Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Bodové hodnocení úrazu při dopravní nehodě

Bodové hodnocení úrazu

Bodové hodnocení úrazu při nezaviněné dopravní nehodě představuje odškodnění náhrady s názvem bolestné. V tomto článku poradíme, jak na získání co nejvyššího finančního odškodnění za bolestné.

Dopravní nehoda se zraněním

Účastník dopravní nehody se zraněním, který nehodu výlučně nezavinil, má právo na odškodnění za utrpěnou újmu. Důležité je si uvědomit, že právo na finanční kompenzaci není vyhrazeno pouze pro řidiče druhého vozidla, jak mnozí poškození mohou předpokládat, ale týká se rovněž spolujezdců, cyklistů, chodců a dokonce i cestujících ve veřejné dopravě, jako jsou autobusy nebo tramvaje.

Také není nezbytné, aby šlo o zranění vedoucí k několikadenní hospitalizaci. Odškodnit lze i lehká zranění, jako jsou odřeniny nebo pohmožděniny. Při hodnocení výše odškodnění se zohledňuje celkový rozsah dopadů na poškozeného, což zahrnuje jak fyzické, tak i psychické aspekty.

Bodové hodnocení úrazu se vztahuje k řešení odškodnění bolestného, což je první náhrada k řešení při náhradě škody na zdraví u dopravní nehody.

Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Konzultaci lze poskytnout telefonicky, e-mailem nebo osobně:

Bodové hodnocení úrazu

Bodové hodnocení úrazu se řeší primárně u pojišťovny vozidla viníka autonehody z jeho povinného ručení. I v případě, že viník není pojištěn, mají poškození nárok na odškodnění. A to díky České kanceláři pojistitelů, která nese odpovědnost za vyrovnání takových náhrad u nepojištěných vozidel.

Zákonný podklad k odškodnění bolestného lze nalézt v občanském zákoníku a v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění za újmu na zdraví utrpěnou v důsledku dopravní nehody se skládá z následujících složek:

 • Bolestné – náhrada za vytrpěnou bolest;
 • Ušlý výdělek (případně také renta) – odškodnění ušlých příjmů v době pracovní neschopnosti;
 • Náklady péče – náhrada za nadstandartní péči o nesoběstačnou osobu;
 • Náklady léčení – proplacení léků nebo rehabilitačních pomůcek;
 • Cestovné do zdravotnických zařízení;
 • Ztížení společenského uplatnění – odškodnění trvalých následků;
 • Případná další nemajetková újma.

Výše finanční náhrady za bolestné se určí na základě bodového hodnocení úrazu dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Každé zranění je ohodnoceno podle závažnosti a dopadu na poškozenou osobu, což umožňuje spravedlivé a objektivní stanovení výše odškodnění.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k odškodnění dopravní nehody:

Hodnota bodu bolestného 2024

Obvykle první formou odškodnění, která se uplatňuje u většiny dopravních nehod se zraněním, je tzv. bolestné. Tato náhrada může být stanovena již po prvním lékařském ošetření nebo propuštění pacienta z nemocnice, a není proto nutné čekat na ukončení pracovní neschopnosti nebo relativní stabilizaci zdravotního stavu.

Hodnota jednoho bodu pro určení bolestného se každý rok mění, protože je odvozena z průměrné mzdy. Konkrétně jeden bod představuje jedno procento z průměrné mzdy, která je určena na základě dat z prvního až čtvrtého čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém došlo k události vyžadující hodnocení bolesti. Tato částka pak slouží jako referenční bod pro stanovení výše bolestného v daném roce.

Finanční ohodnocení jednoho bodu pro rok 2024 tedy zjistíme z průměrné mzdy za rok 2023, a jedná se o částku 433,41 Kč. Pro představu, jaké je základní bolestné, můžete nahlédnout do následující tabulky:

Zranění

Počet bodů

Výsledná částka

Zhmoždění kolene

10

4.334,- Kč

Lehký otřes mozku

20

8.668,- Kč

Vymknutí čelisti

40

17.336,- Kč

Zlomenina diafýzy loketní kosti

30 – 80

13.002,- Kč – 34.673,- Kč

Zlomenina diafýzy stehenní kosti

90 – 250

39.007,- Kč – 108.353,- Kč

Bodové hodnocení úrazu

Bodové hodnocení bolestného

Bodové hodnocení úrazu obvykle probíhá pomocí formulářů poskytnutých pojišťovnou. Poškozený obdrží formulář, a ten pro něj vyplní ošetřující lékař. Nicméně z naší právní praxe tento postup nedoporučujeme.

Může dojít k pochybením, které mohou vést k nižšímu odškodnění bolestného, než na jaké má poškozený nárok. Praktikující lékař totiž většinou nemá s Metodikou Nejvyššího soudu dostatečné zkušenosti a není proškolen ke správnému stanovení výše bolestného.

Proto dochází často k:

 • Nesprávnému zařazení zranění do jednotlivých kategorií;
 • Úplnému opomenutí některých zranění;
 • Nezohlednění náročné a komplikované léčby;
 • Nezapočtení následných operací a chirurgických zákroků do bodového hodnocení.

Z těchto důvodů doporučujeme zajistit si znalecký posudek od znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. U znalce má poškozený jistotu, že se v Metodice orientuje a stanoví mu spravedlivou výši bolestného.

Po naše klienty vždy zajistíme a také uhradíme posudek od spolupracujícího znalce pro bodové hodnocení úrazu/bolestné.

Věděli jste, že k řešení bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčby? Každá náhrada odškodnění za zranění se totiž řeší v jiný časový okamžik.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Pokud jste se stali nezaviněně účastníky na dopravní nehodě a chcete pomoct se získáním odškodnění a potřebujete zajistit bodové hodnocení úrazu, neváhejte se na nás nezávazně obrátit.

Pracujeme podle těchto zásad:

 • Konzultace a posouzení případu je zdarma.
 • Nejsme placeni na hodinu. Naši odměnu tvoří procentuální částka z vymoženého odškodnění (5-10 %) a pojišťovnou hrazené náklady na právní zastoupení. Nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na podílovou odměnu.
 • Když se nám nepodaří nic získat, nemáme žádnou odměnu.
 • Pro naše klienty zajistíme a uhradíme znalecký posudek od specializovaného znalce na výpočet bolestného nebo trvalých následků.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies