Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění chodce po autonehodě

Odškodnění chodce po autonehodě

Odškodnění chodce po nezaviněné autonehodě se zraněním. Poradíme jak získat odškodnění po dopravní nehodě.

Zranění chodce při autonehodě

Zranění chodce při nezaviněné dopravní nehodě obvykle znamená, že poškozený chodec bude oprávněn žádat odškodnění za zranění od viníka nehody, resp. jeho pojišťovny z povinného ručení. Odškodnění chodce po autonehodě lze žádat nejen u vážných zranění, ale také u lehkých zranění (otřes mozku, pohmožděniny, natažení krční páteře). Pokud utrpíte jako chodec autonehodu se zraněním, přivolejte policii k autonehodě, protože pojišťovna vozidla viníka nehody často požaduje předložení rozhodnutí o určení viníka nehody k plnění odškodnění za zranění.

Nepodceňujte trestní řízení

Autonehoda se zraněním chodce vážnějšího charakteru obvykle představuje trestní stíhání viníka nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému chodci doporučujeme být aktivní i z důvodu rizika krácení odškodnění chodce po autonehodě v případě, že je v trestním řízení dovozeno, že chodec je spoluodpovědný za nehodový děj. Poškozený chodec může například nahlížet do trestního spisu, ze kterého se dozví zásadní informace.

Poškozený chodec se může nechat zastoupit v trestním řízením zmocněncem, který se může za poškozeného účastnit řady vyšetřovacích úkonů, například výslechu obviněného řidiče, prostudování spisu, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, aj.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Odškodnění chodce po autonehodě se zraněním

Odškodnění chodce po autonehodě z hlediska náhrad za zranění vymezuje občanský zákoník a zákon o odpovědnosti z provozu vozidla. Mezi nejčastější náhrady újmy na zdraví patří:

1) Bolestné

Obvykle první náhrada újmy na zdraví, která se žádá k odškodnění poškozeným. Pohybuje se od jednotek tisíc korun pro nejlehčí zranění až po statisíce pro nejzávažnější zranění při dopravní nehodě. Přesný výpočet odškodnění bolesti získáte prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu. Nedoporučujeme k výpočtu bolestného po autonehodě využívat formuláře pojišťovny, které jsou často zasílány poškozeným, protože se setkáváme s některými chybami v naší praxi a nastává tak zbytečné krácení odškodnění bolestného.

2) Ušlý výdělek

Obvykle se požaduje po skončení pracovní neschopnosti. Může žádat zaměstnanec a také OSVČ (bez ohledu, zda byla nebo nebyla účastna nemocenského pojištění). Při dlouhotrvající pracovní neschopnosti v souvislosti s autonehodou lze žádat od pojišťovny poskytnutí zálohy. V některých případech lze žádat rovněž tzv. rentu (náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti).

3) Náklady léčení

Náklady medikamentů, regulačních poplatků, zdravotnických potřeb atd. uhrazených v souvislosti s léčbou zranění chodce při dopravní nehodě lze žádat k odškodnění.

4) Cestovné

Cestovné do zdravotnických zařízení bez ohledu, zda oběť autonehody využila auto, vlak nebo autobus. Výpočet se realizuje dle účtenek nebo dle technického průkazu a čestným prohlášení.

5) Náklady péče

Pokud poškozený chodec není schopen sebeobsluhy po návratu z hospitalizace, lze žádat náklady péče na dopomoc při oblékání, umývání, přípravě jídel, zajištění nákupů, apod.

6) Trvalé následky po dopravní nehodě

Odborně se jedná o ztížení společenského uplatnění. Jedná se obvykle o nejvyšší odškodnění, a to vyšší než bolestné. Přesný výpočet získáte prostřednictvím specializovaného znaleckého posudku dle Metodiky Nejvyššího soudu. Nedoporučujeme k výpočtu využít formuláře pojišťovny, které jsou často zasílány poškozeným, protože se setkáváme s některými chybami v naší praxi a nastává tak zbytečné krácení odškodnění

Každý případ zranění při dopravní nehodě je však individuální a je nutné posoudit, které náhrady může poškozený chodec uplatnit.

Odškodnění chodce po autonehodě

Odškodnění uplatněte z povinného ručení

Odškodnění chodce po autonehodě se zraněním doporučujeme uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení místo žádosti o odškodnění u viníka nehody, který tak jako tak komunikuje se svojí pojišťovnou a případně pouze přepošle uplatněné náhrady poškozeným k řešení.

 

Právní pomoc pro poškozené chodce

Jste poškozený chodec při nezaviněné autonehodě a řešíte odškodnění za zranění při dopravní nehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Nejprve vám poskytneme konzultaci zdarma, kterou lze realizovat také online bez nutnosti osobní schůzky.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies