Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění oběti dopravních nehod

odškodnění oběti dopravních nehod

Odškodnění oběti dopravních nehod? Poradíme rychle v tomto článku.

Autonehoda se zraněním 

Oběť autonehody, která nezavinila dopravní nehodu a během které utrpěla zranění, má obvykle právo na odškodnění újmy na zdraví. Odškodnění oběti nehod se řeší především s pojišťovnou vozidla viníka nehody z povinného ručení vozidla, což je zpravidla jednodušší a rychlejší postup k získání odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka autonehody.

Právo uplatnit odškodnění přímo u pojistitele vozidla vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pokud nastane úmrtí při autonehodě, pak se obvykle řeší odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.

zranění po autonehodě

Odškodnění oběti dopravních nehod

Odškodnění dopravních nehod se zraněním zahrnuje především tyto náhrady:

  1. Bolestné;
  2. Ušlý výdělek (zaměstnance anebo OSVČ);
  3. Náklady léčení;
  4. Cestovné;
  5. Náklady péče;
  6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě).

Každá náhrada se řeší v jiný časový okamžik a každá má jiný výpočtový mechanismus.

Především u bolestného a ztížení společenského uplatnění je vhodná spolupráce s odbornými znalci. Pojišťovny totiž zasílají obětem dopravních nehod formuláře za účelem výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění. Tento postup však pro určitou chybovost nedoporučujeme a považujeme za správné a přesné využití znaleckých posudků od specializovaných znalců.

Pro naše klienty poškozené autonehodou vždy zajišťujeme výpočet odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli k dispozici správný výpočet a vymohli tak žádat maximální odškodnění pro klienta. Náklady tohoto posudku hradí následně pojišťovna vozidla viníka nehody.

Odškodnění oběti dopravních nehod může tak představovat zapojení odborných znalců.

odškodnění oběti dopravních nehod

Záloha na odškodnění újmy na zdraví

Odškodnění oběti dopravních nehod může být zdlouhavé. V některých případech lze tak oprávněně žádat zálohu na odškodnění za zranění při nezaviněné autonehodě, a to od pojišťovny vozidla viníka nehody. Zejména v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ze sociálních důvodů. Obvyklá výše zálohy je 50.000,- Kč. Pro zvýšení šancí na získání zálohy je vhodné předložit pojišťovně argumentaci k potřebě zálohy a předložení neschopenky včetně lékařských zpráv.

Nepodceňujte šetření autonehody

Odškodnění oběti dopravních nehod se zraněním je zpravidla spojeno s přestupkovým nebo trestním řízení vůči viníkovi dopravní nehody. Když viník autonehody neuzná svou odpovědnost za nehodu, pak pojišťovna jeho vozidla nebude obvykle poskytovat odškodnění a je nutné vyčkat na závěry policie nebo magistrátu. Oběť dopravní nehody by neměla podceňovat šetření autonehody a aktivně se zajímat o stav šetření. Poškozený v trestním řízení má řadu procesních práv, které může využít, a to například nahlédnutí do trestního spisu. Poškozený se může také nechat zastoupit zmocněncem, který vykonává jeho práva v trestním řízení vůči viníkovi nehody.

Odškodnění oběti dopravních nehod tak může zahrnovat také potřebu právního zastoupení v trestním řízení vůči viníkovi nehody. Pro naše klienty můžeme po domluvě poskytnout také tuto právní pomoc, aby neměli starosti s trestním řízením.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc online

Řešíte odškodnění oběti dopravních nehod a potřebujete právní pomoc? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma. Konzultaci vám poskytne právník se zaměřením na pomoc obětem autonehod, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (po domluvě termínu schůzky).

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies