Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dohoda o mimosoudním vyrovnání při dopravní nehodě

dohoda o mimosoudním vyrovnání

Utrpěli jste autonehodu se zraněním a řešíte odškodnění s pojišťovnou anebo viníkem nehody? Co je dohoda o mimosoudním vyrovnání při dopravní nehodě? Poradíme rychle v tomto článku.

Kdy se řeší mimosoudní vyrovnání u dopravní nehody

Když dojde k dopravní nehodě se zraněním třetí osoby, obvykle oběti vzniká právo na odškodnění za utrpěná zranění. Mimosoudní vyrovnání u dopravní nehody může být rozděleno na následující:

 1. Vymáhání odškodnění za zranění od pojišťovny vozidla viníka nehody z povinného ručení: Tento proces zahrnuje žádost o finanční náhradu za zranění přímo od pojišťovny vozidla, u které má viník dopravní nehody sjednané povinné ručení vozidla. Tento způsob mimosoudního odškodnění je obecně považován za jednodušší a rychlejší cestu, která vede k získání odškodnění za utrpěná zranění.
 2. Jednání s viníkem autonehody, pokud nabídne finanční kompenzaci nad rámec odškodnění z povinného ručení: V některých případech se jedná s viníkem nehody přímo, pokud z jeho strany byla nabídnuta finanční kompenzace nad rámec toho, co bude vyplaceno z povinného ručení.

Dohoda o mimosoudním vyrovnání při dopravní nehodě se vztahuje zejména na druhou situaci, kdy viník nehody poskytuje poškozenému finanční kompenzaci nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Odškodnění se řeší primárně s pojišťovnou

Osoby zraněné při dopravní nehodě nebo pozůstalí po oběti jsou často toho názoru, že jedinou možností, jak získat náhradu za utrpěnou újmu, je podání žádosti o odškodnění prostřednictvím trestního řízení. Realita je však taková, že oběti dopravních nehod nemají povinnost přihlašovat náhradu škody do trestního řízení. Naopak odškodnění za zranění nebo úmrtí se řeší primárně s pojišťovnou vozidla viníka nehody z již zmíněného povinného ručení.

Mezi náhrady, které jsou nejčastěji řešeny u zranění po dopravní nehodě, patří:

 1. Bolestné
 2. Ušlý výdělek
 3. Náklady léčení
 4. Cestovné
 5. Náklady péče
 6. Trvalé následky (ztížení společenského uplatnění)

Pokud během autonehody oběť zemře, mají pozůstalí nárok zejména na odškodnění duševních útrap a nákladů pohřbu, případně také výživného.

Dohoda o mimosoudním vyrovnání je při řešení odškodnění s pojišťovnou uzavírána zejména u náhrady ztížení společenského uplatnění nebo duševních útrap.

Probační a mediační služba v odškodnění

V případě dopravní nehody se zraněním se většinou zahajuje trestní řízení proti viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V některých případech během vyšetřování kontaktuje Probační a mediační služba poškozenou stranu s tím, že nabízí domluvení schůzky s viníkem autonehody. Pokud by se poškozený na něco takového necítil a setkání s viníkem nehody by nechtěl absolvovat, tak nemusí, jelikož mu žádná taková povinnost není stanovena.

V případě, že se taková schůzka domluví, často během ní ze strany probačního úředníka padne otázka náhrady škody na zdraví pro poškozeného. Nicméně často v tu chvíli poškozený ještě absolvuje léčbu a není schopen přesně vyčíslit výši náhrady. Během tohoto jednání u Probační a mediační služby se může také stát, že viník nehody nabídne poškozenému finanční kompenzaci nad rámec odškodnění od pojišťovny jako formu omluvy za způsobené nepříjemnosti. Viníci dopravních nehod tak obvykle činí s cílem snížení jejich trestu. 

dohoda o mimosoudním vyrovnání

Dohoda o mimosoudním vyrovnání u dopravní nehody

Jestliže nastane situace, kdy viník nehody navrhne poškozenému finanční kompenzaci přesahující odškodnění z povinného ručení a poškozený s tím souhlasí a je ochoten tuto kompenzaci přijmout, doporučujeme s ním sepsat písemnou dohodu, ve které bude jasně uvedeno, že kompenzace od viníka je nad rámec odškodnění z povinného ručení. Jinak by totiž hrozilo, že kompenzace od viníka bude započtena do odškodnění od pojišťovny.

Je klíčové, aby dohoda o poskytnutí finanční kompenzace obsahovala následující informace:

 1. Identifikace stran: Jména, data narození a adresy bydliště obou stran – viníka dopravní nehody a poškozeného.
 2. Popis události: Dohoda by měla jasně popsat, co se stalo – datum, kdy došlo k dopravní nehodě, a uvedení skutečnosti, že viník dopravní nehodu způsobil a že v důsledku této nehody utrpěl poškozený újmu na zdraví.
 3. Specifikace a účel finanční kompenzace: Musí být uvedena částka finanční kompenzace, kterou se viník zavazuje poskytnout poškozenému. Také je důležité uvést, za co tato kompenzace slouží (např. náhrada nemajetkové újmy mimo náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění).
 4. Nad rámec pojistného plnění: Je nezbytné jasně zmínit to, že tato finanční kompenzace je poskytnuta nad rámec pojistného plnění z odpovědnosti za újmu na zdraví dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla viníka nehody.
 5. Termín poskytnutí: Dohoda by také měla specifikovat termín, do kdy se viník zavazuje poskytnout finanční kompenzaci.
 6. Datum a podpisy: Uvedení data uzavření dohody a podpisy obou stran potvrzující souhlas se všemi ujednáními v dohodě.

Dohoda o mimosoudním vyrovnání – vzor zdarma

Pokud máte zájem získat vzor dohody o poskytnutí finanční kompenzace při dopravní nehodě zdarma, neváhejte nás kontaktovat. Stačí zavolat na číslo 720 072 059 nebo napsat na e-mailovou adresu info@odskodneninehody.cz. Rádi vám poskytneme potřebné informace a vzor dohody, který může sloužit pro vyřešení situace, kdy je vám ze strany viníka nabídnuta finanční kompenzace nad rámec pojistného plnění.

bolestné po autonehodě 2024
Právní tým naší kanceláře pro poškozené

Právní pomoc poškozeným

Pokud řešíte mimosoudní vyrovnání při dopravní nehodě, neváhejte se na nás obrátit. Nezávazně nás kontaktujte prostřednictvím telefonu nebo e-mailu a využijte naší bezplatné právní konzultace. Jsme specializovaná advokátní kancelář, která se zaměřuje na poskytování právní pomoci v oblasti odškodnění dopravních nehod.  

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies