Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Jak se řeší dopravní nehoda se zraněním

Dopravní nehoda se zraněním

Jste obětí dopravní nehody a nejste si jisti, zda máte nárok na odškodnění? Chcete se dozvědět více o možnosti náhrady škody na zdraví, která vznikla v důsledku dopravní nehody? Jak se řeší dopravní nehoda se zraněním, se dočtete v tomto článku.

Dopravní nehoda se zraněním

Právo na odškodnění po dopravní nehodě se vyznačuje širokým okruhem oprávněných subjektů. Každý, kdo utrpěl zranění v důsledku nehody a nebyl určen jako výlučný viník, má oprávnění žádat o odškodnění.

Je důležité podotknout, že nejen řidiči, ale i spolujezdci, jsou oprávněni žádat odškodnění. Často jsou tito účastníci opomíjeni, přestože mohou utrpět zranění srovnatelná s těmi řidičovými. Stejně tak právo na odškodnění vzniká chodcům a ostatním účastníkům dopravní nehody, pokud nehodu nezpůsobili.

Je nezbytné zdůraznit, že odškodnění není vyhrazeno výhradně pro případy těžkých nebo středně těžkých zranění. Dopravní nehoda se zraněním může přiznávat právo na odškodnění také těm poškozeným, kteří utrpěli méně závažná zranění v důsledku nehody. To znamená, že i osoba, která nebyla hospitalizována, může žádat o odškodnění, pokud utrpěla jakékoliv poranění v důsledku dopravní nehody. Takže hospitalizace není nezbytnou podmínkou pro úspěšné podání náhrady škody na zdraví po dopravní nehodě.

Nastala dopravní nehoda se zraněním a nevíte si rady s odškodněním? Kontaktujte nás nezávazně ke konzultaci zdarma. Poradíme, jak na získání odškodnění:

Dopravní nehoda se zraněním: Trestní řízení vůči viníkovi nehody

V případě dopravní nehody, která vyústí ve vážnější zranění nebo úmrtí, se obvykle zahajuje trestní řízení proti viníkovi nehody. Toto řízení může probíhat za trestné činy jako jsou ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti.

Osobám, které byly zraněny při autonehodě, doporučujeme, aby byly aktivní v průběhu celého trestního řízení. Jakékoli určení spoluodpovědnosti za nehodu v trestním řízení by mohlo ztížit získání odškodnění od pojišťovny viníka nehody. Poškozená osoba může pověřit zmocněnce, který bude chránit její práva. Zmocněnec má poté možnost účastnit se výslechu obviněného řidiče, nahlížet do trestního spisu nebo se účastnit hlavního líčení u trestního soudu.

Často se zranění domnívají, že musí uplatnit náhradu škody v rámci tohoto trestního řízení, aby získali odškodnění za poranění. Je však důležité zdůraznit, že zranění nejsou povinni žádat o náhradu škody v rámci trestního řízení. Primárním poskytovatelem odškodnění za zranění nebo úmrtí je totiž pojišťovna viníka nehody, a to z takzvaného povinného ručení.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Kde a kdy žádat odškodnění

Odškodnění lze uplatnit buď přímo u viníka nehody nebo u pojišťovny, která zastřešuje povinné ručení vozidla viníka nehody. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla umožňuje obrátit se přímo na pojišťovnu bez nutnosti přímé interakce s viníkem. Tuto možnost považujeme za příhodnější, efektivnější a jednodušší variantu získání odškodnění za zranění vyplývající z dopravní nehody.

Obvykle nelze uplatnit všechny náhrady ve stejný čas. První uplatňovanou náhradou bývá bolestné, které lze žádat již po prvním lékařském ošetření po nehodě. Odškodnění ztížení společenského uplatnění lze žádat přibližně jeden rok po autonehodě po relativním ustálení zdravotního stavu.

Podívejte se na video s naším právníkem s tipy a rady pro úspěšné získání odškodnění:

Jaké odškodnění lze uplatnit

Dopravní nehoda se zraněním představuje řešení řady náhrad. Kompenzace za tělesné zranění v důsledku dopravní nehody obvykle zahrnuje následující typy odškodnění:

  • Bolestné je základní typ odškodnění, které může téměř každý zraněný uplatňovat. Obvykle je to první náhrada, kterou si může poškozený nárokovat, a to již po prvním lékařském vyšetření. Neexistuje žádná nutnost čekat na ukončení doby pracovní neschopnosti pro získání tohoto odškodnění.
  • Náhrada za ušlý výdělek je kompenzací za ztracené příjmy v období, kdy byl poškozený v pracovní neschopnosti. Tuto náhradu může zraněný žádat obvykle po ukončení období pracovní neschopnosti nebo formou záloh průběžně. Ušlý výdělek může požadovat také osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která nemá vystavenou neschopenku.
  • Náklady na léčbu zahrnují náklady, které jste musel zraněný vynaložit účelně v souvislosti s léčbou svého zranění. Obvykle se uplatňují doklady o nákupech léků, zdravotnických pomůcek, fyzioterapie atd.
  • Náklady péče jsou typicky dokládány pomocí čestného prohlášení, v němž zraněný uvede, kdo se o něj staral a jak dlouho péče trvala každý den. Následně se hodiny péče vynásobí sazbou za pečovatelské služby v oblasti, kde poškozený bydlí.
  • Cestovné (náklady na dopravu) může žádat poškozený, který byl nucen cestovat autem nebo veřejnou dopravou do zdravotnického zařízení kvůli léčbě svého zranění.
  • Kompenzace za ztížení společenského uplatnění, což jsou trvalé následky, je podobně jako bolestné formou náhrady za nemajetkovou újmu. Tato náhrada je často nejvyšším odškodněním, které může poškozený obdržet.

Je důležité posuzovat každý případ individuálně a určit, na jaké náhrady má poškozený právo. Nároky na náhradu škody na zdraví po dopravní nehodě se obvykle uplatňují postupně.

Dopravní nehoda se zraněním

Pozor na formuláře pojišťovny

Obvykle pojišťovna vozidla viníka dopravní nehody sama zašle formulář určený k vypočtení vytrpěné bolesti poškozenému, včetně pokynů pro jeho vyplnění. Tento formulář pak zraněný předá svému lékaři, který na základě něj stanoví výši bolestného. Vyplněný formulář se poté vrátí zpět do pojišťovny. Tento proces může usnadnit a zrychlit získání odškodnění za bolest, ale v praxi lékaři často nemají dostatečné školení pro správné určení výše bolestného. Často se setkáváme s chybami v těchto formulářích, jako jsou:

  • přehlédnutí některých zranění;
  • nezapočítání bodů za operační zákroky;
  • nezvýšení základního bolestného pro komplikace, když jsou pro to důvody.

Tyto nedostatky mohou vést k tomu, že poškozený obdrží nižší odškodnění za bolest. Pro správný výpočet doporučujeme zapojení znalce z oblasti zdravotnictví, který je vyškolen pro výpočet bolestného. S podobnými nedostatky se bohužel setkáváme i při výpočtu ztížení společenského uplatnění ošetřujícím lékařem. Při získávání trvalých následků proto také doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme odborný posudek k určení správné výše bolestného a ztížení společenského uplatnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Jestliže jste se stali obětí dopravní nehody a utrpěli jste zranění a nyní usilujete o finanční kompenzaci za vaše zranění, neváhejte a obraťte se na nás.

Poskytneme vám prvotní bezplatnou konzultaci, během které posoudíme vaši situaci a představíme možnosti, jaké máte při žádání o odškodnění. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, můžete se spolehnout na naši komplexní právní pomoc k zajištění odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies