Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Posudek o ztížení společenského uplatnění při dopravní nehodě

posudek o ztížení společenského uplatnění

Potřebujete posudek o ztížení společenského uplatnění po autonehodě? Tak to nejspíše řešíte odškodnění trvalých následků autonehody. Poradíme, jak na získání tohoto odškodnění.

Co znamená ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění je odborné označení pro trvalé následky.

Oběť dopravní nehody může mít různé trvalé následky, například neustávající bolest zad a páteře, bolesti hlavy, ale i psychické potíže nebo nespavost, stejně jako problém se zapojením se do sociálního nebo sportovního života. U všech těchto problémů, je možno žádat o odškodnění, pokud vznikly v důsledku dopravní nehody a je zde tedy tzv. příčinná souvislost. Musí se však jednat o trvalá omezení, která nejsou jen na přechodnou dobu.

Zásadní dokumentací k řešení trvalých následků u dopravní nehody je tak zdravotnická dokumentace z léčení úrazu. K samotnému výpočtu a žádosti o co nejvyšší odškodnění je pak zásadní kvalitní posudek o ztížení společenského uplatnění.

Nevíte si rady při řešení odškodnění dopravní nehody s trvalými zdravotními následky? Kontaktujte nás k nezávazné a bezplatné konzultaci s právníkem:

Uplatnění odškodnění trvalých následků

O odškodnění trvalých následků se zpravidla žádá jeden rok od dopravní nehody, až se zdravotní stav poškozeného relativně ustálí. Důležité ale je nečekat na uplatnění moc dlouho, aby se možnost podat žádost o náhradu trvalých následků nepromlčela.

Žádost o náhradu trvalých následků je vhodné uplatnit přímo u pojistitele vozidla viníka nehody z povinného ručení. Toto právo vychází přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zmíněný postup je rychlejší a méně komplikovaný než se nejprve obrátit na viníka nehody. Viník stejně podklady následně předá pojišťovně, u které si platí povinné ručení vozidla.

posudek o ztížení společenského uplatnění

Výše odškodnění ztížení společenského uplatnění

Výše odškodnění trvalých následků po autonehodě je samozřejmě u každého poškozeného odlišná. Záleží na několika faktorech. Zejména se však posuzuje trvalá změna v zapojení do osobního, rodinného, kulturního, sociálního, pracovního nebo sportovního života po dopravní nehodě. Trvalé následky nemusí mít pouze povahu fyzické újmy, může se také jednat o újmu psychickou.

Přestože je výše náhrady velmi individuální, obecně lze určit následující rozsah výše odškodnění:

Málo závažné trvalé následkyOd 150.000,- Kč do 300.000,- Kč
Středně závažné trvalé následkyOd 300.000,- Kč do 1.000.000,- Kč
Vážné trvalé následkyMohou dosahovat i milionových částek

Bez pomoci odborného lékaře, který má zkušenosti s výpočtem náhrady za ztížení společenského uplatnění, je obtížné takovou částku určit.

Posudek o ztížení společenského uplatnění je tak klíčový k získání správného odškodnění této náhrady.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k odškodnění trvalých následků autonehody:

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Pokud poškozený podá žádost o náhradu ztížení společenského uplatnění u pojišťovny vozidla viníka nehody, pojišťovna mu většinou zpět pošle formulář k vyplnění. Ten vyplní ošetřující lékař poškozeného. Na základě tohoto formuláře potom pojišťovna ohodnotí a vyplatí nějaké odškodnění.

Tento postup však nedoporučujeme hned z několika důvodů:

  • Pojišťovna je v procesu odškodnění protistranou žadatele.
  • Dalším důvodem je fakt, že výslednou částku neurčuje samotný formulář, ale pojišťovna, která výpočet provede znovu.
  • Zároveň ošetřující lékař poškozeného většinou nemá zkušenosti s výpočtem ztížení společenského uplatnění a není k tomu proškolen.
  • V rámci odškodnění újmy způsobené dopravní nehodou představuje ztížení společenského uplatnění zpravidla tu nejvyšší částku. Proto by ji měl stanovit odborný a proškolený lékař, který je znalcem v oboru zdravotnictví.

Proto pro naše klienty zajistíme a uhradíme potřebný posudek o ztížení společenského uplatnění k řešení odškodnění dopravní nehody.

odškodnění po dopravní nehodě

Výpočet dle Metodiky Nejvyššího soudu

Lékaři se při stanovení výsledné částky odškodnění ztížení společenského uplatnění řídí výpočtovým mechanismem, který vytvořil Nejvyšší soud. Jedná se o Metodiku Nejvyššího soudu ke stanovení náhrady nemajetkové újmy na zdraví.

Nejedná se o závazný právní předpis, přesto je Metodika jako pomůcka ke stanovení výše náhrady trvalých následků zpravidla respektována soudy i pojišťovnami.

Důležité pro stanovení výše náhrady je poskytnutí znalci veškeré lékařské dokumentace. Většinou je žádoucí, aby poškozený kromě praktického lékaře navštěvoval i odborného lékaře (např. neurologa). Zdravotnická dokumentace totiž slouží jako důkaz o trvalých následcích poškozeného a je klíčová zejména při vymáhání odškodnění.

Rady od právníka

1.O náhradu trvalých následků je vhodné žádat zhruba rok od autonehody, a to po relativním ustálení zdravotního stavu.
2.Pozor na formuláře pojišťoven. Ošetřující lékař většinou neumí správně stanovit výši ztížení společenského uplatnění a pojišťovna navíc není vázána formulářem, který lékař vyplní.
3.Při stanovení spravedlivého ocenění ztížení společenského uplatnění je zapotřebí znaleckého posudku od znalce z oboru zdravotnictví školeného na výpočty dle Metodiky.

Nejrychlejší a nejvýhodnější cesta, jak získat odškodnění ztížení společenského uplatnění, je mimosoudní dohodou s pojišťovnou. Spoustu poškozených je přesvědčeno o nutnosti soudního sporu s pojistitelem vozidla viníka nehody. Dle našich zkušeností lze často dosáhnout spravedlivého odškodnění mimosoudně při předložení správné argumentace a dokumentace.

bolestné po autonehodě 2024
Právní tým naší kanceláře pro poškozené – Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Revize odškodnění ztížení společenského uplatnění

V případě, že pojišťovna již vyplatila částku vypočtenou na základě vyplněného formuláře, je možné často podat žádost o revizi odškodnění trvalých následků, a to právě na základě znaleckého posudku. Poškozený tedy může vymáhat doplatek odškodnění ztížení společenského uplatnění (pokud není náhrada již promlčena). Posouzení je však individuální.

Právní pomoc online

Naše právní pomoc pro poškozené při řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění funguje dle těchto zásad:

  • Konzultace a posouzení případu je zdarma.
  • Pokud se nám nepodaří získat odškodnění, neplatíte nám žádnou odměnu.
  • Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme posudek o ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.
  • Klient přímo hradí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na tuto podílovou odměnu).
  • Právní pomoc obětem dopravních nehod poskytujeme také online bez nutnosti osobních schůzek.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies