Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Otázky a odpovědi k bolestnému u dopravní nehody

Dopravní nehody bohužel často přinášejí nejen materiální škody, ale také fyzické a psychické útrapy pro poškozené. Proces získání bolestného v těchto situacích může být složitý a vyvolává mnoho otázek. V následujícím článku se zaměříme na základní informace o bolestném a odpovíme na nejčastější dotazy.

Co to je bolestné

Bolestné představuje finanční náhradu za nemajetkovou újmu. Většinou ji může požadovat poškozený, který byl zraněn v důsledku autonehody, kterou sám výlučně nezavinil. Cílem kompenzace je alespoň částečně odčinit fyzické a psychické strádání poškozeného. Právo žádat odškodnění bolestného vyplývá z občanského zákoníku.

Jak se boduje bolestné

Výpočet bolestného je upraven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika přiřazuje každému ze zranění specifický počet bodů. V případě, že poškozený utrpí více poranění, body za jednotlivá zranění se sčítají. Hodnota jednoho bodu se každoročně mění a je stanovena na základě jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém došlo k zranění. Mechanismus umožňuje flexibilní a aktuální přístup k výpočtu bolestného, reflektující ekonomický vývoj a měnící se životní náklady.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění bolestného u dopravní nehody:

Kdo boduje úraz

Výpočet bolestného je oprávněn provádět ošetřující lékař poškozeného nebo specializovaný znalec z oboru zdravotnictví. Při řešení odškodnění bolestného po autonehodě je běžnou praxí, že pojišťovna viníka nehody poskytne poškozenému formulář pro výpočet bolestného. Tento formulář je poté předán ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Nicméně, vzhledem k tomu, že lékaři nemusí být dostatečně proškoleni pro stanovení nemajetkové újmy na zdraví, může tento postup vést k chybám.

Nejčastější chyby se kterými se opakovaně setkáváme jsou opomenutí některých poranění, nezahrnutí bodů za operační zákroky a nedostatečné zvýšení bolestného, pokud nastanou komplikace v léčbě. To může vést k nižšímu odškodnění. Pro správný výpočet bolestného je proto vhodnější obrátit se na specializovaného znalce z oboru zdravotnictví.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek na bolestné od našeho spolupracujícího znalce.

Kdy žádat o bolestné

Požádat o náhradu je možné hned po prvním lékařském vyšetření následujícím po nehodě nebo po propuštění z hospitalizace. Bolestné bývá zpravidla první vymoženou náhradou poškozeného. Pokud nastanou nečekané komplikace v léčbě (např. reoperace), lze žádat doplatek bolestného.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Kdo platí bolestné

Bolestné je v případě dopravní nehody většinou hrazeno pojišťovnou vozidla viníka nehody z povinného ručení. Toto je standardní postup, který zajišťuje, že náklady spojené s odškodněním nejsou přímo vyžadovány od viníka nehody. Ačkoliv je možné požadovat odškodnění přímo od viníka, tento přístup se obvykle nedoporučuje. Důvodem je, že viník by se v takovém případě pravděpodobně obrátil na svou pojišťovnu, což by vedlo k dalším krokům a zbytečnému prodloužení celého procesu vyplacení odškodnění. Proto je v praxi preferováno řešení přes pojišťovnu, což zjednodušuje proces pro obě strany a zajišťuje efektivnější a rychlejší vyřízení nároku na bolestné.

Jak dlouho trvá vyplácení bolestného

Doba vyplácení bolestného se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech každého případu. V praxi může proces trvat od několika týdnů do několika měsíců. Zpoždění může nastat v případě, že je třeba provést podrobnější vyšetření zranění, nebo pokud existují spory mezi pojišťovnou a poškozeným ohledně výše náhrady. V některých případech, kdy dochází k právním sporům, může proces trvat i déle.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Rady a tipy

Na závěr přinášíme pár užitečných tipů:

  • Pokud vám viník nehody nabídne, že vám poskytne odškodnění nad rámec povinného ručení, lze více než doporučit sjednat takovou dohodu písemně. V opačném případě by mohla pojišťovna odškodnění započíst na odškodnění po dopravní nehodě z pojistného plnění.
  • Kromě bolestného je možné žádat celou řadu dalších náhrad. Poškozeným může vzniknout právo na odškodnění nákladů léčení, péče, cestovného, ušlého výdělku, renty nebo ztížení společenského uplatnění. Většinou nevznikne zraněnému právo na všechny náhrady, proto je třeba každý případ odborně posoudit.
  • Někteří klienti se obávají, že k získání odškodnění potřebují vyhrát soudní spor. Ve většině případů však lze získat pojištění mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Pokud jste utrpěli zranění při dopravní nehodě a hledáte náhradu za bolestné či další náhrady, neváhejte nás kontaktovat. Specializujeme se na zastupování obětí dopravních nehod a nabízíme vám bezplatnou konzultaci pro posouzení vašeho případu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies