Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Nárok poškozeného při dopravní nehodě se zraněním aneb právo na spravedlivé odškodnění

Nárok poškozeného při dopravní nehodě

Utrpěli jste zranění při nezaviněné autonehodě a chcete získat odškodnění? V našem článku poradíme, jaký je nárok poškozeného při dopravní nehodě se zraněním.

Kdo může žádat odškodnění

Právo na odškodnění vzniká zpravidla každému, kdo utrpěl zranění při nezaviněné dopravní nehodě. Odškodnění lze přiznat řidiči vozidla, spolujezdci, cyklistovi, motorkáři, chodci a dalšímu účastníkovi autonehody se zraněním. Podmínkou získání odškodnění není vážné zranění s několikadenní hospitalizací. Odškodnění náleží také poškozenému, který utrpěl pouze lehká zranění. Nárok poškozeného při dopravní nehodě vzniká tedy i zraněnému například s pohmožděninou.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a utrpěli jste zranění následkem nezaviněné autonehody? Kontaktujte nás ke konzultaci zdarma, kterou poskytne náš specializovaný právník pro pomoc obětem dopravních nehod:

Rady a tipy k odškodnění po nehodě od našeho právníka ve videu:

Kde žádat odškodnění

Nárok poškozeného při dopravní nehodě se zraněním lze uplatnit u viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody. Právo žádat odškodnění přímo od pojišťovny je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Lze více než doporučit vymáhat odškodnění přímo od pojišťovny, protože se ve většině případů jedná o vhodnější, rychlejší a jednodušší variantu pro získávání odškodnění.

Pokud uplatníte odškodnění za zranění přímo u viníka nehody, tak tento stejně většinou přeposílá komunikaci a podklady svojí pojišťovně, což je pomalejší a méně praktické řešení než komunikace napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody v rámci povinného ručení.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Nárok poškozeného při dopravní nehodě: Přehled náhrad

Zranění jsou oprávněni obvykle žádat tyto náhrady:

 • Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, která kompenzuje tělesné a duševní utrpení, která vzniklo následkem havárie.
 • Náklady léčení zahrnují například účtenky za léky, zdravotnické pomůcky nebo fyzioterapii.
 • Náklady cestovného může žádat poškozený, který cestoval osobním automobilem nebo veřejnou dopravou do zdravotnického zařízení, aby zlepšil svůj zdravotní stav. Zraněný, který využíval veřejnou dopravu, musí předložit kopii účtenek, které obdržel. Poškozený, který jezdil osobním automobilem, vyplní čestné prohlášení, kde deklaruje absolvované cesty. Každý zraněný většinou musí všechny návštěvy lékaře doložit zdravotnickou zprávou.
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu se prokazují čestným prohlášením.
 • Ušlý výdělek náleží poškozenému za dobu trvání pracovní neschopnosti (u OSVČ se vychází z doby neschopnosti výkonu práce). Ušlý výdělek představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před dopravní nehodou a náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami. V rámci výpočtu OSVČ se vychází z daňových podkladů.
 • Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky obvykle představují nejvyšší vymoženou částku. Trvalé následky lze zpravidla žádat jeden rok po nehodě, pokud přetrvávají zdravotní komplikace.

U každého případu je potřeba individuálně posoudit nárok poškozeného při dopravní nehodě a stanovit, které náhrady a v jaký časový okamžik uplatnit.

Tip: Věděli jste, že k řešení odškodnění bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčby.

Nárok poškozeného při dopravní nehodě

Jak získat odškodnění bolestného

Právo žádat odškodnění vyplývá z občanského zákoníku, ale výpočet odškodnění bolestného zakotvuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každému zranění je přiřazen určitý počet bodů podle závažnosti. Jestliže poškozený utrpí více poranění, body se sčítají. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a její výše vychází z jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém vzniklo zranění. Pokud zraněný utrpí více poranění, body se sčítají.

V roce 2023 je hodnota jednoho bodu 403,53 Kč.

Pro představu uvádíme příklady zranění:

 • lehký otřes mozku = 20 bodů = 8.071,- Kč;
 • zlomenina člunkové kosti pravé nohy = 35 bodů = 14.124,- Kč;
 • spirální zlomenina IV. záprstní kosti dislokovaná = 70 bodů = 28.247,- Kč.

Nárok poškozeného při dopravní nehodě prakticky vždy zahrnuje řešení bolestného.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Pozor na formuláře pojišťovny

Pojišťovna vozidla viníka nehody zpravidla sama zašle poškozenému formulář k určení vytrpěné bolesti společně s pokyny, jak postupovat. Zraněný poté předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, který stanoví výši bolestného. Vyplněný formulář poté poškozený předá pojišťovně. Tento postup sice představuje snadné a rychlé získání odškodnění bolestného, ale ošetřující lékař často nebývá dostatečně vyškolen pro určení výše bolestného a opakovaně se setkáváme s těmito chybami ve formulářích:

 • opomenutí některého zranění;
 • nepřičtení bodů za operační zákroky;
 • nezvýšení základního bolestného pro komplikace, ačkoliv jsou zde důvody pro zvýšení.

Na základě těchto nedostatků obdrží poškozený nižší odškodnění bolestného, než na které mu vznikl nárok. Pro správný výpočet doporučujeme zajistit znalce z oboru zdravotnictví, školeného na výpočty bolestného dle Metodiky.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek k určení výše bolestného.

Nárok poškozeného při dopravní nehodě: Právní pomoc online

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě a přejete si získat náhradu škody na zdraví? Můžete se na nás kdykoliv obrátit, získávání odškodnění je naše dlouhodobá specializace. Váš případ bezplatně posoudíme a v případě zájmu poskytneme komplexní právní pomoc.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies