Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem

Stali jste se účastníky nehody, jejíž viník způsobil škodu na majetku nebo zdraví a z místa ujel?


Využijte garanční fond

Situace, kdy nebyl zjištěn viník dopravní nehody (typicky z místa činu ujel), řeší Česká kancelář pojistitelů. Ta spravuje garanční fond, z něhož se čerpají peněžní prostředky pro odškodnění ve zmíněném případu.

Pokud tedy viník nehody nebyl zjištěn, můžete náhradu škody požadovat po České kanceláři pojistitelů.


Kdy lze využít garanční fond

Újma na zdraví

Pokud jste byli dopravní nehodou poškozeni na zdraví nebo majetku a viník nebyl zjištěn, pak máte nárok na odškodnění v plném rozsahu. Týká se to těchto situací:

  • Újma na zdraví (zranění, trvalé následky).
  • Úmrtí při dopravní nehodě.

Majetková újma a ušlý zisk

Nárok na náhradu majetkové škody nebo ušlého zisku můžete uplatňovat v případě splnění obou následujících podmínek:

  • S touto škodou jste byli zároveň vážně zraněni (ze zákona jde o těžkou újmu na zdraví, trvalé následky zranění, nebo úmrtí).
  • Škoda na věci a ušlém zisku přesáhla 10 000 Kč.

Podmínky pro využití garančního fondu

Abyste mohli žádat o odškodnění z garančního fondu, je nezbytné, aby dopravní nehodu prošetřila Policie České republiky. Pokud tedy viník nehody z místa nehody ujede, volejte policii vždy!

 

Než tedy podáte jakékoli podání nebo žádost, konzultujte všechny aspekty se specializovaným právníkem. Jedině tak budete mít jistotu, že se úspěšně domůžete odškodnění, na které máte nárok.

 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies