Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda při plnění pracovních úkolů. Kde uplatnit odškodnění?

Zaměstnanec může utrpět dopravní nehodu při plnění pracovní úkolů, která bude posouzena jako pracovní úraz. Může si poškozený zaměstnanec vybrat, zda bude požadovat odškodnění újmy na zdraví od zaměstnavatele nebo pojišťovny viníka dopravní nehody?

Jak stanovuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz následkem provozu dopravního prostředku, si může vybrat, zda bude odškodnění uplatňovat z titulu pracovního úrazu nebo odškodnění z provozu dopravního prostředku.

Dle našich praktických zkušeností je v řadě případů poškozených zaměstnanců dopravní nehodou vhodnější zvolit odškodnění újmy na zdraví z titulu provozu dopravního prostředku namísto pracovního úrazu.

Pokud máte pochybnosti, zda uplatnit odškodnění újmy na zdraví z titulu pracovního úrazu nebo dopravní nehody, kontaktujte nás k posouzení Vašeho případu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies