Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po dopravní nehodě v roce 2023

odškodnění po dopravní nehodě

Přejete si získat odškodnění po dopravní nehodě za zranění utrpěné v roce 2023? Poradíme, jak získat maximální odškodnění.

Kdo může žádat odškodnění

Odškodnění po dopravní nehodě může žádat zpravidla každý, kdo při autonehodě utrpěl újmu na zdraví a nebyl policií určen výlučným viníkem nehody. Právo na odškodnění může vzniknout řidiči vozidla, spolujezdci, chodci nebo jinému účastníkovi havárie, který ji nezavinil. Pokud následkem dopravní nehody někdo zemře, můžou odškodnění obvykle žádat jeho nejbližší. Na odškodnění po dopravní nehodě má právo také zraněný, který utrpěl pouze lehká poranění (pohmožděniny, poranění krční páteře, apod.).

Kde získat odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě lze uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení nebo přímo u viníka nehody. Právo obrátit se rovnou na pojišťovnu je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a nevíte, jak získat odpovídající odškodnění za zranění od pojišťovny vozidla viníka nehody? Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma. Konzultaci poskytne náš specializovaný právník, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Odškodnění dopravní nehody 2022

Odškodnění po dopravní nehodě: Přehled náhrad

Odškodnění po dopravní nehodě představuje obvykle řešení řady náhrad za poškozené zdraví následkem autonehody. Poškozený má obvykle právo na řešení těchto náhrad:

 • Bolestné je náhrada nemajetkové újmy, která bývá uplatňována jako první. Lze ji uplatnit již po prvním lékařském ošetření po dopravní nehodě. Její výše se odvíjí od závažnosti poranění.
  Tip: K řešení odškodnění bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti.
 • Náklady léčení lze žádat po jejich vynaložení. Zraněný má právo na proplacení účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s léčbou (účtenky za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii.)
 • Náklady cestovného do zdravotnických zařízení lze žádat ihned po uskutečnění cesty. Odškodnění může žádat poškozený, který jel vlakem, autobusem, MHD či autem.
 • Ušlý výdělek lze žádat po skončení pracovní neschopnosti. Pokud je zraněný v pracovní neschopnosti dlouhodobě, může žádat zálohu cestovného. Odškodnění je oprávněn žádat zaměstnanec i OSVČ.
  TIP: V rámci odškodnění ušlého výdělku OSVČ není nutné, aby měla OSVČ vystavenou formální neschopenku a byla plátcem nemocenského pojištění.
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu lze žádat po skončení péče nebo po částech (pokud je péče dlouhotrvající).
 • Ztížení společenského uplatnění lze žádat jeden rok po dopravní nehodě, pokud má poškozený trvalé zdravotní problémy v souvislosti s utrpěnou dopravní nehodou. Odškodnění ztížení společenského bývá nejvyšší vymoženou částkou. 

Někdy oběti nehody nemívají právo na odškodnění všech finančních náhrad. Každý případ je nezbytné individuálně posoudit a uplatnit jen ty náhrady, na které má poškozený skutečně právo.

Tipy a rady k získání odškodnění naleznete také ve videu našeho právníka JUDr. Zbyňka Drobiše:

Formuláře od pojišťovny? Využijte znalecký posudek

Zraněný po autonehodě zpravidla zašle pojišťovně potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie společně se žádostí o odškodnění. Pojišťovna mu následně zašle formulář k výpočtu bolestného, který poškozený předloží svému praktickému lékaři k vyplnění. Lékař formulář vyplní podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Praktický lékař obvykle nebývá dostatečně vzdělán pro určení výše bolestného a často se setkáváme s těmito chybami:

 • opomenutí některého ze zranění;
 • nepřičtení bodů za operační zákroky;
 • nenavýšení částky bolestného při komplikacích.

Na základě nesprávně vyplněného formuláře obdrží poškozený nižší odškodnění, než na které měl právo. Pro výpočet bolestného doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, který vyhotoví specializovaný znalecký posudek. Pojišťovna tento posudek většinou uhradí jako účelně vynaložený výdaj.

V rámci řešení odškodnění po dopravní nehodě pro naše klienty vždy zajišťujeme rychle znalecký posudek na hodnocení bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

odškodnění po dopravní nehodě

Význam trestního řízení

Při vážnější autonehodě může nastat trestní řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému doporučujeme se aktivně zajímat o průběh řízení, protože případné určení spoluodpovědnosti zraněného za havárii v trestním řízení způsobí obtíže při získávání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody. Poškozený se může nechat zastoupit zmocněncem, který bude hájit jeho práva. Zmocněnec se následně může účastnit výslechu, nahlížet do trestního spisu nebo se účastnit hlavního líčení u trestního soudu.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro poškozené

Stali jste se obětí dopravní nehody, při které jste utrpěli zranění? Nevíte, jestli vám vzniklo právo na odškodnění? Chcete na své straně zkušené právníky k získání co nejvyššího odškodnění? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Konzultaci poskytujeme zdarma telefonicky, e-mailem nebo osobně. 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies