Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě

Nezaviněná dopravní nehoda může mít pro poškozeného následky nejen ve fyzickém zranění, ale také v psychické rovině. Posttraumatická stresová porucha po autonehodě tak může být důsledkem autonehody. V tomto článku poradíme, jak na získání odškodnění v takové situaci.

Odškodnění hradí pojišťovna vozidla viníka nehody

Zranění při dopravní nehodě, ať se již jedná o fyzické nebo duševní útrapy, představuje vznik práva na odškodnění pro poškozeného nezaviněnou autonehodou. Odškodnění po autonehodě tak obvykle řeší poškozený řidič, spolujezdec, chodec a další účastník nehody. Oběti dopravních nehod jsou někdy zmateni, kde mají žádat odškodnění při zranění.

Z naší odškodňovací praxe vyplývá, že praktičtějším a rychlejším řešení je uplatnění odškodnění za zranění u pojišťovny vozidla viníka nehody než přímo u viníka nehody. Skutečnost je taková, že viník nehody jakékoliv uplatněné nároky na odškodnění stejně přeposílá svojí pojišťovně k řešení.

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě představuje složitou životní situaci a následek autonehody. Nevíte si rady s řešením odškodnění? Kontaktujte nás nezávazně ke konzultaci zdarma, kterou můžeme realizovat e-mailem, telefonicky nebo osobně. Konzultaci poskytuje přímo náš specializovaný právník. Stačí se objednat kliknutím níže:

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě a odškodnění

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě v rámci procesu odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě představuje náhradu za psychickou újmu. V rámci psychické újmy po dopravní nehodě lze řešit tyto náhrady:

 • bolestné po autonehodě (bolestné je spojeno především s fyzickým zraněním, ale má rovněž kompenzovat částečně také související duševní strádání);
 • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění a posttraumatická stresová porucha po autonehodě je obvykle finančně kompenzována touto náhradou);
 • další nemajetková újma (specifická náhrada, která se uplatňuje individuálně dle povahy případu odškodnění).

Proces odškodnění psychické újmy po dopravní nehodě není snadný a je nutné zejména správně vymezit okruh náhrad, které lze odškodnit. Kromě výše uvedených náhrad psychické újmy se obvykle řeší také náhrady:

 • ušlého výdělku;
 • cestovného;
 • nákladů léčení;
 • nákladů péče.

Pokud si nevíte rady. Kontaktujte nás k posouzení vašeho případu.

Jak na odškodnění trvalých následků poradí také náš právník JUDr. Zbyněk Drobiš v tomto videu:

Jak na odškodnění ztížení společenského uplatnění

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě z hlediska nejvyššího odškodnění se tedy řeší především jako ztížení společenského uplatnění. Ke správnému odškodnění ztížení společenského uplatnění je zásadní mít k dispozici posudek od odborného znalce z oboru zdravotnictví školeného na výpočty této náhrady.

Bez znaleckého posudku je naše zkušenost taková, že poškozený nemá příliš možností určit správnou výši odškodnění této náhrady a výpočet je v rukou protistrany – pojišťovny.

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě tak vyžaduje zpracování kvalitního znaleckého posudku k výpočtu ztížení společenského uplatnění.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme a také hradíme tento znalecký posudek od našeho spolupracujícího znalce.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Výše odškodnění při posttraumatické stresové poruše

Posttraumatická stresová porucha po autonehodě a výše odškodnění za tuto psychickou újmu? Přesný výpočet nelze stanovit, protože je nutné právě znalecké posouzení konkrétního poškozeného a dopadů psychické újmy v souvislosti s autonehodou do veškerých aspektů jeho života.

Odškodnění za duševní obtíže formou ztížení společenského uplatnění se tak pohybuje v různých spektrech nižších statisíců až po velmi vysoké částky přesahující milion korun. Vždy záleží na kvalitě důkazů, znaleckého posudku a vyjednávání s pojišťovnou.

Viník nehody občas nabídne finanční kompenzaci přímo poškozeného za účelem nižšího trestu, kdy v takovém případě je potřeba najisto vymezit, že  finanční kompenzace od viníka nehody je nad rámec odškodnění z pojištění vozidla viníka nehody, aby nedošlo k zápočtu finanční kompenzace od viníka na pojistné plnění od pojišťovny.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Řešíte, jak získat odškodnění po dopravní nehodě se zraněním a psychickými následky? Můžete využít naši právní pomoc, kdy fungujeme dle těchto zásad:

 • Konzultace a posouzení případu je zdarma.
 • Pokud se nám nepodaří získat odškodnění, neplatíte nám žádné honoráře.
 • Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme výpočty odškodnění s pomocí našeho spolupracujícího znalce.
 • Klient přímo platí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na tuto podílovou odměnu).

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies