Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Náklady spojené s péčí o zdraví při dopravní nehodě

náklady spojené s péčí o zdraví

Co jsou náklady spojené s péčí o zdraví při dopravní nehodě? Poradíme, jak získat odškodnění po dopravní nehodě.

Nezaviněná autonehoda a právo na odškodnění

Právo na odškodnění po dopravní nehodě se zraněním náleží širokému spektru lidí. Každý, kdo byl zraněn při nehodě a nebyl určen výlučným viníkem, může žádat o odškodnění. Právo na odškodnění po nehodě nemusí náležet pouze řidiči, ale mohou ho uplatnit také spolujezdci, chodci, motorkáři a další účastníci nehody. Je nutné si uvědomit, že odškodnění se nevztahuje pouze na vážná zranění. Také poškození, kteří utrpěli pouze lehká zranění, mají právo vymáhat odškodnění (pohmožděniny, apod.).

Získání odškodnění je zpravidla efektivnější a rychlejší, pokud náhrady zraněný uplatňuje přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody na základě povinného ručení, což je praktičtější než komunikace s viníkem nehody, který by žádost předal své pojišťovně.

Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Co jsou náklady spojené s péčí o zdraví

Zraněný musí obvykle vynaložit značné náklady pro zlepšení svého zdravotního stavu po autonehodě. Tyto výdaje je poškozený oprávněn uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody jako účelně vynaložené náklady, které byl nucen vynaložit pro zlepšení svého zdravotního stavu. Mezi náklady spojené s péčí o zdraví lze zařadit zejména cestovné, náklady léčení a náklady péče.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Náklady léčení

Náklady spojené s péčí o zdraví jsou tedy především náklady léčení, cestovné a náklady péče.

Pokud někdo utrpí zranění při dopravní nehodě, má plné právo žádat o náhradu za účelně vynaložené léčebné náklady, které musel zaplatit. Léčebné výdaje mohou zahrnovat široké spektrum položek. Například náklady na léky, které byly předepsány jako součást léčby, zdravotnické pomůcky, které byly nutné pro zvládání důsledků zranění nebo náklady na fyzioterapii, která je často klíčovou složkou procesu rekonvalescence.

Všechny tyto náklady lze obvykle uplatnit u pojišťovny vozidla viníka nehody jako součást nároku na odškodnění. Je důležité mít na paměti, že pro úspěšné uplatnění těchto nákladů je nutné pečlivě je dokumentovat a předložit k nim patřičné doklady.

Cestovné

Poškozená osoba, která byla zraněna v důsledku dopravní nehody, má právo požadovat náhradu za náklady spojené s cestováním do zdravotnických zařízení pro léčbu zranění autonehodou. Pokud byl poškozený nucen využívat veřejnou dopravu pro tyto cesty, je možné uplatnit náhradu za náklady za jízdenky. Je důležité uchovat všechny jízdenky nebo jiné doklady o zaplacení cestovného, které je možné předložit jako důkaz pro pojišťovnu.

Pokud však poškozený využíval pro cestování vlastní automobil, může také požadovat náhradu za náklady spojené s těmito cestami. To může být provedeno prostřednictvím čestného prohlášení, ve kterém poškozený podrobně uvede všechny cesty, které byl nucen absolvovat kvůli léčbě svých poranění. Je důležité zahrnout do tohoto prohlášení také datum každé cesty, její cíl a vzdálenost, která byla ujetá. Tato čestná prohlášení by měla být předložena pojišťovně spolu s ostatními důkazy o nákladech spojených s léčbou, aby bylo možné úspěšně uplatnit náhradu těchto nákladů.

náklady spojené s péčí o zdraví

Náklady péče

Pokud se stane, že poškozený je po dopravní nehodě nesoběstačný a potřebuje pomoc blízkých osob, existuje možnost požadovat náhradu za náklady spojené s péčí. Situace, ve které se poškozený stává na určitou dobu nesoběstačným, může být způsobena těžkými zraněními, která vyžadují dlouhodobou rehabilitaci a specifickou péči.

Péče může zahrnovat asistenci při oblékání, kdy zranění nebo bolest brání poškozenému v samostatném oblékání. Může také zahrnovat pomoc při vaření nebo při zajišťování osobní hygieny, pokud je poškozený neschopen se o sebe postarat. V neposlední řadě může zahrnovat také zajišťování běžných domácích úkolů a nákupů, které by poškozený nemohl sám realizovat.

Všechny tyto aspekty péče by měl poškozený dokumentovat a poskytnout pojišťovně čestné prohlášení, ve kterém uvede denní počet hodin, po které byla o něj pečováno. Je důležité, aby tato dokumentace zohledňovala jakékoliv zlepšení zdravotního stavu poškozeného, což by mohlo vést ke snížení potřeby asistence.

Náklady péče také patří mezi uplatnitelné náklady spojené s péčí o zdraví.

Více o nákladech spojených s péčí o zdraví se dozvíte ve videu našeho právníka JUDr. Zbyňka Drobiše:

Obvyklé spory s pojišťovnou

Při uplatňování nároku na odškodnění může nastat komplikace, pokud je poškozený určen částečným viníkem dopravní nehody. Přestože to může zkomplikovat proces, je třeba zdůraznit, že i v případě určitého spoluzavinění může poškozený uplatnit nárok na alespoň částečné odškodnění.

Mezi časté situace, ve kterých dochází ke spoluodpovědnosti zraněného, patří:

  • nepoužití bezpečnostních pásů,
  • vědomá jízda s řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo drog,
  • jízda na kole bez helmy.

Pokud poškozený cítí, že pojišťovna neoprávněně krátila jeho odškodnění více, než je přípustné nebo než je obvyklé v soudní praxi v podobných případech, nastává konflikt právních argumentů mezi poškozeným a pojišťovnou. Můžete se na nás obrátit ke konzultaci případu krácení odškodnění pojišťovnou.

Náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného jsou také často kráceny pojišťovnou, a to zejména při výpočtu cestovného, nákladů péče nebo nákladů spojených s fyzioterapií.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc pro poškozené

Pokud jste obětí dopravní nehody a přejete si získat odškodnění za náklady spojené s péčí o zdraví, neváhejte se na nás obrátit. První konzultace je zdarma a naše právní služby jsou poskytovány rychle a online. Odměna je stanovena předem na základě podílu z případného odškodnění, což je v souladu s naším heslem „žádné odškodnění, žádná odměna“.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies