Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění při dopravní nehodě v roce 2021

Odškodnění při dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou dopravní nehodu se zraněním a nyní řešíte odškodnění? Poradíme rychle v tomto článku.

Jaké odškodnění můžete požadovat

Odškodnění při dopravní nehodě se zraněním představuje pro poškozeného právo na uplatnění řady náhrad. Nejčastěji uplatňované náhrady pro oběti autonehod se zraněním:

 1. Bolestné;
 2. Ušlý výdělek zaměstnance nebo OSVČ;
 3. Náklady léčení;
 4. Cestovné;
 5. Náklady péče;
 6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě);
 7. Renta (ušlý výdělek po skončení pracovní neschopnosti);
 8. Další nemajetková újma.

U každého případu odškodnění při dopravní nehodě je nutné zkoumat, které náhrady může poškozený uplatňovat a kdy, protože každou z těchto náhrad lze uplatnit v jiný časový okamžik.

Odškodnění uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody (z povinného ručení), což je obvykle snadnější a rychlejší postup než žádat odškodnění od viníka nehody.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Jak na bolestné po autonehodě

Bolestné po autonehodě je odškodnění nemajetkové újmy, které lze vypočítat a uplatnit již po prvotním ošetření nebo propuštění z hospitalizace. K výpočtu této náhrady zasílají pojišťovny poškozeným formuláře k vyplnění ošetřujícím lékařem. Tento postup však nedoporučujeme, kdy správného výpočtu dosáhnete především znaleckým posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu (náklady posudku hradí pojišťovna). Pro budoucí reoperace lze žádat doplatek bolestného.

Pokud nevyužijete znaleckého posudku pro hodnocení bolesti, pak zkontrolujte vyplnění formuláře pojišťovny, zda neobsahuje tyto nejčastější chyby:

 • neuvedení některých zranění;
 • opomenutí výpočtu bodů bolesti pro operační zákroky; a
 • navýšení bodového hodnocení pro komplikace léčby.

Odškodnění při dopravní nehodě zpravidla vždy zahrnuje bolestné, když nastane zranění. Bodově hodnotit bolestné lze také u lehkých zranění (pohmožděniny).

Odškodnění při dopravní nehodě

Ztížení společenského uplatnění jako nejvyšší odškodnění

Nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, a to zpravidla vyšší než bolestné po autonehodě, představuje odškodnění ztížení společenského uplatnění. Tato náhrada představuje odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě a hodnotí se obvykle rok od autonehody po určitém ustálení zdravotního stavu.

K výpočtu této náhrady důrazně doporučujeme využít znalecký posudek specializovaného znalce, který provede vyšetření poškozeného a určí výši odškodnění dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Náklady znaleckého posudku k určení ztížení společenského uplatnění můžete uplatnit k proplacení u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Nikoliv každý případ odškodnění při dopravní nehodě znamená, že se bude řešit také odškodnění ztížení společenského uplatnění. V případě pochybností, zda můžete uplatnit tuto náhradu, nás můžete kontaktovat ke konzultaci zdarma.

Výše odškodnění při dopravní nehodě: Bolestné a trvalé následky

Poškozeného autonehodou se zraněním samozřejmě zajímá, jaká bude výše odškodnění při dopravní nehodě, a to zejména bolestného nebo trvalých následků (ztížení společenského uplatnění).

Výši odškodnění při dopravní nehodě doporučujeme zjistit prostřednictvím znaleckého posouzení specializovaným znalcem, který stanoví finanční částku odškodnění bolesti a trvalých následků dle Metodiky Nejvyššího soudu. Poškozený takto zjistí, jakou částku uplatňovat odškodnění a doloží pojišťovně posudek.

Pozor na trestní řízení vůči viníkovi nehody

Při odškodnění dopravní nehody se zraněním je obvykle vedeno trestní řízení vůči viníkovi nehody. Poškozeným lze doporučit být aktivní a zajímat se o vyšetřování autonehody tak, aby nebyla namítána případná spoluodpovědnost za autonehodu, což by způsobilo krácení odškodnění pojišťovnou.

Mezi práva poškozených v trestním řízení náleží právo na nahlédnutí do spisu nebo prostudování trestního spisu, ze kterého vyčtete vše podstatné. Práva poškozených jsou vymezena trestním řádem.

Rada z praxe: Pokud vám viník autonehody nabídne finanční kompenzaci, pak sepište písemnou dohodu, ve které se stanoví, že tato finanční kompenzace je nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě by mohla nastat situace, že pojišťovna bude krátit odškodnění o takto poskytnutou finanční kompenzaci viníkem autonehody.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný


Právní pomoc k získání odškodnění po autonehodě

Odškodnění při dopravní nehodě se zraněním je poměrně složitý proces, kdy je vhodné zapojení specializovaného právníka a odborného znalce ke správnému určení, výpočtu a uplatnění odškodnění. Jestliže řešíte odškodnění dopravní nehody a nevíte si rady, můžete se na nás nezávazně obrátit.

Poskytneme vám konzultaci a posouzení případu zdarma. Právní pomoc lze realizovat online nebo osobní schůzkou.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies