Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění za psychickou újmu při dopravní nehodě

odškodnění za psychickou újmu

Odškodnění za psychickou újmu po dopravní nehodě může mít především dvě roviny, a to psychická újma při úmrtí osoby blízké nebo psychická újma přímo poškozeného autonehodou. V článku se blíže zaměříme na možnosti odškodnění.

Psychická újma při úmrtí následkem autonehody

Odškodnění za psychickou újmu po smrtelné dopravní nehodě se vztahuje na řešení odškodnění duševních útrap, které stanovuje občanský zákoník. Pozůstalí po oběti smrtelné autonehody, kterou poškozený výlučně nezavinil, mohou žádat odškodnění za psychickou újmu formou duševních útrap.

Výše odškodnění duševních útrap se různí podle blízkosti vztahů se zemřelým a intenzitě utrpení včetně psychických následků.

Obecně lze stanovit, že odškodnění nejbližších příbuzných po zemřelém se pohybuje v rozpěti od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč pro každého z takto nejbližších pozůstalých. Odškodnění duševních útrap se však vždy řeší individuálně u každého případu a je nutné předložit pojišťovně vozidla viníka nehody potřebné důkazy a argumentaci k získání co nejvyššího odškodnění.

V řadě případů má právo na odškodnění duševních útrap i vzdálenější příbuzný, tj. strýc, teta, snacha, synovec, atd. Odškodnění za psychickou újmu u těchto vzdálenějších příbuzných je zpravidla nižší než u nejbližších příbuzných.

Zajímáte se o odškodnění duševních útrap pozůstalých? Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k odškodnění pozůstalých po autonehodě:

Psychická újma jako trvalý následek autonehody

Odškodnění za psychickou újmu se také řeší v rámci odškodnění trvalých následků autonehody. Odborný pojem pro řešení odškodnění trvalých následků autonehody je ztížení společenského uplatnění. Psychická újma trvalého charakteru k odškodnění ztížení společenského uplatnění se prokazuje zejména zprávy od psychologa nebo psychiatra z léčení poškozeného.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě se řeší výpočtovým mechanismem Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tento výpočet není snadný a je potřeba jej přenechat specializovanému znalci.

Finanční kompenzace ztížení společenského uplatnění pro trvalé psychické následky v souvislosti s autonehodou může být vysoká, avšak ke správnému odškodnění je potřeba:

  • disponovat zprávami od odborných lékařů poškozeného o psychických následcích v souvislosti s dopravní nehodou;
  • vyhotovit znalecký posudek k odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme a hradíme posudek k hodnocení ztížení společenského uplatnění od spolupracujícího znalce.

Psychická újma v jiných případech

Psychická újma následkem dopravní nehody nemusí mít pouze povahu trvalého zdravotního následku řešeného jako ztížení společenského uplatnění nebo duševních útrap při úmrtí osoby blízké autonehodou.

Odškodnění psychické újmy se může vztahovat i na jiné případy, které se odškodňují jako další nemajetková újma. Tato náhrada na pomezí mezi bolestným a ztížením společenského uplatnění je poměrně náročná na možnosti odškodnění. 

Případy odškodnění další nemajetkové újmy je nutné posuzovat vysoce individuálně, a to zejména na možnosti odškodnění vymezené rozhodovací praxí soudů.

odškodnění za psychickou újmu

Odškodnění psychické újmy při dopravní nehodě

Odškodnění psychické újmy není jednoduché, kdy se vyžaduje její prokázání vůči pojišťovně vozidla viníka nehody, která plní odškodnění psychické újmy poškozenému nebo pozůstalým.

Doporučujeme poškozeným, aby při psychických následcích autonehody začali navštěvovat odbornou psychologickou pomoc a mít k této léčbě dokumentaci.

V rámci odškodnění duševních útrap pozůstalých je podstatné předložit argumentaci a důkazy o vztazích se zemřelým a souvisejícím duševním utrpení.

Psychická újma následkem autonehody je bohužel realita, kdy však v rámci procesu odškodnění je důkazní břemeno na poškozeném nebo pozůstalém. 

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Řešíte odškodnění za psychickou újmu při dopravní nehodě? Nezávazně nás kontaktujte, kdy poskytujeme konzultace zdarma obětem autonehod se zraněním nebo úmrtím. Konzultace lze realizovat e-mailem, telefonicky nebo osobně. Odškodnění dopravních nehod je naše dlouholetá specializace.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies