Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nezavinil dopravní nehodu, mají právo žádat odškodnění nemajetkové újmy. Jaká je obvyklá výše tohoto odškodnění a jakým způsobem se určuje?

Při uplatnění odškodnění nemajetkové újmy pro pozůstalého u příslušného pojistitele vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda, je nutné tvrdit a prokázat intenzitu vztahů mezi pozůstalým a zemřelým. Dle intenzity těchto vztahů se odvozuje výše odškodnění duševních útrap pro pozůstalé. Pojišťovny obvykle zkoumají i věk pozůstalého a zemřelého, včetně případné existenční závislosti na zemřelém.

Současná odškodňovací praxe pojišťoven při odškodnění těchto duševních útrap nejbližších příbuzných přiznává kompenzace od 200.000,- Kč do 700.000,- Kč. Současná právní úprava odškodnění nemajetkové újmy klade důraz na pozůstalé, aby správně argumentovali k vymožení maximálně možného odškodnění mimosoudní cestou.

Tuto výši odškodnění nemajetkové újmy nepovažujeme za dostatečnou kompenzaci pro pozůstalé a věříme, že rozhodovací praxe soudů bude přiznávat vyšší odškodnění pro pozůstalé.

Chci odškodnění pro pozůstalé

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies