Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Nezaviněná dopravní nehoda a právo na odškodnění

Čtěte, jak získat odškodnění po nezaviněné dopravní nehodě.

Nezaviněná dopravní nehoda

Účastník, který nezavinil autonehodu a utrpí věcnou škodu nebo zranění, může žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody.

Nezaviněná dopravní nehoda obvykle znamená pro oběť autonehody možnost uplatnit odškodnění újmy na zdraví nebo věcné škody. Zákonnou úpravu práva na odškodnění z povinného ručení může poškozený nalézt v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Otázka zavinění dopravní nehody je šetřena obvykle v trestním nebo přestupkovém řízení. Pojišťovny poměrně často žádají rozhodnutí o určení viníka nehody k poskytnutí odškodnění újmy na zdraví. V některých případech však není otázka zavinění obvykle podstatná pro poškozeného dopravní nehodou k vymožení odškodnění, např. u spolujezdce řidiče, kdy se vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.

Jaké náhrady může poškozený žádat při zranění? Přečtěte si rychlý přehled v odškodnění újmy na zdraví po autonehodě.

Při odškodnění věcné škody na vozidle řeší poškození stále častěji také snížení tržní hodnoty vozidla po autonehodě. Přečtěte si více o této náhradě.

Trvalé následky po dopravní nehodě

Konzultace zdarma

Potřebujete poradit při odškodnění dopravní nehody? Využijte konzultaci zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies