Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Dopravní nehoda ve Španělsku/Jak získat odškodnění za zranění

dopravní nehoda ve španělsku

Cestování do cizích zemí je pro většinu lidí dobrodružnou a osvěžující zkušeností. Nicméně, dopravní nehoda ve Španělsku, ostatně jako v jakékoli jiné zahraniční lokalitě, přináší nečekané a náročné výzvy, zejména pokud jde o právní aspekty a procesy spojené s odškodněním za utrpěnou újmu na zdraví.

Jak tedy postupovat, když se ocitnete v takové nepříjemné situaci? A jakým způsobem lze uplatnit nárok na odškodnění za utrpěné zdravotní komplikace? V následujícím článku poskytneme užitečné informace a návod, jak efektivně zvládnout právní výzvy, které vzniknou po dopravním incidentu na španělském území a jak si zajistit patřičné odškodnění.

Autonehoda ve Španělsku

Dopravní nehoda ve Španělsku s následným zraněním je právně komplexní situací se zahraničním prvkem vyvolávající otázky v oblasti nároků na odškodnění za újmu na zdraví. Specifika španělského právního řádu mohou tento proces značně zkomplikovat. Nicméně s vhodným právním postupem je možné v takových situacích zabezpečit spravedlivou a náležitou finanční kompenzaci za utrpěná zranění.

V případě, že dojde k dopravní nehodě v zahraničí a vy utrpíte zranění, je zásadní začít shromažďovat důkazní materiály, jenž poslouží k prokázání zavinění nehody a jako základ pro uplatnění nároku na odškodnění:

  • Policejní záznam o nehodě: K autonehodě ve Španělsku se zraněním vždy přivolejte policii a zajistěte si písemný záznam o dopravní nehodě.
  • Evropský záznam o dopravní nehodě: V kontextu Evropské unie je k dispozici standardizovaný formulář, jenž slouží k zaznamenání dopravního incidentu. Tento formulář by měl obsahovat detailní informace o všech zúčastněných stranách a o samotném průběhu nehody. Přesto, pokud utrpíte zranění, tak přivolejte policii.
  • Osobní údaje viníka: Je klíčové získat kompletní osobní údaje o viníkovi dopravní nehody, včetně jeho jména, adresy, telefonního čísla a čísla pojistné smlouvy.
  • Osobní údaje dalších účastníků a svědků: Pokud jsou v incidentu zraněni další lidé nebo jsou přítomni svědci, shromáždění jejich kontaktních a osobních údajů je neméně zásadní pro budoucí vyšetřování.

Tento soubor důkazních materiálů a relevantních informací bude základem při uplatňování vašeho nároku na odškodnění za utrpěné zranění. Ujistěte se, že máte všechny potřebné dokumenty, ideálně také ve formě digitálních fotografií. Pokud to okolnosti dovolí, doporučuje se fotograficky zdokumentovat i samotné místo incidentu. Je zároveň nutné, aby byla celá situace řádně zdokumentována a zaznamenána policií. Z toho důvodů je vhodné kontaktovat místní policii a zajistit její přítomnost na místě nehody.

Dopravní nehoda ve Španělsku se zraněním stejně jako v České republice vyžaduje zpravidla prokázat otázku zavinění autonehody.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Odškodnění zranění u dopravní nehody ve Španělsku

Pokud se stanete obětí dopravní nehody ve Španělsku a v jejímž důsledku utrpíte zranění, máte k dispozici několik možností, jak uplatnit nárok na odškodnění za zdravotní újmu. Zde jsou hlavní možnosti, kterými lze získat odškodnění:

  • Prostřednictvím povinného ručení vozidla viníka nehody: V Evropské unii je každý motorista povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o povinném ručení, která pokryje náklady vzniklé v důsledku dopravní nehody. To zahrnuje i nárok na odškodnění za zranění. Toto odškodnění můžete uplatnit přímo u pojišťovny, s níž má viník nehody uzavřenou smlouvu.
  • Žádost o náhradu od viníka: Další možností je požádat o náhradu škody přímo od osoby, která způsobila nehodu. Toto řešení je obvykle nepraktické, protože za viníka nehody stejně hradí jeho pojišťovna.
  • Prostřednictvím národní kanceláře pojistitelů: V některých zemích fungují národní kanceláře pojistitelů, které pomáhají s odškodněním, pokud viník není známý nebo není pojištěn. V případě České republiky je tímto orgánem Česká kancelář pojistitelů, která může pomoci i s určením, zda má pojišťovna viníka v ČR škodního zástupce.

Je nutné si uvědomit, že každá země má své vlastní právní normy a postupy, které regulují proces odškodnění. To zahrnuje i různé varianty kompenzace za nemajetkovou újmu, například za vytrpěnou bolest (tzv. bolestné) a trvalé následky (tzv. ztížení společenského uplatnění). Proto je vhodné konzultovat celou situaci s advokátem, který se v dané problematice vyzná a má s ní odborné zkušenosti.

Z našich zkušeností vyplývá, že autonehoda ve Španělsku se zraněním obvykle vyžaduje kooperaci s místním španělským právníkem specializovaným na oblast odškodnění dopravních nehod.

dopravní nehoda ve španělsku

Škodní zástupce pojišťovny

Zranění při dopravní nehodě v zahraničí často vyžaduje odškodnění vypočítané v souladu s právními předpisy země, ve které k autonehodě došlo.

Jedním z přístupů k získání odškodnění je obrátit se na škodního zástupce pojišťovny vozidla viníka. Tento zástupce je oprávněn k jednání jménem zahraniční pojišťovny a má za úkol zastupovat její zájmy v procesu odškodnění. Tento postup je obvykle volen, pokud nemáte přímý přístup k zahraniční pojišťovně. Škodní zástupce pojišťovny může komunikovat s poškozeným, zajistit potřebnou dokumentaci a vyjednávat o výši odškodnění.

Výhodou tohoto přístupu je, že nemusíte sami navazovat kontakt a vyjednávat se zahraničními pojišťovnami. Ovšem nevýhodou je omezená kontrola a vliv na konečnou sumu odškodnění a tedy její správnost. Tento nedostatek kontroly může vést k tomu, že obdržené odškodnění nebude adekvátně reflektovat náklady a utrpení spojené s vaším zraněním.

Dopravní nehoda ve Španělsku se zraněním se bude obvykle řídit právem Španělska, a proto je vhodné využít místního advokáta pro pomoc se získáním odškodnění újmy na zdraví.

Přímý nárok na odškodnění dle práva dané země

Pokud dojde k dopravní nehodě na území EU, je jednou z cest, jak získat odškodnění, obrátit se přímo na pojišťovnu vozidla viníka nehody. Tato možnost je zvláště praktická, když je viník nehody jednoznačně určitelný a disponuje platným pojištěním.

Typický postup je v takovém případě následující: Po identifikaci viníka a jeho pojišťovny můžete žádat o odškodnění bezprostředně u dané pojišťovny. Mějte však na paměti, že vyřízení této žádosti může zabrat několik měsíců, nebo dokonce více, zvláště v případě, že nastanou komplikace nebo problémy v komunikaci. Problémem může být také jazyková bariéra a specifika právního systému dané země. Proto je v takových situacích doporučené poradit se s advokátem, který má zkušenosti v obdobných případech. Odborný právní zástupce vám může ulehčit komunikaci s pojišťovnou, která nemluví vaším jazykem, a zároveň zajistit, že budete adekvátně odškodněni za újmy na zdraví.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Spolupracujeme s právníky ve Španělsku

Utrpěli jste ve Španělsku zranění v souvislosti s dopravní nehodou? Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje se zkušenými zahraničními advokáty z několika evropských zemí, a to včetně Španělska, kteří se specializují na oblast odškodňování dopravních nehod. Díky této mezinárodní spolupráci jsme schopni nabídnout našim klientům expertní poradenství a právní zastoupení.

Jsme rovněž členy mezinárodního sdružení PEOPIL (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers), což je mezinárodní organizace sdružující právní specialisty v oblasti odškodnění újmy na zdraví.

Dopravní nehoda ve Španělsku: Právní pomoc

Jestliže jste obětí dopravní nehody v zahraničí a nejste si jisti, jak postupovat při uplatnění nároku na odškodnění, můžete nás nezávazně kontaktovat. Nabízíme bezplatnou konzultaci, ať už telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím osobního setkání, kde vám poskytnemepotřebné informace a zjistíme, jak vám mohou naši právní odborníci pomoci získat náležitou finanční kompenzaci.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies