Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení

Odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení

Jste obětí nezaviněné autonehody a řešíte odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení vozidla viníka nehody? Jak získat odškodnění poradíme v tomto článku.

Právo na odškodnění po autonehodě

Právo na odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení má obvykle oběť autonehody, která nezavinila dopravní nehodu. V praxi se jedná především o řidiče vozidla, který nehodu nezpůsobil, spolujezdce, chodce, cyklistu, apod.

K získání odškodnění nemajetkové újmy je tak podstatné určení viníka dopravní nehody se zraněním. Poškozenému lze tedy doporučit být aktivní a zajímat se o průběh šetření autonehody policií. Jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za autonehodu v trestním nebo přestupkovém řízení vůči viníkovi nehody zvyšuje riziko krácení odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení.

Poškozený nezaviněnou autonehodou se může nechat zastoupit zmocněncem v trestním řízení, který má řadu práv k ochraně práv oběti autonehody.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení

Poškozený nezaviněnou autonehodou má řadu náhrad k potencionálnímu odškodnění, a to konkrétně:

 1. Bolestné;
 2. Ušlý výdělek (zaměstnance anebo OSVČ);
 3. Náklady léčení;
 4. Cestovné;
 5. Náklady péče;
 6. Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě).

Odškodnění nemajetkové újmy je pojem, který se vztahuje k odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Bolestné po autonehodě

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, jejíž výpočet vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika vychází z principu, že každému ze zranění je uveden počet bodů, který se následně násobí hodnotou jednoho bodu, která se každý rok mění. Hodnota jednoho bodu bolesti pro autonehodu utrpěnou v roce 2021 je 356,11 Kč.

K lepší orientaci si ukažme několik příkladů:

 • Otřes mozku – lehký – 20 bodů – 7.122,- Kč;
 • Podvrtnutí a natažení krční páteře – 30 bodů – 10.683,- Kč;
 • Drtivé poranění hrtanu a průdušnice – 300 bodů – 106.833,- Kč.

Bodové hodnocení všech zranění se sčítá. Pokud oběť autonehody podstoupí operační zákrok, pak je nutné tento zákrok také bodově hodnotit.

Odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení

Trvalé následky dopravní nehody

Trvalé následky po dopravní nehodě se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění a stejně jako bolestné vychází z Metodiky Nejvyššího soudu.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě představuje obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení, a to vyšší než bolestné po autonehodě. Obvykle dosahuje částky od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč. U velmi vážných následků i vyšších částek.

Podstatnou dokumentací pro řešení této náhrady jsou lékařské zprávy poškozeného z celé doby léčení zranění při dopravní nehodě, a to včetně závěrečné zprávy rehabilitačního lékaře nebo lázeňské péče.

Trvalé následky po autonehodě se hodnotí po ustálení zdravotního stavu, obvykle rok od autonehody. Pojem ustálení zdravotního stavu je nutné vykládat ve světle rozhodovací praxe soudů jako relativní stabilizaci trvalých následků. Pozor na případnou dlouhotrvající argumentaci pojišťovny, že zdravotní stav není stále ustálen, kdy po určité době může nastat i riziko promlčení odškodnění.

Odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě

Pozor na formuláře pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zasílá poškozeným formulář k vyplnění ošetřujícím lékařem za účelem odškodnění bolestného nebo ztížení společenského uplatnění. Tento postup nedoporučujeme z těchto důvodů:

 • ošetřující lékař poškozeného není obvykle školen pro výpočty tohoto odškodnění;
 • setkáváme se s opomenutím některých zranění nebo následků při vyplnění formuláře;
 • ošetřující lékař někdy zapomene zahrnout také body bolesti za operační zákroky;
 • není provedeno zvýšení základního bolestného pro komplikace, ačkoliv jsou zde objektivní důvody pro zvýšení;
 • setkáváme se také s neochotou lékařů k vyplnění těchto formulářů.

Doporučujeme využít místo formuláře specializovaného znalce. Náklady tohoto posudku se uplatní k odškodnění u pojišťovny vozidla viníka nehody. Odškodnění dopravní nehody představuje tak často řešení právně lékařských otázek.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme posudek na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.

Odškodnění dopravní nehody

Specializovaní právníci JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc online

Řešíte odškodnění nemajetkové újmy z povinného ručení a potřebujete právní pomoc? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma. Konzultaci vám poskytne právník se zaměřením na pomoc obětem autonehod, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (po domluvě termínu schůzky).

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies