Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě

Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě

Jak získat odškodnění pro poškozeného spolujezdce při dopravní nehodě. Poradíme jak na odškodnění po autonehodě.

Zranění spolujezdce při dopravní nehodě

Dopravní nehoda se zraněním spolujezdce obvykle zakládá právo poškozeného spolujezdce na odškodnění. Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě má právní základ zejména v občanském zákoníku a zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Spolujezdec může žádat odškodnění nejen u vážného zranění, ale také při lehkém zranění typu pohmožděniny. Krácení odškodnění pro spolujezdce způsobuje zejména nepřipoutání při autonehodě nebo vědomá jízda s opilým řidičem. Když nastane autonehoda s vážnějším zraněním, pak je zpravidla vedeno také trestní řízení vůči viníkovi nehody.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

 Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě

Zraněný spolujezdec při autonehodě nejčastěji uplatňuje tyto náhrady za zranění:

1) Bolestné

Obvykle první náhrada újmy na zdraví, která je uplatňována poškozeným spolujezdcem. Tuto náhradu lze stanovit již po propuštění z hospitalizace nebo po prvotním ošetření (když neproběhla hospitalizace). Hodnotí se na formulář pojišťovny (nedoporučujeme) nebo znaleckým posudkem (doporučujeme).

2) Ušlý výdělek

Může uplatnit zaměstnanec a také OSVČ (není důležité, zda OSVČ byla nebo nebyla účastna nemocenského pojištění). Výpočet lze realizovat po ukončení neschopnosti k práci. V některých případech lze žádat nejen po dobu pracovní neschopnosti, ale také po skončení pracovní neschopnosti jako tzv. “rentu”.

3) Cestovné

Bez ohledu, zda poškozený spolujezdec dojíždí za lékaři vlakem, autobusem nebo vlastním, či cizím vozidlem, lze žádat odškodnění cestovného. Výpočet se provádí dle technického průkazu vozidla a čestným prohlášením. Uplatňuje se po ukončení cest za lékaři nebo po částech, například kvartálně.

4) Náklady léčení

Zejména náklady léčby, zdravotních pomůcek, medikamentů a regulačních poplatků. Uplatňuje se po ukončení léčby nebo po částech, například kvartálně.

5) Náklady péče

Obvykle je oprávněn žádat poškozený spolujezdec, který po propuštění z hospitalizace není schopen sebeobsluhy (vaření, umývání, nákupů, apod.). Prokazuje se zpravidla čestným prohlášením.

6) Ztížení společenského uplatnění

Trvalé zdravotní následky po autonehodě. Většinou nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy (vyšší než bolestné). Hodnotí se obvykle rok od dopravní nehody na formulář pojišťovny (nedoporučujeme) nebo znaleckým posudkem (doporučujeme).

Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě

Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě nemusí zahrnovat odškodnění všech těchto náhrad. Vždy je nutné posuzovat každý případ individuálně a uplatnit pouze oprávněné náhrady ve správný časový okamžik (každá náhrada se uplatňuje obvykle v jiný okamžik).

Zejména při řešení bolestného a trvalých následků po dopravní nehodě doporučujeme využití znaleckých posudků od specializovaných znalců ke správnému výpočtu odškodnění. V opačném případě se využívají formuláře pojišťovny, které však dle naší odškodňovací praxe a názoru není vhodné využít pro často se opakující chyby (opomenutí některých položek zranění, neuvedení bodů za operace, aj.).

Pro naše klienty v pozici zraněného spolujezdce při dopravní nehodě vždy zajišťujeme a hradíme znalecký posudek k hodnocení bolestného a trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) od našich spolupracujících znalců z oboru zdravotnictví. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Kde uplatnit odškodnění

Odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě se zraněním lze uplatnit u pojišťovny vozidla, ve kterém se poškozený nacházel z titulu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody. Vždy z povinného ručení. Pojišťovna však často vyčkává na poskytnutí odškodnění spolujezdci na posouzení nehodového děje policií nebo přestupkovým orgánem.

Vyšetřování autonehody

Dopravní nehoda se zraněním zpravidla znamená šetření autonehody policií, kdy při vážnějších zraněních nastává trestní řízení vůči viníkovi nehody. Poškozenému spolujezdci doporučujeme být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení, kdy má řadu práv dle trestního řádu, například právo na nahlédnutí do trestního spisu.

Manžel/ka jako spolujezdec

Odškodnění z povinného ručení vozidla za zranění může také žádat v určitém rozsahu manžel nebo manželka řidiče vozidla v pozici poškozeného spolujezdce, jak stanovuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Každý případ odškodnění po autonehodě je však nutné individuálně posoudit.

bolestné po autonehodě 2024
Právní tým naší kanceláře pro poškozené

Právní pomoc online

Řešíte odškodnění spolujezdce při dopravní nehodě? Můžete se na nás nezávazně obrátit ke konzultaci zdarma s právníkem.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies