Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Psychická újma po autonehodě a právo na odškodnění

psychická újma po autonehodě

Psychická újma po autonehodě z hlediska odškodnění může být rozdělena zejména do dvou kategorií: psychická újma v důsledku ztráty blízké osoby a psychická újma prožitá osobně obětí nehody. V následujícím článku se podrobněji věnujeme možnostem a specifikům těchto druhů odškodnění.

Psychický dopad ztráty blízkého po dopravní nehodě

Odškodnění pro pozůstalé v důsledku autonehody je proces, který může být komplikovaný a emotivně náročný. Je důležité vědět, že právo žádat o odškodnění vyplývá přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, což znamená, že pozůstalí mohou žádat o náhradu přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody. Právo na odškodnění v případě úmrtí blízkého v důsledku autonehody závisí primárně na tom, zda zemřelý nehodu nepřičinil výlučně svým jednáním. Klíčovým aspektem je zde určení viníka dopravní nehody. Jestliže je někdo usmrcen během dopravní nehody, viník obvykle čelí trestnímu stíhání za usmrcení z nedbalosti.

Po zahájení trestního stíhání viníka je často již k dispozici dokumentace, která potvrzuje okolnosti nehody a identifikuje viníka. Tato dokumentace je nezbytná pro úspěšné uplatnění nároku na odškodnění u pojišťovny. Je však důležité zdůraznit, že každý případ je specifický a je potřeba přistupovat k němu individuálně.

Mnoho pozůstalých je vystaveno mylné představě, že musí svůj nárok uplatnit během trestního řízení. Toto tvrzení však není pravdivé. I když může být v některých případech vhodné tak učinit, odškodnění za úmrtí blízké osoby se primárně řeší s pojišťovnou viníka nehody.

Psychická újma po autonehodě u smrtelných případů je představována odškodnění duševních útrap pozůstalých.

Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Konzultaci lze vyřešit telefonicky, e-mailem nebo osobní schůzkou:

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Psychická újma po autonehodě přímo u poškozeného

Psychická újma po autonehodě přímo u zraněného může mít formu krátkodobou nebo dlouhodobou.

Kompenzace za psychickou újmu může být tak součástí odškodnění za trvalé následky dopravní nehody. Pokud jde o odškodnění za trvalé následky po autonehodě, odborně se používá termín „ztížení společenského uplatnění“. Tento pojem zahrnuje nejen fyzické, ale i duševní následky nehody a slouží jako kritérium pro stanovení výše odškodnění. Psychická újma po autonehodě s trvalými následky je obvykle hodnocena na základě lékařských zpráv od psychologů nebo psychiatrů, kteří se podílejí na léčbě poškozeného.

Výpočet odškodnění za ztížení společenského uplatnění v důsledku dopravní nehody je komplexní proces, který je prováděn podle Metodiky stanovené Nejvyšším soudem. Tato metodika slouží k určení výše nemajetkové škody na zdraví. Pro přesné a správné vyčíslení této náhrady je vhodné využít služeb odborně kompetentního znalce v dané problematice.

Finanční kompenzace za duševní strádání po autonehodě může být poměrně vysoká. Pro získání této náhrady musí obvykle poškozený:

  1. Disponovat lékařskými zprávami od specializovaných doktorů, kteří se věnují psychickému zdraví, a kteří mohou kompetentně hodnotit duševní následky po nehodě.
  2. Nechat si vyhotovit znalecký posudek dle Metodiky, který podrobně vyhodnotí míru ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme přípravu takového znaleckého posudku od odborníků, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Tipy a rady od našeho právníka JUDr. Zbyňka Drobiše k získání odškodnění po autonehodě:

Jak získat odškodnění psychické újmy

Obtížný proces získání odškodnění za psychickou újmu v důsledku dopravní nehody je často zatížen i emocionálními obtížemi, které tato situace s sebou nese. Je zásadní, že pojišťovna, která je povinna odškodnění vyplatit, bude vyžadovat detailní dokumentaci potvrzující psychický stav poškozeného.

Poškození a zranění, kteří zažívají psychické komplikace po dopravní nehodě, by měli co nejdříve vyhledat odbornou psychologickou či psychiatrickou péči. Důkladné zaznamenání léčebného průběhu je klíčové pro úspěšné uplatnění nároku na odškodnění.

V případě pozůstalých, kteří usilují o odškodnění za duševní utrpení, je nezbytné adekvátně dokumentovat charakter a hloubku vztahu se zemřelým a negativní psychické důsledky, které tato ztráta pro ně měla.

Celkově platí, že důkazní břemeno ohledně legitimního nároku na odškodnění leží na poškozeném či zraněném. Proto se silně doporučuje konzultovat celý proces s odbornými advokáty a specialisty, kteří mohou v této složité situaci poskytnout nezbytnou pomoc.

psychická újma po autonehodě

Právní pomoc při odškodnění psychické újmy

Jestliže jste se stali obětí dopravní nehody a trpíte psychickými následky nebo jste pozůstalým po tragické havárii, víme, jak může být tato situace emocionálně náročná. Proto vám nabízíme nezávazné a bezplatné konzultace, kde s vámi probereme, jaké máte možnosti v oblasti odškodnění za psychickou újmu. Tento první krok vám umožní získat cenné informace a ulevit od nejistoty ohledně dalšího postupu.

Náš tým se specializuje na odškodnění dopravních nehod a má bohaté zkušenosti v této oblasti. Proto vám můžeme nabídnout expertní rady a doporučení, jak co nejefektivněji řešit vaši situaci. Konzultace lze realizovat prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru nebo osobního setkání, podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.

Právní pomoc obětem autonehod poskytuje přímo advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies