Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě se zraněním

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě se zraněním? Rychle poradíme k získání odškodnění.

Nezaviněná dopravní nehoda

Pokud dojde k dopravní nehodě, oběť, která nehodu výlučně nezpůsobila a utrpěla škodu na svém majetku či zdraví, má možnost žádat odškodnění. Tato náhrada škody je pokryta z povinného ručení vozidla, které způsobilo nehodu. Otázka „Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě?“ se tedy zodpovídá jednoduše – škodu hradí pojišťovna vozidla viníka z jeho povinného ručení.

V pozici poškozeného máte  právo na náhradu jak zdravotní újmy, tak i věcné škody. Toto právo je zakotveno v legislativě, konkrétně v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tyto právní předpisy poskytují podrobné informace o nárocích na odškodnění po dopravní nehodě.

Potřebujete vyřešit odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? Využijte konzultaci zdarma s právníkem:

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě? Škoda způsobená při dopravní nehodě je obvykle pokryta pojištěním. V České republice je povinné ručení, což je druh pojištění, které pokrývá škody způsobené třetím stranám v důsledku nehody. Pokud tedy způsobíte nehodu, vaše pojišťovna by měla pokrýt škody způsobené ostatním lidem a jejich majetku.

Pokud je nehoda způsobena viníkem, škoda by měla být pokryta pojišťovnou vozidla tohoto člověka. Pokud je však viník nehody neznámý nebo nezajištěný, škodu může pokrýt Česká kancelář pojistitelů.

Všechny tyto situace mohou být komplikované a záleží na konkrétních okolnostech nehody. Pokud nevíte, jak postupovat, kontaktujte nás ke konzultaci.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě: Přehled náhrad u zranění

Poškození zraněním při nezaviněné autonehodě mají obvykle právo žádat o následující náhrady:

  • Bolestné: Tato náhrada je určena ke zmírnění tělesného a duševního utrpení, které poškozený utrpěl v důsledku nehody. Poškozený může žádat o bolestné již po prvním lékařském ošetření nebo po propuštění z nemocnice. Není nutné čekat na konec pracovní neschopnosti nebo léčby k získání této náhrady.

  • Náklady na léčení: Poškozený může žádat o náhradu za náklady na léčbu po jejich zaplacení a předložení kopie účtenky pojišťovně. Náklady na léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii a další náklady spojené s léčbou lze obvykle požadovat k proplacení.

  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu: Pokud byl poškozený po autonehodě určitou dobu nesamostatný a potřeboval pomoc blízkých osob, je možné žádat o náhradu za náklady spojené s péčí. Tato péče může zahrnovat dopomoc při oblékání, vaření, osobní hygieně, zajištění běžných domácích úkolů a nákupů. Poškozený by měl poskytnout čestné prohlášení pojišťovně, ve kterém uvede denní počet hodin péče o něj. To by mělo zohlednit případné zlepšení jeho zdravotního stavu. Obvykle se tato náhrada uplatňuje pouze u vážněji zraněných obětí dopravních nehod.

  • Cestovné za lékaři: Poškozený může žádat o náhradu za náklady na cestování do zdravotnických zařízení. Pokud poškozený cestoval veřejnou dopravou, musí předložit jízdenky nebo jiné doklady pojišťovně. Pokud poškozený používal vlastní automobil, může požádat o náhradu prostřednictvím čestného prohlášení, ve kterém uvede všechny cesty, které byl povinen absolvovat.

  • Ušlý výdělek: Tato náhrada se vztahuje na rozdíl mezi průměrným příjmem poškozeného před nehodou a již vyplacenými náhradami mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami. Tuto náhradu může požadovat zaměstnanec i OSVČ, která nemá formálně vystavenou neschopenku.

  • Ztížení společenského uplatnění: Pokud poškozenému přetrvávají zdravotní komplikace po dobu přibližně jednoho roku po autonehodě, může žádat o náhradu za trvalé následky. Tato náhrada je obvykle nejvyšší formou odškodnění. Pro výpočet této náhrady se používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Je důležité si uvědomit, že právo na odškodnění za jednotlivé náhrady závisí na každém jednotlivém zranění. Každý případ je individuální a je třeba zjistit, které náhrady může poškozený požadovat.

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete právní pomoc v případě dopravní nehody se zraněním nebo úmrtím? Chcete zajistit odpovídající odškodnění? Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem pro více informací. Poskytujeme online právní pomoc rychle a za předem stanovenou podílovou odměnu z přiznaného odškodnění. Pokud neuspějeme, neplatíte nám nic.

Poskytujeme bezplatnou konzultaci a posouzení vašeho případu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies