Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Právní pomoc pozůstalým po dopravní nehodě

odškodnění duševních útrap

Řešíte dopravní nehodu s následkem smrti v pozici pozůstalých? Poradíme, jak řešit tuto složitou životní situaci.

Autonehoda s následkem smrti

Pozůstalí po oběti autonehody mohou zpravidla žádat odškodnění zejména v případech, kdy oběť v roli řidiče dopravní nehodu nezavinila nebo přinejmenším nebyla jejím jediným viníkem. Odškodnění mohou žádat také pozůstalí po chodci, spolujezdci, cyklistovi či jiném přímém účastníkovi autonehody. Odškodnění také mohou uplatňovat pozůstalí v situaci, kdy se obětí nehody stal spolujezdec viníka dopravní nehody (a to také v situaci, že spolujezdcem byla manžel/ka a viníkem nehody druhý manžel/ka).

Co vše řeší pozůstalí?

Dopravní nehoda s usmrcením osoby odlišné od viníka nehody představuje obvykle právo pozůstalých na odškodnění. Předně se jedná o odškodnění duševních útrap, které představují náhradu nemajetkové újmy pro nejbližší pozůstalé po zemřelém (tj. rodiče, manželé, děti, vnuci atd.).

Pozůstalí po nehodě musí řešit několik situací. Jedná s zejména o:

 • odškodnění náhrad od pojišťovny vozidla viníka nehody;
 • trestní řízení vůči viníkovi nehody a případné jednání s viníkem;

Na co mám nárok při dopravní nehodě

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Při řešení odškodnění duševních útrap hraje významnou roli trestní řízení vůči viníkovi nehody.

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle před výplatou odškodnění posuzuje nehodový děj v rámci trestního řízení.

Pozůstalým tak lze doporučit být aktivní a zajímat se o stav šetření nehody policií, přičemž za tímto účelem je pozůstalým poskytována trestním řádem řada práv, mezi které například patří nahlížení do trestního spisu.

Pozůstalým doporučujeme využít zmocněnce v trestním řízení, jelikož ten se může účastnit mj. výslechu obviněného řidiče, předkládat důkazy, účastnit se na prostudování spisu či zastupovat poškozené u hlavního líčení na trestním soudě.   

Co se týče potrestání viníka smrtelné dopravní nehody, tak velice zaleží na konkrétní situaci a okolnostech. Pokud byl viník v době nehody bezúhonný, neměl v kartě řidiče žádný záznam a taktéž nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, lze očekávat trest v podobě podmíněného odnětí svobody, zákazu řízení a v některých případech peněžitý trest.  

Pojistné plnění při dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Na jaké náhrady mají pozůstalí právo je častý dotaz, který od svých klientů slýcháme. 

Podmínkou maximálního odškodnění duševních útrap jsou dobré vztahy s obětí nehody. Odškodnění duševních útrap u nejbližších pozůstalých se většinou pohybuje v částce od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč pro nejbližší osoby blízké zemřelého.

Odškodnění pozůstalých však nezahrnuje jen duševní útrapy, pozůstalí mají právo na odškodnění nákladů pohřbu a nákladů na výživu pozůstalého.

Náklady pohřbu představují poplatky za smuteční obřad, náklady hostiny, poplatky hřbitovní správě apod. Náklady na výživu pozůstalého se uplatňují zejména ve vztahu k manželovi/manželce a nezletilým dětem zemřelého, kterým zesnulý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Výše náhrady se rovná rozdílu mezi dávkou důchodového zabezpečení a tím, co by poškozený mohl pozůstalým poskytovat, pokud by k smrtelné autonehodě nedošlo.

Odškodnění za usmrcení při dopravní nehodě lze tedy rozdělit na odškodnění:

 • duševních útrap;
 • nákladů pohřbu;
 • výživy pozůstalých.

Kdy a kde uplatnit odškodnění

Pozůstalí mohou odškodnění žádat přímo na pojišťovně vozidla, kterým byla předmětná dopravní nehoda způsobena. Odškodnění je vypláceno z tzv. povinného ručení. Tento způsob je zpravidla rychlejší a žádost o odškodění lze pojišťovně zaslat v podstatě ihned po autonehodě. Pokud se ale bude jednat o dopravní nehodu s nejasným dějem a viníkem, pojišťovna bude čekat minimálně na vydání usnesení o zahájení trestního řízení, kdy v roli podezřelého již nebude oběť nehody. Pro celý proces odškodnění má proto značný význam šetření dopravní nehody policií. 

Lze získat odškodnění mimosoudně?

Byť jsou často pozůstalí přesvědčeni, že cesta k odškodnění vede přes soudní spor, opak je pravdou a ve většině případů je možné odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě získat mimosoudně. Postup pro mimosoudní odškodnění tkví ve vyřešení odškodnění ve spolupráci s pojišťovnou vozidla viníka nehody. K soudnímu řešení dochází zejména tehdy, když pojišťovna výrazným způsobem zkrátí poškozeným požadované plnění.

odškodnění po dopravní nehodě

Jednání s viníkem nehody

Často se setkáváme s tím, že viník nabídne oběti dopravní nehody finanční kompenzaci za účelem dosažení mírnějšího trestu. Doporučujeme, aby finanční kompenzace byla potvrzena písemnou dohodou, ve které bude uvedeno, že je poskytována nad rámec odškodnění z povinného ručení. Pokud se tak nestane, hrozí, že pojišťovna započte finanční prostředky na odškodnění a oběti vyplatí částku poníženou o finanční kompenzaci. 

Pozor na lovce nehod

V naší praxi se setkáváme s příběhy klientů, kteří přišli do kontaktu s tzv. lovci nehod a jejich neetickým chováním. Jak takoví lovci nehod jednají:

 • oběť dopravní nehody nebo pozůstalé zastupují jedinci či společnosti, které nemají oprávnění k poskytování právní pomoci obětem autonehod, protože např. nemají sjednané povinné pojištění pro případ škody způsobené klientovi;
 • často realizují zastoupení za velmi vysoké až „lichvářské“ podílové odměny;
 • na poškozené osoby obvykle vyvíjí nátlak při uzavírání zastoupení, dokonce tak činí bezprostředně po nehodě;
 • pokud se poškozený rozhodne spolupráci ukončit, lovci nehod mu hrozí vysokými smluvními pokutami.

Proto doporučujeme vyhledat právní zastoupení z řad advokátních kanceláří a dotazovat se na výši podílové odměny napříč právním trhem. Také nepodepisujte nabídku právní pomoci ve stresu a pod tlakem.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pozůstalým

Pozůstalí po oběti nezaviněné dopravní nehody většinou řeší trestní řízení vůči viníkovi nehody. Cílem je pochopitelně, aby proběhlo správně a spravedlivě. Dalším cílem pozůstalých je mimosoudní získání adekvátního odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody. Autonehoda s následkem smrti představuje extrémně náročnou a velice stresovou situaci pro nejbližší pozůstalé.

Potřebujete právní pomoc po smrtelné autonehodě? Naše specializovaná advokátní kancelář vám pomůže s komunikací s pojišťovnou, trestním řízení a dosáhnout maximálního odškodnění.

Právní pomoc poskytujeme na základě těchto zásad:

 • pokud nevymůžeme žádné odškodnění, nic nám nehradíte;
 • naše odměna je hrazena až z vymoženého odškodnění a je zpravidla ve výši 5 – 8 % z vymoženého odškodnění, nezletilé pozůstalé zastupujeme obvykle bez nároku na podílovou odměnu;
 • zajistíme jednání s pojišťovnou vozidla viníka nehody k vymáhání odškodnění veškerých možných náhrad v maximální výši;
 • můžeme pozůstalé také zastoupit v trestním řízení vůči viníkovi nehody.

Pro pozůstalé po oběti dopravní nehody vždy poskytujeme úvodní konzultaci zdarma. Neváhejte nás tedy kontaktovat.

Právní pomoc pozůstalým poskytujeme po celé České republice.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies