Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Jak získat co nejvyšší odškodnění po nehodě

Utrpěli jste dopravní nehodu se zraněním a řešíte, jak získat finanční kompenzaci za zranění. Nevíte si rady s pojišťovnou vozidla viníka nehody? Poradíme v tomto článku k získání co nejvyššího odškodnění.

Utrpěl jsem dopravní nehodu se zraněním. Mám právo na odškodnění?

Měli jste dopravní nehodu se zraněním a nevíte, zda máte právo na nějaké odškodnění? Pokud nejste výlučným viníkem autonehody, pak obvykle máte právo na náhradu škody na zdraví. Odškodnění po autonehodě se zraněním tak může žádat řidič, spolujezdec, chodec, cyklista nebo jiný účastník dopravní nehody, který utrpěl zranění a nebyl určen jako výlučný viník autonehody.

Pokud tedy utrpíte zranění při autonehodě, zavolejte k nehodě policii, abyste měli důkazy o nehodě. Rovněž je potřeba vyhledat lékařské ošetření, jestliže jste nebyli hospitalizováni následkem nehody. Typicky však poranění krční páteře se projeví často až za několik dnů po autonehodě, kdy i takové případy lze zpravidla vyřešit a odškodnit.

Nejste si jisti, zda máte právo na odškodnění? Kontaktujte nás nezávazně telefonicky nebo e-mailem. Domluvíme se na konzultaci zdarma, kterou poskytne náš specializovaný právník na odškodňování autonehod. K objednávce konzultace zdarma stačí kliknout níže ↓↓↓ 

Co můžu chtít k odškodnění?

Oběti nehod mají obecně právo na následující druhy náhrad:

Bolestné slouží jako kompenzace nemateriální škody. Jeho účelem je zmírnit fyzické a psychické utrpení v důsledku zranění. Žádost o bolestné je možné podat již po první lékařské prohlídce po nehodě nebo po propuštění z nemocnice. Není nutné čekat na konec pracovní neschopnosti nebo dokončení léčení pro získání této náhrady.

Náklady na léčbu mohou být vyžadovány po jejich zaplacení a předložení kopie dokladu o platbě pojišťovně. Toto zahrnuje náhradu za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii a podobně.

Náklady na péči o nesoběstačnou osobu mohou být požadovány, pokud se oběť po určitou dobu po nehodě stala závislou na pomoci blízkých nebo třetích osob. Toto obvykle zahrnuje pomoc s oblékáním, vařením, osobní hygienou, údržbou domácnosti a nákupy. Kompenzace je často vyžadována od pojišťovny prostřednictvím čestného prohlášení, které uvádí, kolik hodin denně byla péče poskytnuta.

Cestovné k lékařům může být vyžadováno po cestě do zdravotnického zařízení. Oběť, která cestovala veřejnou dopravou, pošle pojišťovně jízdenky nebo jiné doklady. Oběť, která jezdila vlastním autem, požádá o náhradu prostřednictvím čestného prohlášení, které uvádí všechny cesty, které byly nutné.

Ztráta na výdělku, tedy rozdíl mezi průměrným příjmem oběti před nehodou a již vyplacenou náhradou mzdy od zaměstnavatele a nemocenskými dávkami, může být požadována jak zaměstnancem, tak i OSVČ (i když nemusí mít formální neschopenku).

Náhradu za trvalé následky může oběť požadovat asi rok po nehodě, pokud přetrvávají zdravotní komplikace. Trvalé následky jsou často největší možnou náhradou a pro jejich výpočet se používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Odborně se trvalé následky po dopravní nehodě označují jako ztížení společenského uplatnění.

Každé zranění vyžaduje individuální přístup a je nutné zjistit, které náhrady může oběť požadovat k odškodnění.

Na co mám nárok při dopravní nehodě se zraněním nebo úmrtím

Kde a kdy žádat odškodnění

Finanční kompenzaci za zranění při autonehodě žádejte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se o rychlejší řešení získání odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který stejně podklady od poškozeného přepošle svojí pojišťovně. Uplatněním odškodnění přímo u pojišťovny urychlíte proces získání finanční kompenzace.

Častokrát si poškozený myslí, že odškodnění za zranění po autonehodě lze řešit až po ukončení léčení nebo pracovní neschopnosti. Opak je pravdou. Každá výše uvedená náhrada odškodnění se řeší v jiný časový okamžik, kdy první náhradu bolestného lze vypočítat a uplatnit k odškodnění již po prvním ošetření nebo propuštění z prvotní hospitalizace. Ani budoucí operace není v tomto postupu problém, protože budoucí operaci lze pak vypočíst samostatně v rámci bolestného.

Pokud tak obdržíte například od pojišťovny vozidla viníka nehody informaci, že musíte k řešení odškodnění vyčkat na ukončení pracovní neschopnosti nebo léčení, pak není taková informace správná a odškodnění některých náhrad lze již řešit. V případě dotazů nás nezávazně kontaktujte ke konzultaci zdarma.

odškodnění po dopravní nehodě

Získám odškodnění sám nebo potřebuju právníka?

Odpověď na tuto otázku je stejná, jako když se zeptáte, zda si dokážete postavit dům nebo si musíte najmout stavební firmu. Někdo to dokáže, někdo nikoliv.  Specializovaná právní pomoc advokáta při řešení odškodnění za zranění při autonehodě může být nápomocná k vymožení všech možných náhrad v maximální výši.

Pojďme se například podívat, jak se řeší odškodnění bolestného v praxi:

Obyčejně je to tak, že pojišťovna vozidla viníka nehody sama pošle poškozenému formulář pro výpočet bolestného. Zraněná osoba tento formulář předá svému lékaři, který ho vyplní. Poté poškozený odešle vyplněný formulář zpět pojišťovně, a ta pak vyplatí náhradu za bolest. Nicméně tento postup obvykle nedoporučujeme, protože ošetřující lékař nemusí mít dostatečné školení na výpočet nemateriální újmy na zdraví. To znamená, že se v praxi často setkáváme s následujícími chybami:

→ opomenutí jednoho nebo více zranění;
→ nezapočítání bodů za operační zákroky;
→ nezvýšení základního bolestného v případech komplikací.

Tyto chyby mohou vést k tomu, že oběti nehody dostanou menší náhradu bolestného, než by měly. Proto doporučujeme pro správný výpočet bolestného využít znalce specializovaného na oblast zdravotnictví. 

Pokud jde o bolestné po autonehodě pro naše klienty, postupujeme tak, že vždy zajistíme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklady za tento posudek také hradíme za poškozeného klienta, jelikož nám tyto náklady pojišťovna následně uhradí.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Kolik stojí právní pomoc

Potřebujete odbornou právní asistenci pro získání náhrady škody na zdraví po dopravní nehodě? S důvěrou se můžete obrátit na nás. Jsme advokátní kancelář specializovaná na odškodnění, nikoliv nějaká agentura nebo zprostředkovatel – u nás se setkáte přímo se specializovanými advokáty v oblasti odškodnění.

Jakým způsobem pracujeme? Naše právní pomoc začíná bezplatnou konzultací a posouzením případu oběti autonehody. Výstupem tohoto procesu je poskytnutí informací poškozené osobě o možnostech získání odškodnění za utrpěné zranění.

Pokud se dohodneme na poskytnutí právní pomoci při vymáhání odškodnění, pak náš postup se řídí těmito principy:

  • Pokud se nám nepodaří získat odškodnění, neplatíte nám žádné honoráře.
  • Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme výpočty odškodnění za zranění s pomocí našeho spolupracujícího znalce.
  • Klient přímo platí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na tuto podílovou odměnu).
  • Právní pomoc obětem dopravních nehod můžeme poskytnout také online bez nutnosti osobní schůzky.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies