Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda: Přihlášení náhrady škody do trestního řízení

přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Utrpěli jste dopravní nehodu se zraněním nebo jste v pozici pozůstalých po oběti autonehody? Řešíte přihlášení náhrady škody do trestního řízení? Poradíme v tomto článku.

Trestní řízení vůči viníkovi nehody při zranění nebo úmrtí

Pokud nastane dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím, nastává zpravidla trestní řízení vůči viníkovi nehody, a to pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. 

Poškození zraněním nebo pozůstalí po oběti dopravní nehody jsou často přesvědčeni, že je nutné uplatnění náhrady škody do trestního řízení, aby získali odškodnění za zranění nebo odškodnění pro pozůstalé.

Poškození nebo pozůstalí nejsou povinni přihlašovat náhradu škody do trestního řízení, protože odškodnění za zranění nebo úmrtí se řeší primárně s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Nerozumíte spleti paragrafů v odškodnění? Nejste si jisti informacemi od policie při řešení nezaviněné autonehody? Kontaktujte nás nezávazně, kdy poskytujeme obětem autonehod konzultaci zdarma:

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k významu trestního řízení u autonehod:

Přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Poškození zraněním nebo pozůstalí po oběti autonehody obdrží obvykle od policie písemné poučení, na jehož závěru mají vyčíslit náhradu škody. Oběti autonehod se tak často mylně domnívají, že aby získali odškodnění nebo jejich odškodnění „nepropadlo“, tak musí učinit přihlášení náhrady škody do trestního řízení s přesným vyčíslením. Přesné vyčíslení škody však často není možné zejména u zranění, kdy běží pracovní neschopnost.

Přihlášení náhrady škody do trestního řízení není podmínkou k získání odškodnění za zranění nebo úmrtí osoby blízké. Poškození nebo pozůstalí můžou (nemusí) uplatnit náhradu škody do trestního řízení, avšak konečným poskytovatelem odškodnění je zásadně pojišťovna vozidla viníka nehody.

V trestním řízení někdy nastává situace, že viník nehody nabídne poškozenému finanční kompenzaci (za účelem projevu omluvy a nižšího trestu). V takové situaci je vhodné uzavřít písemnou dohodu s viníkem a přesně vymezit, že daná částka je nad rámec odškodnění z povinného ručení, v opačném případě by pojišťovna mohla započíst finanční kompenzaci na přiznané odškodnění.

přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Odškodnění se řeší primárně s pojišťovnou

Jste poškození zraněním nebo pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody? Odškodnění řešte napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení, která plní za viníka autonehody náhrady poškozeným nebo pozůstalým.

Trestní řízení vůči viníkovi nehody je především o vině a trestu pro viníka, nikoliv pro získání odškodnění za újmu na zdraví nebo odškodnění pro pozůstalé.

Za viníka autonehody hradí odškodnění pojišťovna z povinného ručení vozidla. Pojišťovna je poskytovatelem odškodnění za zranění nebo nemajetkové újmy pro pozůstalé.

Pokud viník nehody nemá sjednáno povinné ručení, pak lze odškodnění řešit s Českou kanceláří pojistitelů. 

Rovněž nebrání získání odškodnění od pojišťovny situace, že poškozený byl spolujezdcem ve vozidle, které řídil někdo z rodiny.

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě

Kdy je vhodné přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Přihlášení náhrady škody do trestního řízení je dle naší zkušenosti vhodné uplatnit v některých individuálních a sporných případech. Uplatnění náhrady škody do trestního řízení často stresuje poškozené z hlediska lhůt a myšlenky nějaké ztráty odškodnění, když odškodnění neuplatní do trestního řízení.

Z naší odškodňovací praxe obětí autonehod vyplývá, že přihlášení škody do trestního řízení je vysoce individuální záležitost, kterou je nutné správně posoudit. Neříkáme, že není vhodné nikdy uplatnit škodu také do trestního řízení, ale je nutné zvolit vhodnou strategii v procesu odškodnění tak, aby poškození nebo pozůstalí získali odškodnění co nejrychleji a ideálně mimosoudně.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro oběti dopravních nehod

Podstatný význam při řešení odškodnění má trestní řízení, kdy případné stanovení spoluodpovědnosti zraněného nebo zemřelého za autonehodu, obvykle způsobí krácení odškodnění. Proto lze doporučit poškozeným anebo pozůstalým být aktivní a zajímat se o stav trestního řízení. Poškozený nebo pozůstalí se mohou nechat zastoupit zmocněncem, který má řadu práv k uplatnění v trestním řízení (může se účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, atd.).

Odškodnění obětí dopravních nehod je naše právní specializace. Konzultace a posouzení případu je zdarma.

Garantem právní pomoci je advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Pokud si nejste jisti procesem náhrady škody na zdraví nebo náhrad pro pozůstalé, případně si nejste jisti informacemi od policie, nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci vašeho případu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies