Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění újmy na zdraví při autonehodě/Konzultace zdarma s právníkem

odškodnění újmy na zdraví

Dopravní nehoda může způsobit vážnou újmu na zdraví, který s sebou přináší nejen zdravotní, ale i finanční potíže. Přemýšlíte, jak dosáhnout spravedlivého odškodnění újmy na zdraví po autonehodě? V našem článku se dozvíte klíčové informace, které vám pomohou získat potřebnou kompenzaci za vaše zranění.

Nezaviněná dopravní nehoda a právo na odškodnění

V případě, že jste nebyli jednoznačně identifikováni jako hlavní viník nehody, máte obvykle nárok na odškodnění újmy na zdraví. Toto právo na odškodnění po autonehodě se zdravotními následky přísluší nejen řidičům, ale i dalším osobám pohybujícím se v dopravě. Jedná se o spolujezdce, chodce, cyklisty a všem dalším účastníkům dopravní nehody, kteří utrpěli zranění a nejsou považováni za jediného viníka.

Pokud jste utrpěli zranění v důsledku dopravní nehody, je zásadní kontaktovat policii a zajistit si tak oficiální záznam incidentu = potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Dále je nutné neprodleně vyhledat lékařskou péči, a to i v situaci, kdy dopravní nehoda nezpůsobila zranění, kvůli kterým by bylo nezbytné vás okamžitě po nehodě hospitalizovat. Následky mnohých zranění, včetně těch v oblasti krční páteře, se mohou projevit až několik dní po incidentu. I v těchto případech většinou existují mechanismy pro řešení a nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Nevíte si rady ve spleti paragrafů? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem. Konzultaci lze vyřešit e-mailem, telefonicky nebo osobně:

Kdo, kde a kdy může žádat odškodnění

Jak již bylo řečeno, právo na odškodnění újmy na zdraví v případě dopravní nehody obvykle náleží řidičům, spolujezdcům, cyklistům, chodcům a ostatním účastníkům dopravní nehody, kteří nebyli označeni jediným viníkem autonehody. Toto právo je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a v občanském zákoníku. Získání odškodnění za zranění způsobené dopravní nehodou lze uplatnit přímo u viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody. Na základě naší praxe se ukazuje, že žádost o odškodnění přímo u pojišťovny často představuje rychlejší a efektivnější možnost.

Odškodnění újmy na zdraví po autonehodě lze řešit již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci, protože každá náhrada újmy na zdraví se řeší v jiný časový okamžik. Například k řešení bolestného není nutné vyčkávat na ukončení léčby.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Odškodnění újmy na zdraví při autonehodě

Pro oběti dopravních nehod je důležité vědět, že mají právo na různé formy náhrad. Níže naleznete popis různých druhů odškodnění újmy na zdraví, a to, kdy a jak je lze uplatnit:

 • Bolestné – Jedná o náhradu, která slouží k odškodnění nemateriální škody, která vznikla v důsledku zranění. Žádost o bolestné lze podat již po první lékařské prohlídce po nehodě nebo po propuštění z nemocnice. Není tedy nutné čekat na ukončení pracovní neschopnosti nebo dokončení léčení (případné budoucí operace lze snadno vyřešit doplatkem bolestného). Hlavním účelem bolestného je zmírnit fyzické a psychické utrpení v důsledku zranění. Co se týče výpočtu bolestného, tak je stanoven určitý počet bodů ke každému zranění podle jeho závažnosti. Počet bodů se pak násobí výší jednoho bodu, hodnota jednoho bodu pro bolest vzniklou za rok 2023 činí 403,53 Kč. Pro představu uvádíme několik konkrétních příkladů a výše odškodnění bolestného:
ZraněníPočet bodůVýše základního odškodnění bolesti
Zlomenina žebra208.071,- Kč
Těžký otřes mozku6024.212,- Kč
Vymknutí krční páteře7028.248,- Kč
Vymknutí kyčle12048.424,- Kč
Drtivé poranění kolena20080.706,- Kč
 • Trvalé následky úrazu – Po roce od nehody může oběť požádat o kompenzaci za trvalá zdravotní omezení, pokud tyto komplikace přetrvávají. V takových případech se k výpočtu používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Trvalé následky jsou odborně označovány jako ztížení společenského uplatnění. Zpravidla se jedná o nejvyšší částku odškodnění, kterou může zraněná osoba získat
 • Náklady na léčbu – Ty mohou být požadovány po zaplacení a po předložení dokladů o platbě pojišťovně. Toto zahrnuje náhradu za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii a další podobné náklady, které souvisí s léčbou po dopravní nehodě.
 • Náklady na péči o nesoběstačnou osobu – Mohou být požadovány, pokud oběť po nehodě potřebovala asistenci v běžných denních aktivitách. Kompenzace je většinou vyžadována prostřednictvím čestného prohlášení, které popisuje rozsah poskytnuté péče.
 • Cestovné k lékařům – Zraněná osoba taktéž může požadovat náhradu za cesty do zdravotnických zařízení. V případě, že využila veřejnou dopravu, je nutné, aby poskytla pojišťovně jízdenky a další relevantní doklady. Pokud se oběť dopravovala vlastním vozidlem, požádá o náhradu skrze čestné prohlášení obsahující informace o všech nezbytných cestách.
 • Ztráta na výdělku – Odškodnění zahrnuje rozdíl mezi průměrným příjmem oběti před nehodou a již vyplacenou náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami. Tuto náhradu může požadovat jak zaměstnanec, tak i OSVČ, a to i bez formální neschopenky.

Většinou poškozenému nevznikne právo na odškodnění všech finančních kompenzací, kdy ke každému zraněnému je nutné přistupovat individuálně a zjistit, jaké náhrady lze uplatnit.

Tipy a rady od našeho právníka JUDr. Zbyňka Drobiše můžete shlédnout také v tomto videorozhovoru:

Pozor na formuláře pojišťovny

Odškodnění újmy na zdraví z hlediska bolestného a trvalých následků úrazu je tématem, na které bychom rádi upozornili. Cílem odškodnění je aspoň částečně kompenzovat důsledky zranění způsobeného nehodou. Odškodnění bolestného je dostupné pro všechny typy fyzických zranění a jeho výpočet je striktně upraven Metodikou Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví, která přiděluje konkrétní počet bodů každému zranění podle jeho závažnosti. V případě, že zraněný trpí zdravotními komplikacemi i rok po dopravní nehodě, může požádat o odškodnění za trvalé následky, což často představuje nejvyšší vymoženou částku.  Mezi běžné zdravotní komplikace, se kterými se poškození mohou dlouhodobě potýkat, patří bolesti páteře, omezená pohyblivost končetin, trvalé fyzické nepohodlí a související psychické problémy.

Pojišťovny viníků často zasílají poškozeným formuláře k určení výše bolestného (popř. trvalých následků úrazů), které mají vyplnit jejich lékaři. Tento postup má však svá rizika, neboť lékaři nemusí být dostatečně proškoleni pro přesné výpočty náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle Metodiky a zraněnému je pak odškodnění zbytečně kráceno. Chyby v takových výpočtech mohou zahrnovat opomenutí některých druhů zranění, nezařazení bolestného za operace a nepřihlédnutí k komplikacím během léčby.

Pro dosažení přesného výpočtu doporučujeme konzultaci s odborníkem z oblasti zdravotnictví, který je schopen provést výpočet v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Náklady na takový odborný posudek bývají většinou proplaceny pojišťovnou jako rozumný a opodstatněný výdaj.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme a hradíme tento znalecký posudek od našeho spolupracujícího znalce, protože naším cílem je zajistit pro poškozeného co nejvyšší odškodnění újmy na zdraví, což bez posudku lze obtížně.

odškodnění újmy na zdraví

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Pokud dojde k dopravní nehodě s zraněním nebo úmrtím, nastane zpravidla trestní řízení vůči viníkovi. Většinou jde o případy ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Trestní řízení se zaměřuje na vinu a trest viníka, nikoliv na získání odškodnění újmy na zdraví. Zraněné oběti po nehodě jsou často mylného přesvědčení, že musí uplatnit náhradu škody do trestního řízení, aby obdrželi odškodnění újmy na zdraví. To však není povinné, protože odškodnění za zranění je primárně řešeno s pojišťovnou vozidla viníka z tzv. povinného ručení. V případě, že viník nemá sjednáno povinné ručení, pak se může odškodnění újmy na zdraví řešit s Českou kanceláří pojistitelů. Také není překážkou získání odškodnění situace, kdy poškozený byl spolujezdcem v autě řízeném rodinným příslušníkem.

Po autonehodě obvykle obdrží poškození od policie písemné poučení, které vyžaduje, aby vyčíslili náhradu škody. Avšak přesné vyčíslení škody, zejména v případech zranění, kdy pracovní neschopnost trvá, často není možné. Přihlášení škody do trestního řízení tak není nutným krokem pro získání odškodnění za zranění nebo úmrtí osoby blízké.

Pokud viník nabídne oběti finanční kompenzaci (za účelem snížení trestu), je vhodné uzavřít písemnou dohodu s viníkem, kde bude jasně uvedeno, že tato částka je nad rámec odškodnění z povinného ručení, aby pojišťovna nezapočítala finanční kompenzaci do náhrady.

Přihlášení škody do trestního řízení závisí na individuálních okolnostech a je třeba pečlivě zvážit, zda je tato cesta vhodná. Naše zkušenosti ukazují, že není nutné vždy uplatnit škodu do trestního řízení, a je lepší zvolit strategii, která zajistí rychlé a mimosoudní odškodnění pro poškozené.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc obětem autonehod a nejdůležitější tipy od právníka

Pokud sháníte odbornou právní podporu k získání odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě, neváhejte se na nás nezávazně obrátit. Jsme advokátní kancelář s dlouholetou právní specializací na problematiku odškodnění autonehod, nepůsobíme jako prostředníci nebo zprostředkovatelé. S námi budete přímo komunikovat s kvalifikovanými advokáty, kteří mají praktické znalosti a zkušenosti v oblasti odškodnění.

Jak probíhá naše právní pomoc? Začínáme bezplatnou konzultací a důkladným posouzením vaší situace ohledně odškodnění za zranění. Výstupem tohoto procesu je poskytnutí informací poškozené osobě o možnostech získání odškodnění za utrpěné zranění.

Pokud se dohodneme na poskytnutí právní pomoci při vymáhání odškodnění, pak se náš postup řídí těmito principy:

 • Pokud se nám nepodaří získat pro vás odškodnění, nebudete muset hradit žádné poplatky nebo odměnu.
 • Pro naše klienty zajišťujeme a financujeme výpočty odškodění bolestného nebo trvalých následků úrazu prostřednictvím našeho odborného znalce.
 • Klient přímo platí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé oběti zastupujeme bez této podílové odměny).
 • Naše právní služby jsou dostupné také online, což vám umožní získat právní pomoc bez nutnosti osobního setkání.

Naši právníci by vám na závěr rádi předali tři klíčové rady k získání odškodnění po dopravní nehodě:

 1. Nemusíte čekat na ukončení pracovní neschopnosti pro získání odškodnění: Mnoho lidí se domnívá, že musí dokončit léčbu nebo pracovní neschopnost, než začnou řešit odškodnění. To ovšem není pravda. Máte právo na odškodnění některých náhrad i během léčby. Rychlý kontakt s odborníky vám může pomoci maximalizovat náhradu, kterou získáte.
 2. Hodnota bolestného se mění každý rok: Je důležité si uvědomit, že hodnota bolestného se mění průběžně každý rok.
 3. Nemusíte přihlašovat náhradu škody na zdraví do trestního řízení: Většinu nároků na odškodnění za zranění obvykle řeší pojišťovna vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Trestní řízení je zaměřeno na trestní odpovědnost viníka a nikoliv na odškodnění oběti.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies