Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění úrazu při autonehodě

Odškodnění úrazu při autonehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte možnost mimosoudního odškodnění? Poradíme jak postupovat v tomto článku.

Zranění při dopravní nehodě

Odškodnění úrazu při autonehodě, kterou poškozený nezavinil, zpravidla znamená vznik práva na odškodnění za zranění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Odškodnění lze žádat nejen v případech vážného zranění, ale také v případech lehkých zranění, například pohmožděnin.

Bolestné body autonehoda

Odškodnění úrazu při autonehodě

Jaké odškodnění úrazu při autonehodě lze žádat? Každý případ poškozeného je individuální, kdy je nutné zkoumat, které náhrady lze řešit, avšak nejčastější náhrady k odškodnění jsou obecně:

1. Bolestné po autonehodě.

Jedná se o odškodnění nemajetkové újmy, které u lehkých zranění typu pohmožděnin je v řádech jednotek tisíc korun, u běžných zranění v řádech desítek tisíc korun a u nejvážnějších zranění i ve stovkách tisíc korun. Odškodnění úrazu při autonehodě zpravidla znamená vznik práva na bolestné.

Bolestné lze žádat k odškodnění již po propuštění z hospitalizace nebo prvotním ošetření. Výpočet doporučujeme řešit specializovaným posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Nezapomeňte, že budoucí reoperace (odstranění kovů, drátů, apod.) lze řešit jako doplatek bolestného.

2. Ušlý výdělek

Především po dobu pracovní neschopnosti. Může žádat zaměstnanec i OSVČ (u OSVČ není podstatné, zda byla vystavena formální neschopenka). Výpočet a uplatnění ušlého výdělku lze řešit po skončení neschopnosti k práci.

Když poškozený prokáže souvislost mezi poklesem příjmů i po skončení pracovní neschopnosti a autonehodou, pak může žádat odškodnění tzv. renty.

3. Náklady léčení a cestovné

Odškodnění úrazu při autonehodě z povinného ručení vozidla viníka nehody zahrnuje také možnost odškodnění uhrazených nákladů za léčiva, regulační poplatky a zdravotnické pomůcky. Rovněž lze žádat k odškodnění cestovné poškozeného do zdravotnických zařízení.

4. Náklady péče o nesoběstačnou osobu

Když oběť autonehody není schopna po propuštění z hospitalizace zajistit pro sebe oblékání, umývání, zajištění nákupů, apod. pro zranění při dopravní nehodě, pak lze zvažovat k odškodnění náklady péče.

5. Trvalé následky po autonehodě (ztížení společenského uplatnění)

Obvykle nejvyšší odškodnění vyšší než bolestné. Hodnotí se specializovaným posudkem přibližně rok od autonehody, když poškozený trpí trvalými zdravotní následky v souvislosti s utrpěnou autonehodou.

Odškodnění úrazu při autonehodě uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že se jedná obvykle o rychlejší a snadnější řešení než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody.

Odškodnění úrazu při autonehodě

Pozor na formuláře od pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozenému formuláře k vyplnění za účelem odškodnění bolestného, ušlého výdělku a trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění). V praxi se setkáme s chybami ve výpočtech na formulářích zejména u bolestného a ztížení společenského uplatnění. Například u bolestného jsou častými chybami:

  • ošetřující lékař poškozeného neuvede do formuláře některá zranění;
  • zapomenou se uvést body za operační zákroky;
  • nevyužije se oprávněné zvýšení základní výše bolestného pro komplikace léčby.

Tyto chyby však nejsou dány záměrným jednáním ošetřujícího lékaře poškozeného, ale obvykle tím, že ošetřující lékař poškozeného není proškolen pro tyto výpočty. Proto pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek k hodnocení bolesti anebo ztížení společenského uplatnění, abychom měli správný výpočet odškodnění. Náklady tohoto znaleckého posudku lze následně uplatnit k úhradě pojišťovně vozidla viníka nehody. Odškodnění úrazu při dopravní nehodě tedy často vyžaduje spolupráci s odbornými znalci k vymožení správné výše odškodnění.

 

Záloha na odškodnění

Oběť autonehody může v odůvodněných případech žádat pojišťovnu vozidla viníka nehody k poskytnutí zálohy na odškodnění za zranění, obvykle do výše 50.000,- Kč. Záloha je obhajitelná obvykle v případech dlouhotrvající pracovní neschopnosti nebo ze sociálních důvodů poškozeného. K žádosti o zálohu je potřebné předložit lékařské zprávy, kopii neschopenky a argumentaci podporující poskytnutí zálohy na odškodnění.

 

Šetření autonehody

Odškodnění úrazu při autonehodě má také přesah do přestupkového nebo trestního řízení vůči viníkovi nehody. V případě, že viník autonehody odmítá svou odpovědnost za nehodový děj, pak ani pojišťovna jeho vozidla nebude plnit odškodnění, dokud nebude rozhodnuto o odpovědnosti za autonehodu. V těchto případech lze doporučit poškozeným být aktivní a zajímat se o průběh šetření autonehody. V trestním řízení mají poškození řadu procesních práv, kdy mohou například nahlížet do trestního spisu. Nepodceňujte tedy vliv šetření autonehody na odškodnění úrazu při autonehodě.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný


Právní pomoc při dopravní nehodě

Řešíte odškodnění při dopravní nehodě se zraněním a potřebujete právní pomoc? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma. Konzultaci vám poskytne právník se zaměřením na odškodnění poškozených, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (po domluvě termínu schůzky).

 

Chci odškodnění

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies