Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě

Stali jste se obětí dopravní nehody, při které jste utrpěli zranění nebo nastalo úmrtí osoby blízké? Pojišťovna vozidla viníka nehody stanovila při výplatě odškodnění spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě a potřebujete právní pomoc? Poradíme v tomto článku.

Nezaviněná autonehoda a právo na odškodnění

Jste-li poškozeným při dopravní nehodě, kterou jste výlučně nezavinili, máte zpravidla právo na odškodnění. Na odškodnění má zejména právo poškozený řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a další účastníci dopravní nehody, kteří výlučně nezavinili autonehodu. Rozsah práv na odškodnění oběti autonehody je poměrně široký.

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě nemusí automaticky znamenat, že poškozený není oprávněn alespoň k částečnému odškodnění. Každý případ je nutné posoudit individuálně a stanovit, zda krácení odškodnění po dopravní nehodě bylo oprávněné. Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma.

odškodnění po dopravní nehodě

Přehled náhrad k odškodnění

Spoluzavinění poškozeného sice často znamená krácení odškodnění, avšak je vhodné, aby poškozený věděl, jaké náhrady lze řešit k odškodnění. Obecně lze okruh náhrad odškodnění za zranění po dopravní nehodě stanovit na tyto náhrady:

  • bolestné;
  • ušlý výdělek;
  • náklady léčení – jedná se např. o účtenky za léky, fyzioterapii a další související výlohy;
  • cestovné – řeší se především pro uskutečněné cesty k lékaři;
  • náklady péče – řeší se dle individuálních potřeb poškozeného, pokud povaha jeho zranění vyžaduje péči další osoby;
  • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění) – jsou řešený cca rok po autonehodě po ustálení zdravotního stavu poškozeného;
  • případná další nemajetková újma.

Každý případ je nutné hodnotit individuálně s ohledem na konkrétní dopravní nehodu. 

Samozřejmě lze také řešit případy krácení odškodnění pro spoluzavinění u smrtelných dopravních nehod.

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě může mít různou podobu. V naší právní praxi se nejčastěji setkáváme s řešením:

  • Nepoužití bezpečnostních pásů při autonehodě;
  • Spolujízdě s opilým řidičem nebo řidičem pod vlivem drog (vědomá jízda);
  • Nepoužití helmy u cyklistů.

Naší úkolem pro poškozeného je následně zajistit, aby pojišťovna vozidla viníka nehody nekrátila odškodnění ve větší míře, než je přípustné a obvyklé judikaturou. Řešení spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě je tedy především „soubojem“ právních argumentů a předkládání rozhodnutí soudů v obdobných případech mezi námi jakožto zástupci oběti autonehody a pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Důležitost trestního řízení

Trestní řízení hraje důležitou roli pro případné krácení odškodnění pro spoluodpovědnost poškozeného, protože v trestním řízení je obvykle vypracován posudek k nehodovému ději, který může stanovit spoluodpovědnost poškozeného. Stanovení spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě v trestním řízení je obvykle reflektováno pojišťovnou vozidla viníka nehody, a to zpravidla sníženou výplatou odškodnění.

Proto nepodceňujte význam trestního řízení a aktivně se zajímejte o jeho průběh, a to například nahlédnutím do trestního spisu anebo zastoupením zmocněncem, který má řadu práv k ochraně zájmů poškozeného (může se účastnit za poškozeného výslechu poškozeného, aj.).

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Spoluzavinění poškozeného při dopravní nehodě: Právní pomoc

Řešíte otázku krácení odškodnění při dopravní nehodě se zraněním nebo při smrtelné autonehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Obětem autonehod poskytujeme konzultaci zdarma se specializovaným právníkem.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies