Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění úrazu v tramvaji

Odškodnění úrazu v tramvaji

Jak řešit odškodnění úrazu cestujícího v tramvaji při dopravní nehodě? Poradíme jak získat odškodnění.

Zranění cestujícího v tramvaji

Dopravní nehoda cestujícího v tramvaji je bohužel skutečností, které nastávají. Odškodnění úrazu v tramvaji lze obvykle žádat pro poškozeného cestujícího nejen vážnou újmou na zdraví, ale také lehkým zraněním. Právo na odškodnění zranění poškozeného cestujícího vyplývá zejména z občanského zákoníku a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud utrpí cestující zranění v tramvaji při autonehodě, pak je nutné přivolat policii. Pojišťovna tramvaje nebo vozidla viníka nehody často žádá předložení rozhodnutí policie o šetření autonehody.

Odškodnění úrazu v tramvaji

Vyšetřování nehody

Zranění cestujícího v tramvaji při autonehodě obvykle znamená vedení trestního řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému cestujícímu lze doporučit, aby nepodceňoval vedení trestního řízení a aktivně se zajímal o jeho průběh a výsledek tak, aby nevzniklo riziko krácení odškodnění pro spoluodpovědnost cestujícího stanoveného v trestním řízení.

Odškodnění úrazu v tramvaji má tak někdy přesah také do trestního práva. Poškozený cestující zraněním při dopravní nehodě je oprávněn se nechat zastoupit zmocněncem, který má řadu práv stanovených trestním řádem (účast na výslechu obviněného řidiče, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení u trestního soudu, aj.).

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Kde uplatnit odškodnění

Odškodnění úrazu v tramvaji může poškozený cestující uplatnit u pojistitele tramvaje z titulu objektivní odpovědnosti nebo pojištění vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Právo poškozeného obrátit se přímo na pojistitele vozidla vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 

Odškodnění úrazu v tramvaji

U poškozeného cestujícího je nutné zkoumat, které náhrady může uplatnit k odškodnění s ohledem na charakter zranění a individualitu každého případu.

Nejčastěji uplatňované náhrady za zranění při dopravní nehodě:

A) Bolestné

Náhrada nemajetkové újmy, která se obvykle uplatňuje k odškodnění jako první náhrada za zranění. Výše odškodnění se dle vážnosti zranění pohybuje od jednotek tisíc u nejlehčích zranění až po statisíce korun u těch nejzávažnějších.

Pojišťovna vozidla často zasílá poškozenému cestujícímu za účelem odškodnění bolestného formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem, kdy se však setkáváme s chybami ve výpočtech. A proto doporučujeme výpočet bolestného řešit prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu, kdy náklady tohoto posudku lze žádat k proplacení od pojišťovny vozidla.

B) Ušlý výdělek (zaměstnance nebo OSVČ)

Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Lze žádat zpravidla po ukončení neschopnosti k práci, avšak při dlouhotrvající neschopnosti lze žádat od pojišťovny vozidla zálohu na ušlý výdělek. Může žádat také OSVČ, které nebyly vypláceny nemocenské dávky nebo formálně vystavena pracovní neschopnost.

V některých případech lze žádat také náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta).

C) Náklady léčení a cestovné

Náklady léčení představují především uhrazené medikamenty, regulační poplatky a zdravotnické pomůcky.

Cestovné může poškozený cestující uplatnit zejména pro cesty do zdravotnických zařízení v souvislosti s léčbou úrazu v tramvaji a není podstatné, zda k cestám využil vlak, autobus nebo automobil.

D) Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění představuje zjednodušeně řečeno odškodnění trvalých zdravotních následků poškozeného. Jedná se obvykle o nejvyšší odškodnění, a to vyšší než bolestné.

Odškodnění úrazu v tramvaji při řešení ztížení společenského uplatnění může u nejzávažnějších zranění dosahovat i milionů korun. Obvyklá výše odškodnění této náhrady se však pohybuje ve statisících.

Pojišťovna vozidla často zasílá poškozenému cestujícímu za účelem odškodnění ztížení společenského uplatnění formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem, kdy se však setkáváme s chybami ve výpočtech. A proto doporučujeme výpočet ztížení společenského uplatnění řešit prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu, kdy náklady tohoto posudku lze žádat k proplacení od pojišťovny vozidla.

Konzultace zdarma s právníkem

Řešíte odškodnění úrazu v tramvaji a nevyznáte se ve spleti paragrafů? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Konzultace je zdarma.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies