravidla řešena v přestupkovém řízení.

Stanovení, zda bude dopravní nehoda se zraněním řešena v trestním řízení, náleží policii, která vychází z posouzení lékařských zpráv, pracovní neschopnosti a odborného vyjádření znalce stanoveného policií.

Bez ohledu zda bude dopravní nehoda posouzena jako přestupek nebo trestný čin, je oběť autonehody se zraněním oprávněna žádat odškodnění po dopravní nehodě.

Když je autonehoda řešena jako trestný čin, lze se setkat s případy, kdy viník dopravní nehody osloví napřímo poškozeného s nabídkou finanční kompenzace pro mírnější trest. Doporučujeme vždy tuto finanční kompenzaci stanovit písemnou dohodou tak, aby finanční kompenzace byla stanovena nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě hrozí, že pojišťovna vozidla viníka nehody bude krátit odškodnění o takto poskytnutou finanční kompenzaci viníkem.

Posudek bolestné po autonehodě

Dopravní nehoda se zraněním a právo na odškodnění

Nejčastější náhrady újmy na zdraví, které jsou oprávněni žádat poškození autonehodou se zraněním jsou:

Každý případ dopravní nehody se zraněním je individuální a je nutné správně posoudit, které náhrady je oprávněn žádat poškozený. Nevíte si rady? Kontaktujte nás ke konzultaci zdarma s právníkem, který se zaměřuje na odškodnění dopravní nehody.

Dopravní nehoda se zraněním

Kdy a kde žádat odškodnění po autonehodě

Odškodnění po autonehodě žádejte přímo od pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž stanovuje právo poškozeného uplatňovat odškodnění napřímo od pojišťovny bez nutnosti se složitě obracet na viníka autonehody.

Z naší odškodňovací praxe doporučujeme odškodnění uplatňovat u pojišťovny, nikoliv u viníka nehody.

Kdy žádat odškodnění jednotlivých náhrad újmy na zdraví:

  • Bolestné – můžete žádat již po prvotní hospitalizaci nebo ošetření. Reoperace lze řešit následným doplatkem bolesti;
  • Ušlý výdělek zaměstnance nebo OSVČ – po skončení neschopnosti k práci;
  • Náklady léčení – jakmile jsou vynaloženy;
  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu – jakmile je ukončena péče o poškozeného (pokud se jedná o dlouhotrvající péči, pak doporučujeme žádat po částech, např. čtvrtletně)
  • Cestovné do zdravotnických zařízeních – jakmile je cesta uskutečněna, prakticky však po ukončení dojíždění za lékaři nebo po částech, např. čtvrtletně;
  • Ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky) – obvykle rok od dopravní nehody.

V některých případech je pojišťovna ochotna poskytnout zálohu na odškodnění újmy na zdraví, obvykle do výše 50.000,- Kč. Při žádosti o zálohu na odškodnění předložte pojišťovně lékařské zprávy, kopii neschopenky a argumentaci k poskytnutí zálohy.

 

Pozor na formuláře od pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody často oslovuje napřímo poškozeného zasláním formuláře k uplatnění odškodnění ušlého výdělku a bolestného. Zejména u bolestného nedoporučujeme využívat tyto formuláře pojišťoven a nechat si vyhotovit znalecký posudek od specializovaného znalce. Díky znaleckému posudku určíte správnou výši odškodnění bolestného po autonehodě a běžné náklady znaleckého posudku hradí následně pojišťovna.

Pro naše klienty poškozené autonehodou vždy zajišťuje znalecký posudek k hodnocení bolestného.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný


Konzultace s právníkem zdarma pro oběti autonehod

Dopravní nehoda se zraněním představuje poměrně náročný proces pro poškozeného, který má přesah rovněž do trestního řízení vůči viníkovi nehody. Pokud potřebujete poradit nebo posoudit váš případ, můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultaci s právníkem poskytujeme zdarma, a to online (tel, e-mail) nebo osobně.

 

Konzultace zdarma s právníkem

 

 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies