Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Řešíte odškodnění zranění při nezaviněné dopravní nehodě? Přečtěte si tento článek pro více informací a získání odškodnění.

Autonehoda se zraněním a právo na odškodnění

Zranění při dopravní nehodě, kterou poškozený nezavinil, obvykle zakládá právo na odškodnění. Výše odškodnění při dopravní nehodě se liší u každého případu, a to zejména dle vážnosti zranění, délky pracovní neschopnosti a zanechání případných trvalých zdravotních následků.

Dopravní nehoda se zraněním je obvykle také šetřena v přestupkovém nebo trestním řízení, kdy případné stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodu má negativní dopravy na krácení výše odškodnění při dopravní nehodě. 

Náhrady k uplatnění odškodnění

Nejčastěji uplatňované náhrady odškodnění při zranění autonehodou, které uplatňují oběti dopravních nehody:

 1. Bolestné po autonehodě;
 2. Ušlý výdělek po dobu neschopnosti k práci (u zaměstnance nebo OSVČ);
 3. Náklady léčení;
 4. Cestovné;
 5. Náklady péče;
 6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě).

U každého případu odškodnění dopravní nehody je nutné individuálně posuzovat, které náhrady lze uplatňovat a zda není možné oprávněné uplatnění i dalších náhrad.

Odškodnění duševních útrap

Každá náhrada odškodnění se uplatňuje v jiný časový okamžik, a to konkrétně:

 1. Bolestné – po prvotním ošetření nebo po propuštění z hospitalizace. Budoucí reoperace lze řešit jako doplatek bolestného.
 2. Ušlý výdělek po dobu neschopnosti k práci – po skončení pracovní neschopnosti.
 3. Náklady léčení – po vynaložení nákladu.
 4. Cestovné – po uskutečnění cesty. Obvykle se žádá o ukončení většiny cest nebo po částech například čtvrtletně.
 5. Náklady péče – obvykle se žádá o ukončení potřeby péče nebo po částech například čtvrtletně.
 6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě) – hodnotí se zpravidla rok od autonehody.

Odškodnění při dopravní nehodě uvedených náhrad uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení, což umožňuje přímo zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se obvykle o jednodušší postup než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který tak jako tak zasílá tuto žádost svojí pojišťovně z povinného ručení. 

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Výše odškodnění při dopravní nehodě se liší u každého případu. Za účelem odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění zasílají pojišťovny vozidla viníka nehody často poškozeným formuláře k vyplnění ošetřujícím lékaře. Tento postup však nedoporučujeme z těchto důvodu:

 • ošetřující lékař obvykle není školen na výpočtu odškodnění těchto náhrad;
 • setkáváme se s chybami ve výpočtech;
 • řada ošetřujících lékařů odmítá poškozeným vyplnit formuláře.

K odškodnění bolestného a trvalých následků doporučujeme vždy využít znalecký posudek od specializovaného znalce, který provede výpočet dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (tato Metodika je uznávána k výpočtům pojišťovnami i soudy). Poškozený takto získá výpočet výše odškodnění při dopravní nehodě, který je proveden kvalifikovaně a s konkrétním výpočtem a výší odškodnění.

Pro naše klienty poškozené autonehodou vždy zajišťujeme a hradíme tento znalecký posudek od našich spolupracujících znalců.

Při dlouhotrvající pracovní neschopnosti nebo z jiných například sociálních důvodů lze žádat pojišťovnu vozidla viníka nehody o poskytnutí zálohy na odškodnění. Obvykle k žádosti o zálohu je potřebné předložit lékařské zprávy, neschopenku a argumentaci k potřebě zálohy.

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Mimosoudní vyjednávání s pojišťovnou

Výše odškodnění při dopravní nehodě představuje v některých případech náročnější jednání s pojišťovnou, kdy se například u náhrady ztížení společenského uplatnění, mohou uskutečnit také osobní mimosoudní jednání mezi právníkem poškozeného a právníkem pojišťovny. Kromě případů odškodnění trvalých následků po autonehodě je běžné, že náročnější mimosoudní jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody nastávají v případech krácení odškodnění nebo neuznání celé délky pracovní neschopnosti v souvislosti s autonehodou.

Přesto vyplývá z naší odškodňovací praxe, že podstatnou část případů odškodnění zranění při dopravní nehodě lze vyřešit mimosoudně. Soudní vymáhání odškodnění nastává především v případech, kdy je nemožná dohoda s pojišťovnou nebo je odškodnění podstatně kráceno bez relevantních právních důvodů.

Právní pomoc pro poškozené

Výše odškodnění při dopravní nehodě představuje komplexní otázku, kdy je vhodné zapojení specializovaného právníka a znalce z oboru zdravotnictví. Pokud řešíte odškodnění zranění při autonehodě, můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies