Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dohoda o náhradě škody při dopravní nehodě se zraněním

Dohoda o náhradě škody při dopravní nehodě

Dohoda o náhradě škody při dopravní nehodě se zraněním může představovat dohodu s pojišťovnou pro odškodnění nebo výsledek mimosoudního jednání s viníkem nehody. Více si vysvětlíme v článku.

Dopravní nehoda se zraněním a trestní řízení

Při nezaviněné dopravní nehodě se zraněním vzniká poškozenému právo na odškodnění újmy na zdraví. Odškodnění za zranění může tak žádat poškozený řidič, chodec, cyklista, spolujezdec a další účastníci dopravní nehody.

Když nastane zranění při dopravní nehodě, pak je nutné přivolat policii k nehodě. Policejní vyšetřování je často zásadní k úspěšnému získání odškodnění pro poškozeného.

Některý zranění jako například poranění krční páteře se mohou projevit však s odstupem několika dní. Rovněž tyto situace lze vyřešit k zajištění finanční kompenzace.

Dohoda o náhradě škody na zdraví při dopravní nehodě zahrnuje většinou řešení:

  • Získání odškodnění újmy na zdraví od pojišťovny vozidla viníka nehody (jedná se o hlavní a nejvyšší odškodnění pro oběť autonehody);
  • Případná dohoda s viníkem na poskytnutí finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla (obvykle symbolické odškodnění).

Tip od právníka: Pokud nehrozí promlčení, lze odškodnění po dopravní nehodě často získat mimosoudně bez potřeby soudního sporu.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů v procesu získání finanční kompenzace po nehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Stačí kliknout níže:

Dohoda o náhradě škody s pojišťovnou

Dohoda o náhradě škody na zdraví s pojišťovnou vozidla viníka nehody představuje obvykle zajištění hlavního a nejvyššího odškodnění pro poškozeného. S ohledem na vážnost zranění při autonehodě lze řešit různé náhrady újmy na zdraví.

Okruh náhrad újmy na zdraví je různorodý a zahrnuje například řešení náhrad bolestného, ušlého výdělku, nákladů léčení, cestovného, nákladů péče, trvalých následků (odborně ztížení společenského uplatnění), renty, další nemajetkové újmy.

Každá z těchto náhrad škody na zdraví je specifická a vyžaduje správný výpočet. Bez správného výpočtu hrozí zbytečné krácení odškodnění pro poškozeného.

Tip od právníka: K řešení odškodnění újmy na zdraví po autonehodě není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčení. Každá náhrada újmy na zdraví se totiž řeší v jiný časový okamžik. 

Dopravní nehoda s následkem smrti

Dohoda o náhradě škody s viníkem nehody

Dohoda o náhradě škody s viníkem nehody se uplatňuje především v trestním řízení, který se snaží touto dohodou dosáhnout mírnějšího trestu. Obvykle viník nehody osloví samostatně poškozeného k poskytnutí finanční kompenzace nebo se tak děje prostřednictvím Probační a mediační služby.

Pokud poškozený je ochoten finanční kompenzaci od viníka nehody přijmout, pak je zásadní, aby bylo písemně stanoveno, že finanční kompenzace je nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Jak je vysoká finanční kompenzace od viníka nehody? Částka není nikde stanovena. Vždy záleží na domluvě mezi viníkem a poškozeným. Obvykle se pohybuje od 5.000,- Kč do 60.000,- Kč.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k trestním řízení po dopravní nehodě:

Každá dohoda o náhradě škody má jiný účel

Dohoda o náhradě škody s pojišťovnou a viníkem má jiný účel.

Dohoda o náhradě škody na zdraví s pojišťovnou vozidla viníka nehody představuje zpravidla poskytnutí hlavního a nejvyššího odškodnění pro poškozeného.

Dohoda o náhradě škody s viníkem nehody má především účel určité omluvy ze strany viníka nehody s cílem zmírněné následků nehody v trestním řízení.

Cílem poškozeného je zajištění maximálního odškodnění za zranění následkem dopravní nehody. Protistranou k dosažení tohoto cíle je především pojišťovna vozidla viníka nehody. Viník nehody poskytuje většinou nižší a symbolickou finanční kompenzaci. 

Tip od právníka: Nedoporučujeme využívat formuláře pojišťovny k odškodnění bolestného a trvalých následků pro časté chyby ve výpočtech, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme vždy využít posudek od specializovaného znalce.

Dohoda o náhradě škody při dopravní nehodě

Právní pomoc obětem dopravních nehod

Řešíte odškodnění po dopravní nehodě se zraněním?

Naše právní pomoc pro poškozené funguje dle těchto zásad:

  • Konzultace a posouzení případu je zdarma.
  • Pokud se nám nepodaří získat odškodnění, neplatíte nám žádnou odměnu.
  • Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme posudky od našeho spolupracujícího znalce.
  • Klient přímo hradí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na tuto podílovou odměnu).
  • Právní pomoc obětem dopravních nehod poskytujeme také online bez nutnosti osobních schůzek.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies