Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Pozor na chyby při odškodnění dopravní nehody. Rady a tipy od právníka.

Stali jste se obětí autonehody se zraněním a nevíte, jak získat odškodnění? V tomto článku představíme některé chyby, kterým byste se měli vyhnout, když si přejete získat maximální odškodnění.

Kde uplatnit odškodnění

Právo na odškodnění za zranění při dopravní nehodě vzniká obvykle každému, kdo utrpěl zranění při nehodě a nebyl určen výlučným viníkem nehody. Získat odškodnění může také poškozený, který utrpěl pouze lehká poranění. Zraněný je oprávněn žádat odškodnění po viníkovi nehody nebo po pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Druhá varianta zpravidla představuje jednodušší a rychlejší způsob, jak získat finanční kompenzaci za zranění.

Jak uplatnit bolestné

Nejčastěji uplatňovanou kompenzací je bolestné, které představuje náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Odškodnění lze žádat již po prvním lékařském ošetření po havárii. Výpočet bolestného zakotvuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každému zranění je stanoven určitý počet bodů dle závažnosti, pokud poškozený utrpí více poranění, body se sčítají. Hodnota jednoho bodu pro rok 2023 je 403,53 Kč.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často sama zašle zraněnému formulář k určení výše bolestného společně s pokyny, jak získat odškodnění. Zraněný následně předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, který stanoví výši bolestného. Vyplněný formulář poté poškozený zašle příslušné pojišťovně. Ošetřující lékař někdy nebývá dostatečně vyškolen pro výpočet bolestného, a proto se opakovaně setkáváme s těmito chybami ve formulářích:

  • opomenutí některého ze zranění;
  • nepřičtení bodů za absolvované operační zákroky;
  • nezvýšení základního bolestného, jestliže při léčbě nastanou komplikace.

Na základě chybného výpočtu získá poškozený nižší odškodnění, než které by byl oprávněn žádat. Klíčovou roli pro získání odpovídajícího odškodnění představuje znalecký posudek, který může vypracovat znalec z oboru zdravotnictví školený na výpočty dle Metodiky.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od znalce k výpočtu bolestného.

Dopravní nehoda se zraněním

Jak získat odškodnění ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky obvykle představují často nejvyšší vymoženou částku za zranění při autonehodě. Odškodnění ztížení společenského uplatnění bývá uplatňováno přibližně jeden rok po autonehodě po relativním ustálení zdravotního stavu, pokud přetrvávají trvalé následky. Výpočet je stejně jako bolestné upraven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. V praxi obdrží zraněný od pojišťovny opět formulář k určení trvalých následků pro svého ošetřujícího lékaře. Bohužel se také v tomto případě v naší praxi opakovaně setkáváme s chybnými výpočty. Vzhledem k vysoké hodnotě odškodnění lze doporučit vždy při získávání finanční kompenzace kontaktovat znalce.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od znalce k výpočtu ztížení společenského uplatnění.

Odškodnění nákladů péče o nesoběstačnou osobu

Někteří poškození se mylně domnívají, že náklady péče o jejich osobu lze žádat pouze v situaci, že využívají služeb soukromé pečovatelské služby. Náklady péče může uplatňovat poškozený, který byl po určité časové období odkázán na péči svých rodinných příslušníků nebo přátel nad rámec určité běžné solidarity. Odškodnění lze žádat například předložením čestného prohlášení, ve kterém zraněný uvede, kolik hodin denně trvala péče o jeho osobu a kdo se o něj staral.

Pozor na krácení odškodnění

Při získávání odškodnění může nastat nepříjemná komplikace, pakliže bude poškozenému stanoveno spoluzavinění na nehodě. Spoluúčast ve většině případů nemusí znamenat, že poškozený není oprávněn žádat alespoň částečné odškodnění. V praxi se setkáváme s těmito případy spoluodpovědnosti zraněného:

  • nepoužití bezpečnostních pásů;
  • vědomá jízda s opilým řidičem nebo řidičem pod vlivem drog;
  • jízda bez helmy u cyklistů.

Jestli se zraněný domnívá, že pojišťovna krátí jeho odškodnění ve větší míře, než je přípustné a než odpovídá soudní judikatuře v obdobných případech, nastává „souboj“ právních argumentů mezi pojišťovnou a poškozeným. Pokud se nepodaří najít smírné řešení, může se zraněný obrátit na soud, aby autoritativně rozhodnul.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro oběti autonehod

Nevíte si rady s odškodněním za zranění při dopravní nehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Konzultaci poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies