Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Výše odškodnění při dopravní nehodě u zranění nebo úmrtí

výše odškodnění při dopravní nehodě

Jste poškození dopravní nehodou a řešíte, jaká je výše odškodnění při dopravní nehodě u zranění nebo úmrtí? Poradíme rychle v tomto článku.

Výše odškodnění při dopravní nehodě u zranění

Pokud jste utrpěli nezaviněnou autonehodu se zraněním, pak lze zvažovat k získání především tyto náhrady:

 • Bolestné;
 • Ušlý výdělek (případně také rentu);
 • Náklady léčení;
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 • Cestovné do zdravotních zařízení;
 • Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě).

Výše odškodnění při dopravní nehodě u jednotlivých náhrad:

 • Bolestné (u nejlehčích zranění obvykle od 10.000,- Kč, u středně závažných v řádech desítek tisíc korun a v rámci vážných zranění až v řádech statisíců korun). Přesnou výši odškodnění bolestného vypočteme prostřednictvím spolupracujícího znalce, který je školen na výpočty tak, aby nedošlo ke zbytečnému krácení odškodnění při využití formuláře pojišťovny, které jsou zasílány poškozeným pojišťovnou.
 • Ušlý výdělek (výše odškodnění při dopravní nehodě u ušlého výdělku odpovídá rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před nehodou a proplacenými nemocenskými dávkami. V rámci ušlého výdělku OSVČ je výpočet odlišný).
 • Náklady léčení (účtenky zejména za medikamenty, fyzioterapii, regulační poplatky, léčebné pomůcky).
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného (počet hodin pomoci rodiny nebo třetích osob vynásobený hodnotou soukromé pečovatelské služby);
 • Cestovné do zdravotních zařízení (pokud je využito vozidlo, pak kromě pohonných hmot lze žádat amortizaci vozidla);
 • Ztížení společenského uplatnění (obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy vyšší než bolestné).

Pojistné plnění při dopravní nehodě

Tipy a rady k odškodnění:

 • Bolestné (lze řešit k odškodnění již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčby k řešení);
 • Ušlý výdělek (může žádat k odškodnění také OSVČ bez ohledu na skutečnost, že nepobírala nemocenské dávky);
 • Náklady léčení (důležité je schovávat si účtenky);
 • Náklady péče o nesoběstačného poškozeného (nebát se o tuto náhradu požádat, většina poškozených o této náhradě nemá žádné informace);
 • Cestovné do zdravotních zařízení (není nutné mít účtenky za naftu nebo benzín. Výpočet lze realizovat prostřednictvím VTP vozidla);
 • Ztížení společenského uplatnění (hodnotí se rok od autonehody).

Výše odškodnění při dopravní nehodě musí být především správně vypočtena. Zejména u náhrad bolestného a ztížení společenského uplatnění se setkáváme s tím, že poškozeným pojišťovna vozidla viníka nehody zasílá formuláře k výpočtu těchto náhrad, které mají poškození předat k vyplnění svým ošetřujícím lékařům. Tento postup z naší praxe však nedoporučujeme, kdy je vhodné využít znalce ke správnému výpočtu a předcházení zbytečnému krácení odškodnění.

Chcete zjistit, které náhrady lze u vás řešit k odškodnění? Nezávazně nás kontaktujte:

výše odškodnění při dopravní nehodě

Výše odškodnění při dopravní nehodě při úmrtí

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě lze rozdělit na řešení:

 • odškodnění duševních útrap (u nejbližších příbuzných se pohybuje obvykle od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč);
 • náklady pohřbu (hřbitovní poplatky, aj.);
 • náklady na výživu pozůstalého (především pro manželku a nezaopatřené děti).

V rámci výše odškodnění při dopravní nehodě s úmrtím je nutné správně posoudit případ pozůstalých a předložit argumentaci a důkazy pojišťovně k duševním útrapám k získání co nejvyššího odškodnění.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Nebojte se advokátů. Právní pomoc poškozeným

Potřebujete právní pomoc k získání odškodnění za zranění nebo úmrtí? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Jsme advokátní kancelář, které se specializuje na případy odškodnění. Nejsme žádný zprostředkovatel nebo odškodňovací agentura, kdy jednáte přímo s námi jako specializovanými advokáty.

Jak fungujeme? Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu oběti autonehody. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o možnostech získání odškodnění při zranění nebo úmrtí.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění, pak fungujeme na těchto zásadách:

 1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
 2. Pro klienta zajistíme a uhradíme výpočty odškodnění za zranění od našeho spolupracujícího znalce.
 3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění. V rámci odškodnění pozůstalých je podílová odměna snížená na 5 až 8 %.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies