Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Poškozený dopravní nehodou a odškodnění zranění

dopravní nehoda poškozený

Stát se účastníkem dopravní nehody není nikdy příjemné. V případě, že není zavinění autonehody výlučně na vaší straně, je možné získat odškodnění za zranění. Jak postupovat k získání finanční kompenzace, se dozvíte v následujícím článku.

Řešení dopravní nehody

Dopravní nehoda se řeší buď za asistence policie nebo bez ní. Druhá možnost nastane v případě, že se jedná zpravidla o menší škodu, nehoda se obešla bez zranění a účastníci vyhotoví záznam o nehodě svépomocí s tím, že všichni souhlasí se zaznamenaným šetřením. V případě větší škody a případného zranění platí povinnost součinnosti s policií.

Ať již se jedná o jakýkoli z výše uvedených případů, v případě že jste v pozici poškozeného, tedy osoby, která utrpěla zranění a nehodu výlučně nezavinila, máte právo na odškodnění.

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Kde uplatnit odškodnění za zranění při autonehodě

Díky zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla lze náhrady žádat přímo po pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení, kdy se jedná o snazší, rychlejší a pro oběti dopravních nehod komfortnější postup než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody.

Jaké mohu žádat náhrady při újmě na zdraví

V případě, že jste utrpěli zranění při dopravní nehodě, je možné žádat především tyto náhrady:

 • bolestné: vypočteno na základě bodového hodnocení lékařem za utrpěná zranění a jejich léčbu – doporučujeme však výpočet prostřednictvím specializovaného znalce,
 • náklady:
  • léčení (náklady spojené s léčením zranění: doplatky na léky, rehabilitační pomůcky apod.)
  • péče (náklady vynaložené na péči o poškozeného v době, kdy byl v důsledku zranění nesoběstačný)
  • cestovného (náklady spojené s cestováním do zdravotnických zařízení),
 • ušlý výdělek zaměstnance nebo OSVČ (náhrada předpokládaného výdělku v době pracovní neschopnosti),
 • ztížení společenského uplatnění (odškodnění trvalých následků v důsledku zranění).

Každá z náhrad se uplatňuje odlišným způsobem a aby pojišťovna žádost o odškodnění uznala, je nutné uvést všechny potřebné informace a doložit správnou dokumentaci.

dopravní nehoda poškozený

Pozor na formuláře od pojišťovny

Po nahlášení nehody u pojišťovny vozidla viníka nehody poškozený zpravidla obdrží formulář k výpočtu bolestného, který má provést jeho ošetřující lékař. Výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a každé zranění má stanovený počet bodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost, kterou ošetřující lékař neprovádí každý den, dochází k často k chybám v podobě:

 • opomenutí některého ze zranění,
 • nepřičtení bodů za operační zákroky,
 • nenavýšení částky bolestného při komplikacích.

Chyba ve výpočtu znamená zbytečné snížení náhrady, kterou je poškozený oprávněn obdržet. Způsobem jak předejít těmto chybám, je možnost využití odborného znalce, který se na posuzování bolestného specializuje.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Specializovaní právníci pro oběti autonehod JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Časté mýty o odškodnění

Často se poškození domnívají, že náhradu újmy na zdraví lze žádat jen v případě vážných zranění, kdy je nutná hospitalizace, to ale neplatí. Bolestné i další náhrady lze žádat i při utrpění pohmožděnin nebo naražení krční páteře .

Někdy se poškození vyhýbají aktivnímu se zapojení do následného vyšetřování nehody policií, protože se již k nepříjemné zkušenosti nechtějí vracet. Pro uplatnění náhrad je někdy důležité se zajímat o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.

Občas se setkáváme s názorem, že plné odškodnění újmy na zdraví lze řešit především v soudním řízení. To je omyl, kdy ve většině případů lze získat odškodnění mimosoudně. V případě sporných otázek a položek některých náhrad, které pojišťovna nechce uznat, je lepší poradit se s odborníky. S jejich pomocí je možné snadněji dosáhnout smíru.

Dopravní nehoda poškozený: Právní pomoc

Řešíte odškodné po dopravní nehodě se zraněním? Můžete se na nás zdarma a nezávazně obrátit. Poradí vám specializovaný právník na pomoc obětem dopravních nehod se zraněním. Konzultace mohou proběhnout jak telefonicky, tak e-mailem, bez nutnosti osobní schůzky.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies