Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Dopravní nehoda v zahraničí a odškodnění újmy na zdraví

dopravní nehoda v zahraničí

Cestování do zahraničí je pro mnoho lidí zážitkem plným dobrodružství a nových zážitků. Dopravní nehoda v zahraničí představuje nečekanou událost, která může mít vážné následky.

Když se nehoda stane v zahraničí, mohou se objevit komplikace ohledně procesu odškodnění za újmu způsobenou na zdraví. Jaký je správný postup, když se taková nečekaná situace stane? A jak lze dosáhnout odškodnění za vzniklé zdravotní škody? V tomto článku se budeme věnovat právě těmto otázkám, kde vám poskytneme informace a rady, jak se vyrovnat s dopravní nehodou v cizí zemi a zajistit si náležité odškodnění za újmu na zdraví.

Autonehoda v cizině

Dopravní nehoda v zahraničí se zraněním představuje komplikovaný zahraniční prvek, který často způsobuje potíže a otázky ohledně zajištění adekvátního odškodnění za újmu na zdraví. Zahraniční prostředí a odlišné právní systémy mohou udělat proces odškodnění složitějším, ale s vhodným postupem lze i v této situaci dosáhnout spravedlivého a náležitého odškodnění za zranění.

Když dojde k dopravní nehodě v zahraničí a utrpíte zranění, je klíčové shromáždit důkazy, které prokážou zavinění nehody a budou sloužit jako podklad pro nárok na odškodnění. Zde je seznam nejdůležitějších důkazů, které byste měli zajistit:

  1. Policejní záznam: Jedním z nejdůležitějších kroků po dopravní nehodě v zahraničí se zraněním je získání policejního protokolu o události. Zkontaktujte místní policii a požádejte o protokol o dopravní nehodě. Tento oficiální dokument obsahuje důležité informace o tom, co se stalo a slouží jako důležitý důkazní materiál.
  2. Evropský záznam o dopravní nehodě: V rámci EU existuje speciální formulář pro záznam dopravní nehody, který slouží ke shromáždění důkazů. Tento formulář by měl obsahovat informace o obou účastnících a události samotné.
  3. Osobní údaje viníka nehody: Zaznamenejte si osobní údaje viníka nehody, včetně jeho jména, adresy, telefonního čísla a čísla jeho pojistné smlouvy.
  4. Osobní údaje dalších účastníků a svědků: Pokud byli další lidé zraněni nebo byli svědky nehody, získání jejich osobních údajů a kontaktů může být klíčové pro další vyšetřování.

Tato důležitá dokumentace a informace budou mít zásadní význam při vyřizování nároku na odškodnění za zranění v zahraničí. Ujistěte se, že všechny důkazy máte k dispozici, postačí např. fotografie výše zmíněných dokumentů. Pokud to bude možné, vyfoťte si i přímo místo nehody. Obecně platí, že dopravní nehoda v zahraničí se zraněním by měla být především řešena policií, a proto volejte k místu nehody lokální policii.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Dopravní nehoda v zahraničí a odškodnění za zranění

Když se ocitnete v situaci, kdy jste utrpěli zranění při dopravní nehodě v zahraničí, existuje několik variant, jak uplatnit nárok na odškodnění za újmu na zdraví. Jedná se zejména o tyto možnosti:

  1. Povinné ručení viníka nehody: V EU mají řidiči povinnost mít sjednáno ručení, které by mělo pokrýt náklady spojené s nehodou, včetně odškodnění zranění. Můžete se obrátit na pojišťovnu viníka nehody a podat nárok na odškodnění přímo u ní.
  2. Obrátit se přímo na viníka nehody: Alternativní možností je uplatnit odškodnění přímo u viníka nehody.
  3. Národní kancelář pojistitelů: V některých zemích existují národní kanceláře pojistitelů, které mohou pomoci s vyřizováním odškodnění v případě nehod, kde viník je neznámý nebo nemá platné pojištění. V České republice se jedná o Českou kancelář pojistitelů, ta pomáhá také poškozeným s prověřením, zda má pojišťovna viníka nehody v České republice škodního zástupce.

Je důležité si uvědomit, že proces odškodnění se zpravidla řídí právním řádem země, ve které k dopravní nehodě došlo. Právní normy a postupy se mohou lišit (např. se může výrazně odlišovat míra nemajetkové újmy, včetně kompenzace za bolest a trvalé následky), a proto je výhodné konzultovat situaci s advokátem, který má s těmito situacemi odborné zkušenosti.

dopravní nehoda v zahraničí

Škodní zástupce pojišťovny

Dopravní nehoda v zahraničí se zraněním představuje obvykle potřebu správně vypočítat odškodnění dle práva země, kde nastala autonehoda.

Požadovat odškodnění po škodním zástupci pojišťovny vozidla viníka nehody je jednou z variant, jak odškodnění získat. Škodní zástupce pojišťovny je osoba, která je pověřena jednat v zájmu zahraničního pojistitele v rámci procesu odškodnění. Jeho úkolem je zastupovat a hájit zájmy pojistitele v případě dopravní nehody nebo jiné škody. Toto řešení je často používáno v zahraničních situacích, kde poškozený, nemá přímý přístup k zahraniční pojišťovně. Škodní zástupce pojišťovny může komunikovat s poškozeným, zajišťovat dokumentaci a vyjednávat odškodnění na jeho místo.

Hlavní výhodou použití škodního zástupce pojišťovny je to, že poškozený nemusí samostatně komunikovat s cizími pojišťovnami a vyjednávat s nimi.

Avšak nevýhodou je fakt, že poškozený malý dohled a vliv na výši přiznaného odškodnění. To může vést k tomu, že poškozený obdrží odškodnění, které neodráží skutečné náklady a utrpení spojené s újmou na zdraví. Vzhledem k tomu, že poškozený nemá velkou možnost sledovat nebo ovlivňovat výši přiznaného odškodnění, musí se spokojit s konečnou sumou určenou zahraničním pojistitelem.

Rady a tipy v odškodnění újmy na zdraví v České republice:

Přímé uplatnění odškodnění dle práva státu

V případě dopravní nehody v zahraničí existuje také možnost žádat o odškodnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody (pokud hovoříme o EU). Tento přístup může být výhodný zejména v situacích, kdy je viník nehody jednoznačně identifikován a má platné pojištění.

Proces je obvykle následující: Po zjištění totožnosti viníka nehody a jeho pojišťovny můžete podat žádost o odškodnění přímo u této pojišťovny. Avšak počítejte s tím, že tento proces může trvat i několik měsíců, nebo dokonce déle, zvláště pokud dojde k komplikacím nebo v rámci komunikace nastanou problémy. Navíc jazyková bariéra a právní problematika dané země mohou být výzvou, kterou není snadné překonat. Proto je v těchto případech vhodné konzultovat takové případy s advokátem, který má znalosti a zkušenosti s obdobnými situacemi. Profesionální právní zástupce vám může pomoci v komunikaci s cizojazyčnou pojišťovnou a zajistí, aby byly adekvátně odškodněny újmy na zdraví.

Spolupracujeme s právníky v Evropě

Dopravní nehoda v zahraničí se zraněním? Naše advokátní kancelář spolupracuje se zkušenými zahraničními advokáty v některých státech EU, kteří mají taktéž rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti odškodňování dopravních nehod v jejich zemích. Tato spolupráce nám umožňuje poskytovat našim klientům kvalifikované poradenství a právní pomoc.

Jsme také členové v organizaci PEOPIL (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers), což je mezinárodní organizace sdružující právníky, kteří se specializují na odškodnění újmy na zdraví.

Nezávazně nás kontaktujte ke zjištění, zda jsme vám schopni právně pomoci při řešení dopravní nehody v zahraničí se zraněním.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Konzultace zdarma pro poškozené

Stali jste se obětí dopravní nehody v zahraničí a utrpěli jste zranění? Máte obavy ohledně vašeho nároku na odškodnění? Hledáte kvalifikované právníky, kteří vám mohou pomoci získat spravedlivou kompenzaci za vaši újmu na zdraví? Nezávazně se s námi spojte. Nabízíme bezplatné konzultace prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobní schůzky, abychom vám mohli poskytnout potřebné informace a případnou právní pomoc.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies