Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Krácení odškodnění pro nepřivolání policie k autonehodě

Může dojít k postihu při nepřivolání policie k dopravní nehodě z hlediska povinného ručení? Je vždy nutné odborné určení výše škody na místě dopravní nehody nebo lze také v některých případech spoléhat na laický odhad?

Povinnost účastníků dopravní nehody přivolat policii k dopravní nehodě je vymezena zákonem o provozu na pozemních komunikací. Tento zákon stanovuje výše zmíněnou povinnost mimo jiné pro případ, kdy při dopravní nehodě vznikne hmotná škoda převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000,- Kč.

V případě, že pojištěný bez relevantního důvodu nesplnil svou povinnost ohlásit dopravní nehodu nebo sepsat společný záznam o nehodě, čímž ztížil nebo znemožnil řádné prošetření dopravní nehody pojistitelem, je pojistitel oprávněn požadovat na pojištěném náhradu toho, co za něj plnil poškozenému.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies