Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Probační a mediační služba u dopravních nehod se zraněním

odškodnění dopravní nehody 2023

Stali jste se obětí dopravní nehody se zraněním? Kontaktovala vás Probační a mediační služba k jednání s viníkem nehody? Poradíme v článku.

Dopravní nehoda a trestní řízení

Pokud nastane autonehoda se zraněním, pak je obvykle vedeno trestní řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému lze doporučit být aktivní v trestním řízení, což znamená zajímat se o jeho průběh a žádat informace od pověřeného komisaře. Pojišťovna, která plní odškodnění poškozenému, někdy vyčkává na závěry trestního řízení k plnění odškodnění.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k významu trestního řízení u autonehod:

Probační a mediační služba u dopravních nehod

Probační a mediační služba se v některých případech ozve poškozenému v průběhu vyšetřování autonehody k domluvě schůzky s viníkem nehody. Poškození jsou často z této schůzky vystresováni. Důležité je si uvědomit, že poškozený v pozici oběti autonehody nemá povinnost se účastnit takové schůzky s viníkem nehody, pokud si nepřeje.

Jestliže se již schůzka v Probační a mediační službě realizuje mezi poškozeným a viníkem nehody, pak je obvyklým dotazem probačního úředníka řešení náhrady škody na zdraví pro poškozeného. Často však při této schůzce ještě trvá léčení poškozeného, který není schopen přesně vyčíslit výši odškodnění.

Zásadní si je uvědomit, že odškodnění újmy na zdraví nemá hradit přímo viník nehody, ale pojišťovna vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

V rámci jednání u Probační a mediační služby však může nastat situace, že viník nehody si přeje poskytnout poškozenému finanční kompenzaci nad rámec odškodnění z povinného ručení jako formu omluvy s obvyklým cílem dosažení mírnějšího trestu.

přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Finanční kompenzace od viníka nehody

Když nastane situace, že viník nehody nabídne finanční kompenzaci poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení a poškozený je ochoten přijmout takovou kompenzaci, pak je důležité uzavřít jednoduchou písemnou dohodu. 

Tato dohoda má najisto stanovit, že finanční kompenzace je stanovena nad rámec odškodnění z povinného ručení, aby nenastal zápočet poskytnuté kompenzace na pojistné plnění od pojišťovny.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Odškodnění se řeší primárně s pojišťovnou

Poškození zraněním nebo pozůstalí po oběti dopravní nehody jsou často přesvědčeni, že je nutné uplatnění náhrady škody do trestního řízení, aby získali odškodnění za zranění nebo odškodnění pro pozůstalé.

Poškození nebo pozůstalí nejsou povinni přihlašovat náhradu škody do trestního řízení, protože odškodnění za zranění nebo úmrtí se řeší primárně s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Nevyznáte se ve spleti paragrafů k získání odškodnění po dopravní nehodě? Nevíte, jak se připravit na jednání u Probační a mediační služby? Nejste si jisti, zda musíte přihlásit škodu do trestního řízení? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma, kterou poskytne specializovaný právník naší advokátní kanceláře. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně po domluvě termínu schůzky.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies