Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po autonehodě. Jak získat odškodnění za zranění?

Odškodnění po autonehodě

Jak získat odškodnění po autonehodě se zraněním se rychle dozvíte v tomto článku.

Nezaviněná dopravní nehoda

Nezaviněná dopravní nehoda zpravidla znamená pro poškozeného právo na náhradu věcné škody a újmy na zdraví. Odškodnění po autonehodě se zraněním je složité pro oběť autonehody z hlediska stanovení, které náhrady může poškozený žádat k odškodnění. Otázka zavinění dopravní nehody je řešena v přestupkovém nebo trestním řízení vůči viníkovi nehody. Zejména při vážnějším zranění poškozeného je viník autonehody trestně stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Pokud je zahájeno trestní stíhání viníka nehody, doporučujeme poškozenému být aktivní a zajímat se o posouzení nehody policií, a to zejména seznámit se s posudkem z oboru dopravy. V některých případech může znalec nesprávně stanovit spoluodpovědnost poškozeného za autonehodu, což by znamenalo komplikace při odškodnění po autonehodě od pojišťovny vozidla viníka nehody. Poškozený má právo nahlížet do trestního spisu dle trestního řádu.

Odškodnění po autonehodě

Odškodnění po autonehodě

Oběť autonehody se zraněním obvykle žádá o tyto náhrady újmy na zdraví:

1. Bolestné

Často první náhrada újmy na zdraví, která je uplatňována poškozeným. Tuto náhradu lze vypočítat již po propuštění z hospitalizace nebo po prvotním ošetření (když neproběhla hospitalizace). Hodnotí se na formulář pojišťovny (nedoporučujeme) nebo znaleckým posudkem (doporučujeme).

2. Ušlý výdělek

Může uplatnit zaměstnanec a také OSVČ. Výpočet lze realizovat po ukončení neschopnosti k práci. V některých případech lze žádat nejen po dobu pracovní neschopnosti, ale také po skončení pracovní neschopnosti jako tzv. “rentu”.

3. Cestovné

Bez ohledu, zda poškozený dojíždí za lékaři vlakem, autobusem nebo vlastním, či cizím vozidlem, lze žádat odškodnění cestovného. Také není podstatné, zda vozidlo řídil přímo poškozený nebo jej někdo vozil. Výpočet se provádí dle technického průkazu vozidla a čestným prohlášením. Uplatňuje se po ukončení cest za lékaři nebo po částech, například kvartálně.

4. Náklady léčení

Představuje zejména náklady léčby, zdravotních pomůcek, medikamentů a regulačních poplatků. Uplatňuje se po ukončení léčby nebo po částech, například kvartálně.

5. Náklady péče

Obvykle jsou oprávněni žádat poškození, kteří po propuštění z hospitalizace nejsou schopni sebeobsluhy (vaření, umývání, nákupů, apod.). Prokazuje se čestným prohlášením. Uplatňuje se po ukončení péče nebo po částech, například kvartálně.

6. Ztížení společenského uplatnění

Trvalé zdravotní následky po autonehodě. Ve většině případů nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, a to vyšší než bolestné. Hodnotí se zpravidla rok od autonehody na formulář pojišťovny (nedoporučujeme) nebo znaleckým posudkem (doporučujeme).

Odškodnění po autonehodě zahrnuje řadu náhrad. Vždy je však nutné posuzovat které náhrady a kdy může poškozený uplatnit.

Odškodnění za zranění při dopravní nehodě žádejte od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Odškodnění za autonehodu

Bolestné po autonehodě

Pojišťovna vozidla viníka nehody často oslovuje poškozené autonehodou s “vlídným” přístupem, kdy zasílá formulář na hodnocení bolestného. Rovněž zasílá pokyn, aby poškozený formulář donesl ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Následně dle tohoto formuláře poskytne bolestné po autonehodě.

Odškodnění po autonehodě reprezentuje situaci, kdy pojišťovna vozidla viníka nehody je de facto protistranou a je vhodné si bolestné nechat vypočítat vlastní cestou. Ošetřující lékař není specialistou na vyplňování bodů bolesti a často nastávají tyto chyby při výpočtu na formulář pojišťovny:

  1. Opomenutí některých zranění při autonehodě;
  2. Nezahrnutí bodů za operační zákroky do celkového bodového hodnocení;
  3. Nevyužití procentního zvýšení bodů bolesti pro komplikace, když je zvýšení oprávněné.

Z těchto důvodů doporučujeme výpočet na bolestné po autonehodě přenechat specializovanému znalci. Náklady znaleckého posouzení bolesti zpravidla uhradí pojišťovna.

Trvalé následky po dopravní nehodě

Jestliže řešíte trvalé následky po dopravní nehodě (odborně ztížení společenského uplatnění), pak opět nedoporučujeme využití formulářů pojišťovny, ale odborný znalecký posudek dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Odškodnění po autonehodě znamená v řadě případů spolupráci s odbornými znalci ke správným výpočtům odškodnění.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme bodové hodnocení bolesti a trvalých následků prostřednictvím znaleckého posudku tak, abychom měli jistotu o správnosti výpočtu.

Mimosoudní vyrovnání po dopravní nehodě

Odškodnění po autonehodě lze získat velmi často mimosoudně. Řada našich klientů se domnívá, že budou muset podstupovat náročný a zdlouhavý soudní spor s pojišťovnou. V řadě případů díky kvalitním znaleckým posudkům a správné právní argumentaci lze odškodnění po autonehodě vyřešit pro klienta mimosoudně.

 

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc při dopravní nehodě

Jste poškozený a potřebujete konzultaci nebo posouzení vašeho případu? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytneme vám konzultaci zdarma s právníkem. Konzultaci lze realizovat především telefonicky, e-mailem nebo osobně.

 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies