Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Dopravní nehoda v Polsku/Právo na odškodnění na zranění

dopravní nehoda v polsku

Nikdo neodjíždí na dovolenou nebo pracovní cestu s očekáváním, že se stane obětí dopravní nehody. Dopravní nehody se bohužel nevyhýbají ani polským silnicím, a stejně jako v jiných zemích, představují značné riziko zranění. Dopravní nehoda v Polsku se zraněním a právo na odškodnění? Poradíme v tomto článku.

Dopravní nehoda v Polsku – co všechno budete potřebovat?

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody v Polsku se zraněním, je důležité dodržet několik základních kroků, které vám mohou pomoci v budoucím právním procesu pro získání spravedlivého odškodnění. Předně je klíčové informovat policii a zajistit policejní záznam o nehodě, který je základním dokumentem pro následné řízení.

Dále doporučujeme vyplnit Evropský záznam o dopravní nehodě, což je standardizovaný formulář uznávaný ve většině evropských zemí. V tomto záznamu je možné detailně popsat okolnosti nehody, což může být později významným důkazním materiálem.

Nezapomeňte také získat kompletní osobní a kontaktní údaje nejen viníka nehody, ale i všech ostatních účastníků a svědků. Tato data mohou být následně použita pro potvrzení průběhu události a mohou sehrát kritickou roli při rozhodování o odškodnění. Zajistěte si také fotografie místa nehody, poškozených vozidel a jakýchkoliv relevantních silničních značek nebo semaforů. Každý z těchto kroků vám může významně pomoci při legalizaci vašeho nároku na odškodnění.

Dopravní nehoda v Polsku se zraněním se bude zpravidla řídit polským právem.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Odškodnění autonehody v Polsku

Když se v Polsku stanete obětí dopravní nehody se zraněním, existuje několik variant, jak si zajistit odškodnění za utrpěná zranění. Mezi hlavní varianty, které máte k dispozici pro uplatnění odškodnění, zahrnují následující možnosti:

  1. Povinné ručení vozidla viníka nehody: První možností je kontaktovat pojišťovnu viníka nehody, protože v Polsku, stejně jako v ostatních zemích EU, platí povinnost mít sjednané povinné ručení. Pojišťovna vozidla viníka by měla pokrýt veškeré náklady spojené s nehodou, včetně náhrady za utrpěnou újmu na zdraví.
  2. Obrátit se přímo na viníka nehody: Alternativní možností je uplatnit odškodnění přímo u viníka nehody.
  3. Národní kancelář pojistitelů: V některých zemích existují národní kanceláře pojistitelů, které mohou pomoci s vyřizováním odškodnění v případě nehod, kde viník je neznámý nebo nemá platné pojištění. V České republice se jedná o Českou kancelář pojistitelů, ta pomáhá také poškozeným s prověřením, zda má pojišťovna viníka nehody v České republice škodního zástupce.

Mějte však na paměti, že postupy a pravidla pro získání odškodnění se obvykle řídí legislativou země, kde k nehodě došlo. Každá země může mít vlastní odlišnosti v právních normách, například co se týče výše nemajetkového odškodnění, jako jsou kompenzace za bolest či trvalé následky. Vzhledem k těmto rozdílům je vhodné se poradit s odborníkem na právo, který je zkušený v řešení takových případů.

dopravní nehoda v polsku

Škodní zástupce polské pojišťovny

Když se stanete součástí dopravní nehody se zraněním v Polsku, je zásadní, aby byla správně stanovena výše odškodnění. Děje se tak obvykle podle právních norem země, kde se nehoda stala. Jednou z možností, jak získat odškodnění, je obrátit se na škodního zástupce pojišťovny vozidla viníka. Škodní zástupce pojišťovny je subjekt, který je pověřen jednat v zájmu zahraničního pojistitele v rámci procesu odškodnění. 

Jednou z výhod tohoto přístupu je, že se nemusíte zabývat komunikací s cizí pojišťovnou ani vyjednáváním s ní. Na druhé straně, jedná se o metodu, kdy máte omezený dohled a kontrolu nad výší odškodnění, což může vést k situaci, kdy vám bude přiznána suma, jež neodráží vaše skutečné náklady a např. vytrpěné bolesti.

Dopravní nehoda v Polsku se zraněním obvykle vyžaduje zapojení polských právníků k získání co nejvyššího odškodnění.

Přímé uplatnění odškodnění

Pokud dojde k dopravní nehodě, máte možnost obrátit se přímo na pojišťovnu vozidla viníka nehody. Tento způsob je efektivní zejména, když lze jednoznačně určit viníka, který má platnou pojistnou smlouvu.

Obvyklý postup je, že po získání údajů o viníkovi a jeho pojišťovně můžete u ní přímo podat nárok na odškodnění. Mějte však na paměti, že celý proces může zabrat značnou dobu, někdy i několik měsíců nebo více, obzvláště pokud narazíte na komplikace či komunikační překážky. Jazykové a právní rozdíly mohou navíc představovat významné problémy.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Spolupracujeme s právníky v Polsku

Autonehoda v Polsku se zraněním? Naše advokátní kancelář spolupracuje s právníky v Polsku, kteří se zabývají odškodněním újmy na zdraví.

Jsme také aktivními členy PEOPIL (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers), mezinárodní sítě právníků zaměřených na problematiku odškodnění újmy na zdraví.

Pokud máte zájem o naše služby v oblasti dopravních nehod v Polsku, neváhejte nás oslovit pro nezávaznou konzultaci.

Dopravní nehoda v Polsku: Odškodnění za zranění

Stali jste se obětí dopravní nehody v Polsku a utrpěli jste zranění? Máte obavy ohledně vašeho nároku na odškodnění? Hledáte kvalifikované právníky, kteří vám mohou pomoci získat spravedlivou kompenzaci za vaši újmu na zdraví? Nezávazně se s námi spojte.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies