Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Nezaviněná dopravní nehoda a právo na odškodnění

Účastník, který nezavinil autonehodu a utrpí věcnou škodu nebo zranění, může žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody.

Nezaviněná dopravní nehoda obvykle znamená pro oběť autonehody možnost uplatnit odškodnění újmy na zdraví nebo věcné škody. Zákonnou úpravu práva na odškodnění z povinného ručení může poškozený nalézt v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Otázka zavinění dopravní nehody je šetřena obvykle v trestním nebo přestupkovém řízení. Pojišťovny poměrně často žádají rozhodnutí o určení viníka nehody k poskytnutí odškodnění újmy na zdraví. V některých případech však není otázka zavinění obvykle podstatná pro poškozeného dopravní nehodou k vymožení odškodnění, např. u spolujezdce řidiče, kdy se vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.

Jaké náhrady může poškozený žádat při zranění? Přečtěte si rychlý přehled v odškodnění újmy na zdraví po autonehodě.

Při odškodnění věcné škody na vozidle řeší poškození stále častěji také snížení tržní hodnoty vozidla po autonehodě. Přečtěte si více o této náhradě.

Potřebujete poradit při odškodnění dopravní nehody? Využijte konzultaci zdarma.

Chci konzultaci zdarma

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies