Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění cyklisty po autonehodě

Odškodnění cyklisty po autonehodě

Právní pomoc online při řešení odškodnění cyklisty po autonehodě se zraněním. Poradíme jak se orientovat v náhradách újmy na zdraví.

Nezaviněná dopravní nehoda

Nezaviněná nehoda cyklisty s vozidlem, při které nastane zranění cyklisty, obvykle zakládá právo na odškodnění cyklisty po autonehodě se zraněním. Odškodnění újmy na zdraví lze žádat nejen v případech vážné újmy na zdraví, ale také v případech lehčích zranění typu pohmožděnin, natažení krční páteře, apod. Pokud nastane zranění při dopravní nehodě, přivolejte k nehodě policii, protože pojišťovna vozidla viníka nehody vyžaduje často rozhodnutí policie nebo magistrátu o určení viníka nehody.

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Odškodnění cyklisty po autonehodě s vážnějším zraněním má obvykle přesah do trestněprávní roviny. Viník autonehody je obvykle trestně stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozenému cyklistovi doporučujeme se zajímat aktivně o stav trestního řízení a uplatňovat svoje práva stanovená trestním řádem, a to například prostudování trestního spisu. Zejména znalecké posudky z oboru dopravy mohou stanovit riziko spoluodpovědnosti cyklisty za nehodu, což způsobí zpravidla krácení odškodnění cyklisty po autonehodě.

Poškozený cyklista se může také nechat zastoupit v trestním řízení zmocněncem, který má řadu práv k ochraně zájmů cyklisty. Zmocněnec se může například účastnit výslechu obviněného řidiče, předkládat důkazy, nahlížet do trestního spisu nebo zastoupit poškozeného cyklistu také u hlavního líčení před trestním soudem.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Odškodnění cyklisty po autonehodě

Odškodnění cyklisty po autonehodě z hlediska náhrad za zranění vymezuje občanský zákoník a zákon o odpovědnosti z provozu vozidla. Mezi nejčastější náhrady újmy na zdraví patří:

Bolestné

Náhrada, kterou lze často žádat k odškodnění již po prvotním ošetření nebo propuštění z hospitalizace. U pohmožděnin je odškodnění bolestného obvykle v řádech jednotek tisíc, zpravidla však v řádech desetitisíců u běžných zranění a velmi vážných zranění s operacemi a komplikacemi může být i v řádech statisíců korun. Přesnou výši bolestného stanovíme prostřednictvím specializovaného posudku, který doporučujeme využít namísto formuláře, který zasílají poškozeným pojišťovny vozidla viníka nehody k vyplnění ošetřujícím lékařem. Náklady znaleckého posudku lze oprávněně žádat k úhradě u pojišťovny jako účelně vynaložený náklad.

Ušlý výdělek

Žádá zaměstnanec i OSVČ (přestože OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění). Uplatňuje se zpravidla po ukončení pracovní neschopnosti. Při dlouhotrvající pracovní neschopnosti lze také žádat u pojišťovny zálohu. V některých případech poklesu výdělku po skončení pracovní neschopnosti lze žádat také tzv. “rentu”.

Náklady léčení

Náklady za vynaložené medikamenty, regulační poplatky, zdravotnické potřeby apod. uhrazených v souvislosti s léčbou zranění cyklisty po autonehodě.

Trvalé následky po autonehodě

Cestovné

Cestovné do zdravotnických zařízení bez ohledu, zda poškozený cyklista využil k dopravě auto, vlak nebo autobus. Výpočet se realizuje dle účtenek nebo dle technického průkazu a čestným prohlášení.

Náklady péče

Pokud poškozený cyklista autonehodou není schopen sebeobsluhy po návratu z hospitalizace, lze žádat k odškodnění náklady péče za dopomoc třetích osob při oblékání, umývání, přípravě jídel, zajištění nákupů, apod.

Trvalé následky po dopravní nehodě:

Odborně ztížení společenského uplatnění. Hodnotí se obvykle rok od dopravní nehody, když cyklista trpí trvalými zdravotními následky po autonehodě. Výpočet doporučujeme řešit znaleckým posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, který doporučujeme využít namísto formuláře, který zasílají poškozeným pojišťovny vozidla viníka nehody k vyplnění ošetřujícím lékařem. Náklady znaleckého posudku lze oprávněně žádat k úhradě u pojišťovny jako účelně vynaložený náklad.

Každý případ zranění při dopravní nehodě je však individuální a je nutné posoudit, které náhrady může poškozený cyklista uplatnit.

Kde uplatnit odškodnění

Odškodnění cyklisty po autonehodě se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se obvykle o rychlejší a snadnější cestu k získání odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody. Právo poškozeného cyklisty obrátit se přímo na pojišťovnu povinného ručení vozidla vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Konzultace zdarma s právníkem

Poskytujeme komplexní právní pomoc pro poškozené cyklisty zraněním při autonehodě. Můžete nás nezávazně kontaktovat ke konzultaci zdarma s právníkem.

Foto: Pixabay

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies