Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Bolestné body autonehoda

Bolestné body autonehoda

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu s následkem zranění? Pak máte právo na odškodnění bolestného. Jak získat odškodnění se dočtete v tomto článku.

Zranění při dopravní nehodě

Zranění při nezaviněné dopravní nehodě obvykle zakládá právo oběti autonehody žádat odškodnění. Bolestné body autonehoda je spojení, které často hledají poškození při řešení bolestného po autonehodě. Odškodnění bolesti mohou žádat poškození, kteří utrpěli nejen těžkou újmu na zdraví, ale také poškození lehkým zraněním, například pohmožděniny, natažení krční páteře, lehký otřes mozku.

Pojišťovna vozidla viníka nehody, která poskytuje odškodnění, obvykle žádá předložení rozhodnutí magistrátu nebo policie k šetření dopravní nehody se zraněním. Pokud utrpíte při autonehodě zranění, přivolejte tedy policii.

 

Trvalé následky po autonehodě

Bolestné po autonehodě

Bolestné body tabulka je spojení vyhledávané obětí autonehody k odškodnění bolestného. Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, jejíž výpočet vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika není přímo stanovena občanským zákoníkem nebo zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, avšak je obecně uznávána pojišťovnami a soudy pro výpočet bolestného po dopravní nehodě.

Bolestné po autonehodě uplatňujte k odškodnění od pojišťovny vozidla viníka z povinného ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Právo poškozeného obracet se přímo na pojišťovnu z povinného ručení vozidla viníka nehody vyplývá přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Bolestné body autonehoda

Metodika Nejvyššího soudu vychází z principu, že každému ze zranění je uveden počet bodů, který se následně násobí hodnotou jednoho bodu, která se každý rok mění.

Hodnota jednoho bodu bolesti pro autonehodu utrpěnou v roce 2021 je 356,11 Kč.

K lepší orientaci si ukažme několik příkladů:

Otřes mozku – lehký – 20 bodů – 7.122,- Kč

Podvrtnutí a natažení krční páteře – 30 bodů – 10.683,- Kč

Drtivé poranění hrtanu a průdušnice – 300 bodů – 106.833,- Kč

Zlomenina hrudního obratle bez dislokace – 50 bodů – 17.806,- Kč

Poranění jícnu – 150 bodů – 53.417,- Kč

Poranění nervového kořene bederní páteře – 120 bodů – 42.733,- Kč

Bodové hodnocení všech zranění se sčítá.

Pokud oběť autonehody podstoupí operační zákrok, pak je nutné tento zákrok také bodově hodnotit.

Bolestné body autonehoda představuje tedy výpočtový mechanismus dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Formuláře pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozenému formulář k odškodnění bolestného s pokyny, aby poškozený předal formulář k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři. Následně zasílá poškozený formulář zpět do pojišťovny a obdrží nějaké odškodnění bolestného.

Tento postup nedoporučujeme, jelikož se v odškodňovací praxi setkáváme s těmito chybami ve formulářích:

  • chybějící zranění po autonehodě;
  • opomenutí bodů za operační zákroky;
  • uplatnění oprávněného zvýšení bolestného pro zdravotní komplikace.

Ošetřující lékař poškozeného není většinou školen pro výpočty bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Jaké je tedy řešení?

Bolestné body autonehoda

Využijte znalecký posudek

Ke správnému hodnocení bolestného doporučujeme vždy využít znalecký posudek školeného znalce dle Metodiky. Pro naše klienty poškozené dopravní nehodou vždy tento posudek zajišťujeme. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Bolestné body autonehoda je spojení, které je vhodné spojit také s využitím specializovaných znalců k určení odškodnění bolestného po autonehodě.

Zvýšení bolestného pro komplikace

Základní odškodnění bolestného lze v některých případech zvýšit pro níže uvedené komplikace léčby v souvislosti s utrpěnou dopravní nehodou:

A) Komplikace lehká – do 5 %:

Vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace).

B) Komplikace středně závažná – do 10 %:

Vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány, compartment syndrom).

C) Komplikace závažná – do 15 %

V akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom).

D) Komplikace těžká – do 20 %

Celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání,kardiopulmonální resuscitace).

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte odškodnění bolestného po autonehodě a potřebujete právní pomoc? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma. Konzultaci vám poskytne právník se zaměřením na odškodnění poškozených, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (po domluvě termínu schůzky).

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies