Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Právo na ztížení společenského uplatnění po autonehodě

ztížení společenského uplatnění po autonehodě

Náhlá autonehoda může způsobit nejen okamžité zdravotní problémy, ale také dlouhodobé trvalé následky, které výrazně omezují kvalitu života. Ztížení společenského uplatnění po autonehodě je pak realitou. Poradíme v tomto článku, jak na řešení odškodnění této náhrady.

Ztížení společenského uplatnění po autonehodě

Dopravní nehoda, ve které dojde ke zranění jedné nebo více osob, které nehodu výlučně nezavinily, představuje komplikovanou situaci s řadou právních aspektů. Obvykle má poškozený nárok na několik náhrad odškodnění. Těmi jsou často ztížení společenského uplatnění po autonehodě, bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení, cestovné spojené s léčbou a náklady na péči.

Zvláštní pozornost je však třeba věnovat odškodnění za trvalé následky, které může zahrnovat například trvalou ztrátu pohyblivosti, chronickou bolest nebo psychické problémy. Tento typ odškodnění je zpravidla řešen jako jedna z posledních náhrad, protože ji lze uplatnit přibližně jeden rok po nehodě po relativním ustálení zdravotního stavu. Výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění po autonehodě by měla odpovídat závažnosti a trvalosti následků, které mohou poškozenému komplikovat život.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění po autonehodě tedy znamená řešení odškodnění trvalých následků po autonehodě a právní základ nalezneme v občanském zákoníku a Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Tip od právníka: Pojem odškodnění ztížení společenského uplatnění = odškodnění trvalých následků u dopravní nehody.

Řešíte odškodnění trvalých následků po dopravní nehodě? Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem:

Kde žádat odškodnění

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla umožňuje poškozenému uplatnit nárok na odškodnění za trvalé následky u pojišťovny vozidla viníka nehody. Toto řešení je obvykle jednodušší než snažit se vymáhat odškodnění přímo od osoby, která nehodu způsobila. Významnou úlohu ve stanovení odškodnění za ztížení společenského uplatnění hrají lékařské zprávy, proto doporučujeme poškozeným, aby si všechny zprávy pečlivě uchovávali. Úkolem lékařských zpráv je potvrdit existenci trvalých zdravotních následků, které souvisí s utrpěnou dopravní nehodou.

Nevíte si rady se získáním odškodnění po dopravní nehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Výpočet trvalých následků podle Metodiky

Náhrada za ztížení společenského uplatnění po autonehodě, známá také jako odškodnění za trvalé následky, je stanovena na základě Metodiky Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Klíčovými podklady pro určení výše této náhrady jsou komplexní lékařské zprávy poškozeného, které zahrnují záznamy od počátečního léčení až po konečné hodnocení například od rehabilitačního lékaře nebo po ukončení lázeňské péče.

Je zásadní, aby se poškozený v průběhu léčby obrátil na specializované lékaře, jako jsou ortopedové, neurologové, a nikoli pouze na svého praktického lékaře. Pojišťovny často zpochybňují náhradu za trvalé následky, která je zpravidla výrazně vyšší než bolestné, a proto je důležité mít pečlivě zpracovanou veškerou zdravotnickou dokumentaci.

Co se týče finančního ohodnocení, náhrada za ztížení společenského uplatnění se obvykle pohybuje v rozmezí od 150 000 Kč do 20 000 000 Kč. Pro lepší orientaci uvádíme následující tabulku:

Druh následkuOčekávaná výše náhrady
Lehké trvalé následky150 000 – 300 000 Kč
Střední trvalé následky300 000 – 1 000 000 Kč
Závažné trvalé následky1 000 000 – 20 000 000 Kč
lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

K výpočtu je potřeba specializovaného znalce

V některých situacích může pojišťovna vozidla viníka dopravní nehody zaslat zraněnému formulář určený k vyplnění pro jeho ošetřujícího lékaře, s cílem stanovit výši odškodnění za trvalé následky. Tento přístup ovšem považujeme za nevhodný, a to z těchto důvodů:

  1. Ošetřující lékař poškozeného často není dostatečně proškolen k provádění výpočtů náhrady za trvalé následky podle Metodiky.
  2. Finální částku odškodnění neurčuje vyplněný formulář, ale pojišťovna, která může výpočet provést vlastním způsobem.
  3. Odškodnění za trvalé následky je obvykle nejvyšší položkou v rámci celkového odškodnění, často vyšší než odškodnění za bolestné. Z toho důvodu by výpočet měl provádět specializovaný znalec se zkušenostmi v této oblasti.

Místo využití formuláře pojišťovny preferujeme zpracování specializovaného znaleckého posudku, který je vypracován v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu. Znalec poškozeného osobně vyšetří a na základě těchto zjištění pak určí výši odškodnění za trvalé následky neboli ztížení společenského uplatnění. Při výpočtu odškodnění za trvalé následky je taktéž důležité zohlednit míru jeho zapojení do různých společenských a volnočasových aktivit. Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit celkovou výši náhrady, která může být přiznána.

Tip od právníka: Pro klienty, které zastupujeme po utrpění dopravní nehody, vždy zajistíme a uhradíme tento posudek od spolupracujících znalců, kteří se ve své odborné praxi věnují hodnocení trvalých zdravotních následků.

ztížení společenského uplatnění po autonehodě

Lze získat odškodnění mimosoudně?

Ve většině případů se podaří získat odškodnění od pojišťovny mimosoudně bez nutnosti absolvování soudního sporu. V procesu mimosoudního vyřešení odškodnění za ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě je kromě znaleckého posudku důležitá i kvalifikovaná právní argumentace. Není neobvyklé, že pojišťovna nejprve vyplácí nižší částku na pokrytí trvalých následků. Následují pak další revize a vyjednávání, která směřují k dosažení finálního smíru v otázce odškodnění této náhrady.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc při vymáhání ztížení společenského uplatnění

Jak funguje naše právní pomoc? První krok je bezplatná konzultace a posouzení případu oběti dopravní nehody. Na základě této konzultace budeme schopni informovat poškozeného o jeho možnostech uplatnit nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě.

Pokud se následně dohodneme na poskytnutí právního servisu při vymáhání tohoto odškodnění, naše spolupráce je postavena na následujících principech:

  • Pokud nejsme schopni vymoci žádné odškodnění, klient nám nehradí žádnou odměnu.
  • Našim klientům zajistíme a uhradíme znalecký posudek od znalců, s nimiž spolupracujeme.
  • Klient hradí pouze podílovou odměnu z úspěšně vymoženého odškodnění, což činí 5 až 10 % v případě mimosoudního vyrovnání.
  • Komunikujeme rychle a online.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies