Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění úrazu v autobuse

Odškodnění úrazu v autobuse

Jak získat odškodnění za úraz v autobuse, když jste byli cestující? Poradíme rychle v tomto článku.

Zranění cestujícího v autobuse

Úrazy cestujících v autobusech následkem nezaviněné autonehody jsou bohužel realitou. Odškodnění úrazu v autobuse obvykle žádá poškozený cestující zraněním. Pokud nastane při dopravní nehodě autobusu ke zranění, je nutné přivolat policii. Pojišťovna vozidla z povinného ručení často žádá rozhodnutí policie o šetření autonehody k poskytnutí odškodnění zraněnému cestujícímu z autobusu. Odškodnění za zranění může žádat cestující nejen v případě vážného zranění, ale také v případech lehké újmy na zdraví (pohmožděnina, natažení krční páteř, aj.).

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Odškodnění úrazu v autobuse

Odškodnění úrazu v autobuse se řídí především občanským zákoníkem a zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. U každého zraněného cestujícího je nutné individuálně posuzovat, které náhrady za zranění je oprávněn uplatnit k odškodnění.

Nejčastěji uplatňované náhrady za zranění jsou:

1) Bolestné

Zpravidla první náhrada k řešení, kterou lze uplatnit k odškodnění již po prvotním ošetření nebo propuštění z první hospitalizace. Případné budoucí reoperace lze řešit jako doplatek bolestného.

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozenému formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem po odškodnění bolestného. Tento postup však nedoporučujeme, protože v naší odškodňovací praxi se setkáváme s chybami ve výpočtech na těchto formulářích. Doporučujeme bolestné řešit prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku, kdy náklad na posudek lze uplatnit k odškodnění u pojišťovny vozidla.

2) Náhrada ztráty na výdělku

Náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti mohou žádat zranění cestující v pozici zaměstnance a také OSVČ. Uplatňuje se obvykle po ukončení pracovní neschopnosti a v případech dlouhotrvající pracovní neschopnosti může poškozený cestující žádat oprávněně zálohu na odškodnění ušlého výdělku.

Pokud poškozený cestující prokáže po skončení pracovní neschopnosti, že dosahuje nižších příjmů než před autonehodou, a to následkem nehody, pak lze zvažovat uplatnění tzv. renty (náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti).

3) Náklady léčení, cestovné a náklady péče

Odškodnění úrazu v autobuse může pro poškozeného cestující znamenat také možnost odškodnění uhrazených nákladů léčení (medikamenty, regulační poplatky, zdravotnické pomůcky, aj.). Doporučujeme uchovávat účtenky za tyto náklady.

Zranění cestujícího následkem autonehody mohou zapříčinit potřebu léčby a dojíždění do zdravotnických zařízení. Lze poté žádat odškodnění cestovného, a to bez ohledu na využití typu dopravního prostředku – vlak, autobus, automobil. U vozidla není podstatné, zda řídil přímo poškozený cestující nebo třetí osoba (výpočet se realizuje čestným prohlášení a předložením velkého technického průkazu).

Náklady péče představují náhradu uplatnitelnou k odškodnění u poškozených, kteří následkem dopravní nehody nejsou schopni se o sebe postarat zejména z hlediska oblékání, umývání, podávání jídel, zajištění nákupů, apod.

4) Trvalé následky po dopravní nehodě (ztížení společenského uplatnění)

Obvykle nejvyšší odškodnění, a to vyšší než bolestné. Hodnotí se přibližně rok od dopravní nehody. Pojišťovna vozidla viníka nehody zasílá poškozenému formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem pro odškodnění ztížení společenského uplatnění. Tento postup však nedoporučujeme, protože v naší odškodňovací praxi se setkáváme s chybami ve výpočtech na těchto formulářích. Doporučujeme řešit prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku, kdy náklad na posudek lze uplatnit k odškodnění u pojišťovny vozidla.

Odškodnění úrazu v autobuse

Odškodnění úrazu v autobuse může představovat řešení řady náhrad újmy na zdraví pro poškozeného cestujícího.

Kde uplatnit odškodnění

Poškozenému cestujícímu při nehodě v autobuse lze doporučit uplatnění odškodnění buď u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení nebo přímo u pojistitele autobusu z titulu objektivní odpovědnosti provozovatele autobusu.

Šetření nehody na policii

Pokud nastane vážnější zranění cestujícího v autobuse, pak je obvykle vedeno trestní řízení vůči viníkovi autonehody. Poškozenému cestujícímu lze doporučit, aby byl aktivní a zajímal se o stav trestního řízení k ochraně svých práv. Poškozený je například oprávněn nahlížet do trestního spisu ke zjištění stavu vyšetřování.

Poškozený cestující se rovněž může nechat zastoupit zmocněncem, který má řadu práv dle trestního řádu a může se účastnit například výslechu obviněného řidiče, prostudovat trestní spis nebo účastnit hlavního líčení u trestního soudu.

Odškodnění úrazu v autobuse má tak často přesah do trestního práva.

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte odškodnění úrazu v autobuse a potřebujete právní pomoc? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma s právníkem.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies