Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte možnosti odškodnění ztížení společenského uplatnění? Poradíme, jak na získání této náhrady újmy na zdraví.

Nezaviněná dopravní nehoda

V oblasti dopravních nehod se zraněním vzniká právo na náhradu ztížení společenského uplatnění poškozenému, který autonehodu výlučně nezavinil a trpí trvalými zdravotními následky. Ztížení společenského uplatnění je totiž odborný pojem pro náhradu za trvalé následky po autonehodě.

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění po autonehodě nepřísluší pouze poškozeným s vážnými trvalými následky, ale také poškozeným s lehkými zdravotními omezeními v souvislosti s dopravní nehodou.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k odškodnění trvalých následků autonehody:

Co je ztížení společenského uplatnění po autonehodě

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky, představují náhradu nemajetkové újmy na zdraví, kterou je poškozený oprávněn žádat, pokud mu přetrvávají zdravotní komplikace po relativním ustálení jeho zdravotního stavu. Trvalé následky dopravní nehody mohou být různorodé, od bolesti v páteři a omezené hybnosti končetin, až po stálé fyzické bolesti nebo duševní strádání.

Pro účely vyřízení této náhrady je klíčová kompletní lékařská dokumentace poškozeného pokrývající celou dobu léčby zranění z dopravní nehody, včetně konečné zprávy od ošetřujícího lékaře.

Jak na výpočet

Ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě je posuzováno podle Metodiky Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví.

V obecném měřítku lze říci, že odškodnění za méně závažné trvalé následky začíná částkou kolem 200.000,- Kč, za středně závažné se částka pohybuje v rozmezí 400.000, – Kč až 1.500.000, – Kč a u nejvíce závažných následků může dosáhnout i milionových hodnot. Je důležité zdůraznit, že konkrétní výše odškodnění závisí na mnoha faktorech a měla by být stanovena na základě důkladného zhodnocení každého jednotlivého případu.

Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Kdy a kde uplatnit trvalé následky autonehody

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle rok po dopravní nehodě. Tato náhrada zpravidla představuje zpravidla nejvyšší získané odškodnění pro poškozeného. Je nezbytné být velmi opatrný v případech, kdy pojišťovna opakovaně a dlouhodobě odmítá vyřízení této náhrady s odůvodněním, že ještě nenastalo konečné a definitivní ustálení zdravotního stavu poškozeného. Takové protahování může mít za následek riziko promlčení práva na odškodnění, což by mohlo znamenat ztrátu nároku na kompenzaci.

Odškodnění této náhrady se řeší přímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Tip od právníka: Pro správný výpočet ztížení společenského uplatnění je klíčový znalecký posudek dle Metodiky.

Pozor na formulář pojišťovny

Je běžné, že pojišťovna viníka nehody zašle poškozenému formulář k vyplnění odborným lékařem s cílem určit nárok na odškodnění trvalých následků. Po vyplnění tento formulář poškozený odesílá zpět pojišťovně a obvykle obdrží nějaké odškodnění. V takovém případě je však výpočet náhrady v rukou pojišťovny, kdy poškozený nemá tak představu o správnosti výše odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Avšak z našich zkušeností v oblasti odškodňování doporučujeme nevyužívat tyto formuláře od pojišťoven. Namísto toho doporučujeme pro stanovení odškodnění za trvalé následky využít specializovaný posudek v souladu s Metodikou . Znalci obvykle provádějí osobní prohlídku poškozeného a stanoví adekvátní náhradu za ztížení společenského uplatnění. Náklady na tento znalecký posudek lze následně vymáhat od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Pro naše klienty, kteří utrpěli zranění při dopravní nehodě, zajistíme znalecký posudek od odborníků, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Tyto náklady také přebíráme za klienta s vědomím, že nám budou později proplaceny pojišťovnou.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Hledáte specializovanou právní pomoc v oblasti odškodnění po dopravní nehodě? Jsme zde pro vás. Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s řešením případů odškodnění po dopravních nehodách.

Jaký je náš postup? Nejprve nabízíme bezplatnou konzultaci, během níž posoudíme vaši situaci a pravděpodobnost úspěchu vymáhání odškodnění. Na základě této konzultace vám poskytneme jasnou představu o možných krocích v řízení o odškodnění.

Když se rozhodnete svěřit nám svůj případ, můžete se spolehnout na následující principy naší práce:

  1. Pokud pro vás nezískáme žádné odškodnění, neúčtujeme vám žádné honoráře.
  2. Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění provede náš spolupracující specializovaný znalec;
  3. Klient hradí odměnu až vymoženého odškodnění, a to v rozmezí 5 až 10 %. Nezletilým obětem poskytujeme naši právní službu bez nároku na podílovou odměnu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies