Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodné po dopravní nehodě se zraněním

Odškodné po dopravní nehodě

Řešíte odškodné po dopravní nehodě se zraněním, kterou jste nezavinili? Poradíme, jak získat odškodnění.

Zranění při dopravní nehodě

Poškozený, který utrpí zranění při autonehodě, kterou sám výlučně nezavinil, má obvykle právo na odškodnění újmy na zdraví.

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním je vhodné řešit přímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Je to snazší a rychlejší postup než odškodnění vymáhat přímo u viníka nehody. Tento postup umožňuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

I přesto, že oběť autonehody utrpěla méně vážná zranění, např. pohmožděniny nebo natažení krční páteře, je možné žádat odškodnění újmy na zdraví.

odškodnění oběti dopravních nehod

Odškodné po dopravní nehodě: Přehled náhrad

Při odškodnění za zranění při autonehodě se řeší obvykle tyto náhrady:

  • Bolestné (lze uplatnit již po prvotním ošetření, kdy není nutné vyčkávat na ukončení celkové léčby);
  • Ušlý výdělek (popřípadě také renta);
  • Náklady léčení (za léky, zdravotní pomůcky, atd.);
  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu (pomoc poškozenému s hygienou, oblékáním, stravováním, atd.);
  • Cestovné do zdravotních zařízení;
  • Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě).

Každá náhrada má svůj vlastní výpočtový postup a řeší se v jiném vývojovém stádiu případu.

Každý případ je potřeba posoudit jednotlivě a určit, na které konkrétní náhrady má poškozený právo k uplatnění. Nejste si jisti, které náhrady můžete získat? Neváhejte se na nás obrátit, poskytujeme konzultaci zdarma s právníkem – specialistou na odškodňování obětí dopravních nehod.

Odškodné po dopravní nehodě

Pozor na formulář pro výpočet bolestného

Odškodné po dopravní nehodě představuje zpravidla náhradu bolestného. K řešení této náhrady obvykle obdrží poškozený formulář od pojišťovny vozidla viníka nehody k vyplnění jeho ošetřujícím lékařem. Ošetřující lékař poškozeného však obvykle není školen na výpočty této náhrady, a proto se setkáváme často s těmito chybami ve výpočtech odškodnění bolestného od ošetřujícího lékaře:

  • zapomene uvést některá utrpěná zranění;
  • nepřičte body za operační zákroky;
  • při komplikacích se nezvýší základní částka bolestného.

Pokud chcete předejít těmto chybám, je vhodné obrátit se na odborného znalce, který výpočet bolestného realizuje dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito znalci  a pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet odškodnění bolestného. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Záloha na odškodné po dopravní nehodě

Někdy lze oprávněně žádat zálohu od pojišťovny viníka nehody. Zvláště z důvodu dlouhé pracovní neschopnosti nebo z jiných sociálních důvodů poškozeného. Výše zálohy je nejčastěji 50.000,- Kč. Pokud chcete zvýšit své šance na získání zálohy, je vhodné správně argumentovat pojišťovně společně s předložením neschopenky a lékařských zpráv.

Šetření autonehody na policii

Pojišťovna v některých případech žádá od poškozeného předložení rozhodnutí policie nebo magistrátu o určení viníka nehody, a proto lze doporučit poškozeným aktivně se zajímat o průběh šetření autonehody policií.

Pokud viník svoji odpovědnost odmítne, pak jeho pojišťovna obvykle vůči poškozenému neplní a vyčkává se na rozhodnutí policie nebo magistrátu. Oběť autonehody by ale neměla jen vyčkávat pasivně na výsledek šetření, ale aktivně se zajímat o stav případu. Poškozený v rámci trestního řízení má řadu procesních práv k uplatnění, např. možnost nahlédnutí do trestního spisu. Může se také nechat zastupovat zmocněncem v trestním řízení k prosazování jeho práv.

Právní pomoc online

Řešíte odškodné po dopravní nehodě se zraněním? Můžete se na nás zdarma a nezávazně obrátit. Poradí Vám zkušený advokát specializovaný na pomoc obětem dopravních nehod se zraněním. Konzultace mohou proběhnout jak telefonicky, tak e-mailem, bez nutnosti osobní schůzky.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies